LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62431 - Na przedstawionym rysunku pokrętło do przesuwu sań suportu wzdłużnego oznaczono literą
 • Pytanie nr 62432 - Planowaną przerwę w działaniu urządzenia, wynikającą z organizacji jego eksploatacji nazywa się...
 • Pytanie nr 62433 - Wskaż prawidłowo zaplanowany cykl remontowy, przedstawiony strukturą. Oznaczenia: RB – remont bie...
 • Pytanie nr 62434 - Odbiór maszyn i urządzeń po remoncie odbywa się na podstawie
 • Pytanie nr 62435 - Jaki rodzaj połączenia pokazano na rysunku
 • Pytanie nr 62436 - Przyrząd pokazany na rysunku służy do
 • Pytanie nr 62437 - Którą operację przedstawiono na rysunkach?
 • Pytanie nr 62438 - Który klucz należy zastosować przy montażu łożyska pokazanego na rysunku?
 • Pytanie nr 62439 - Urządzenie pokazane na rysunku służy do
 • Pytanie nr 62440 - Łożyska toczne w trakcie montażu podgrzewa się
 • Pytanie nr 62441 - Ile wynosi średnica otworu pod gwint M20 × 2,5? Skorzystaj ze wzoru: do = dg– 1,1∙P gdzie: – do –...
 • Pytanie nr 62442 - Zgodnie z przedstawionym rysunkiem oraz danymi w tabeli do montażu na wale o średnicy czopa ϕ45 o...
 • Pytanie nr 62443 - Na podstawie przedstawionego rysunku oraz danych w tabeli określ wymiary łożyska o symbolu 6200
 • Pytanie nr 62444 - Na podstawie oznaczenia materiału łączonych blach dobierz materiał, z którego powinny być wykonan...
 • Pytanie nr 62445 - Na rysunku pokazano metodę osiowania wałów za pomocą
 • Pytanie nr 62446 - Podczas naprawy łożyska ślizgowego metodą wylewania stopem łożyskowym, przed wylewaniem stopu pan...
 • Pytanie nr 62447 - Która z zamieszczonych przekładni jest samohamowna?
 • Pytanie nr 62448 - Jaki rodzaj montażu przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 62449 - Na rysunku pokazano
 • Pytanie nr 62450 - Na przedstawionym rysunku śruby oznaczone są cyframi
 • Pytanie nr 62451 - Do montażu części oznaczonej N-3 na rysunku należy zastosować
 • Pytanie nr 62452 - Które narzędzie należy zastosować do wykręcenia śruby w połączeniu pokazanym na rysunku?
 • Pytanie nr 62453 - Korzystając z przedstawionej dokumentacji, określ średnicę podcięcia D1 śruby zakręcanej kluczem ...
 • Pytanie nr 62454 - Który zestaw kluczy służy do obsługi uchwytu przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 62455 - W jaki sposób ustalono wielkość luzu podczas montażu nieruchomej osi przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 62456 - Na rysunku przedstawiono sposób sprawdzenia współosiowości wałów za pomocą
 • Pytanie nr 62457 - Pokazane na rysunku urządzenie do regeneracji powierzchni to palnik
 • Pytanie nr 62458 - Jakie tworzywa sztuczne można spawać w procesie napraw?
 • Pytanie nr 62459 - Które ślady odcisku na zębach koła zębatego występują przy prawidłowej pracy przekładni?
 • Pytanie nr 62460 - Przy naprawie części wykonanej z siluminu (stop Al-Si) należy zastosować proces spajania poprzez
 • Pytanie nr 62461 - Do operacji montażowej wstępnej, należy
 • Pytanie nr 62462 - Opisane w tekście czynności są związane z"Odkonserwowanie obrabiarki należy dokonać przed ustawie...
 • Pytanie nr 62463 - Rysunek przedstawia przekrój prowadnicy
 • Pytanie nr 62464 - W czasie naprawy metodą wylewania stopem łożyskowym źródło zagrożenia stanowi
 • Pytanie nr 62465 - Do sprawdzenia równoległości linii kłów do prowadnic łoża w płaszczyźnie pionowej (jak na rysunku...
 • Pytanie nr 62466 - Do sprawdzenia okrągłości wałka należy użyć
 • Pytanie nr 62467 - Który przyrząd stosuje się do pomiaru bicia wałków?
 • Pytanie nr 62468 - Która czynność może być przeprowadzona na pokazanym przyrządzie?
 • Pytanie nr 62469 - Uchwyt przedstawiony na rysunku jest stosowany do mocowania
 • Pytanie nr 62470 - Na rysunku przedstawiono przyrząd obróbkowy z mechanizmem zamocowującym

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ