LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 70957 - Jeden z symboli przedstawionych na ilustracji informuje, że wyrób
 • Pytanie nr 70958 - Do narzędzi tnących jednoostrzowych należą
 • Pytanie nr 70959 - Zgodnie z normą PN EN ISO 15883 dotyczącą myjni dezynfektorów, do dezynfekcji termostabilnych wyr...
 • Pytanie nr 70960 - Kraniki przy instrumentach laparoskopowych należy do mycia i dezynfekcji
 • Pytanie nr 70961 - Do powstania korozji naprężeniowej doprowadza sterylizowanie narzędzi przegubowych
 • Pytanie nr 70962 - Narzędzie chirurgiczne wielorazowego użycia z korozją naprężeniową należy
 • Pytanie nr 70963 - W spisie zestawu haków chirurgicznych znajdują się po 2 sztuki haków chirurgicznych: Langenbeck, ...
 • Pytanie nr 70964 - Wskaż rodzaj wózka wsadowego oraz parametry procesu dezynfekcji maszynowej silikonowego worka Amb...
 • Pytanie nr 70965 - Której zasady należy przestrzegać, przygotowując roztwór do mycia w myjni ultradźwiękowej?
 • Pytanie nr 70966 - Której zasady należy przestrzegać wykonując dezynfekcję manualną narzędzi?
 • Pytanie nr 70967 - Z których wyrobów medycznych do usunięcia skoagulowanych tkanek stosowany jest 3% roztwór nadtlen...
 • Pytanie nr 70968 - Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować preparaty ...
 • Pytanie nr 70969 - W przedstawionym na ilustracji przebiegu procesu dezynfekcji maszynowej, do mycia stosowany jest ...
 • Pytanie nr 70970 - Po zmieszaniu 75 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego z 4 925 ml wody uzyska się roztwór użytkow...
 • Pytanie nr 70971 - Ile wody należy przygotować do sporządzenia 50 litrów 2,5% roztworu roboczego środka dezynfekcyjn...
 • Pytanie nr 70972 - Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga wyroby wysokiego ryzyka należy poddać
 • Pytanie nr 70973 - Substancjami rozpuszczonymi w wodzie powodującymi korozję wżerową narzędzi chirurgicznych ze stal...
 • Pytanie nr 70974 - Kontrola dezynfekcji termicznej odbywa się poprzez monitorowanie temperatury oraz
 • Pytanie nr 70975 - Testy paskowe do kontroli aktywności biobójczej roztworu dezynfekcyjnego stosowane są w procesach
 • Pytanie nr 70976 - Wskaż ilustrację, na której przedstawiony jest prawidłowy załadunek instrumentarium do myjni dezy...
 • Pytanie nr 70977 - Stan filtra na dnie komory myjni-dezynfektora należy kontrolować co najmniej raz
 • Pytanie nr 70978 - Do dezynfekcji termicznej basenów szpitalnych i kaczek minimalna wartość A0 powinna wynosić
 • Pytanie nr 70979 - W procesie sterylizacji parowej minimalny czas ekspozycji w temperaturze 121°C wynosi
 • Pytanie nr 70980 - Roztwory wodne poddawane są sterylizacji
 • Pytanie nr 70981 - Które zabezpieczenia chronią personel przed ekspozycją inhalacyjną na tlenek etylenu?
 • Pytanie nr 70982 - Proces sterylizacji tlenkiem etylenu rozpoczyna się fazą
 • Pytanie nr 70983 - Nieprawidłowy wynik testu szczelności może wskazywać na
 • Pytanie nr 70984 - Które wymagania nie dotyczą pojemników sterylizacyjnych przeznaczonych do sterylizacji parą wodną...
 • Pytanie nr 70985 - W które opakowanie sterylizacyjne należy zapakować wyroby medyczne zakwalifikowane do sterylizacj...
 • Pytanie nr 70986 - Wewnątrz pakietu poddawanego sterylizacji parą wodną umieszcza się chemiczne wskaźniki typu
 • Pytanie nr 70987 - Przedstawiony na ilustracji wskaźnik chemiczny umieszczany jest w pakietach
 • Pytanie nr 70988 - Prawidłowo przebarwiony chemiczny wskaźnik procesu typu 1 dostarcza informacji, że
 • Pytanie nr 70989 - Na ilustracji przedstawiono wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji
 • Pytanie nr 70990 - Zgodnie z przedstawionymi na ilustracji zaleceniami producenta, wyrób można przechowywać w temper...
 • Pytanie nr 70991 - Na podstawie oceny zapisu kontroli parametrycznej, prawidłowego wyniku wskaźnika biologicznego or...
 • Pytanie nr 70992 - Do higienicznej dezynfekcji rąk stosowany jest preparat
 • Pytanie nr 70993 - Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni skażonych grzybami musi wykazywać działanie biobójc...
 • Pytanie nr 70994 - Dopuszczalny Poziom zapewnienia sterylności (SAL) wynosi
 • Pytanie nr 70995 - Fartuchy operacyjne pakowane są po 6 sztuk do kontenerów o pojemności 1STE, a następnie poddawane...
 • Pytanie nr 70996 - Cena 100 arkuszy papieru krepowanego wynosi 40 zł. Cena 1 metra taśmy wskaźnikowej wynosi 0,10 zł...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ