LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 8831 - Gminy i powiaty otrzymuj膮 z bud偶etu pa艅stwa na ka偶dego ucznia
 • Pytanie nr 8832 - Dokument zawieraj膮cy szczeg贸艂ow膮 analiz臋 otoczenia firmy, ocen臋 jej mocnych i s艂abych stron oraz ...
 • Pytanie nr 8833 - Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno by膰 sporz膮dzone nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu
 • Pytanie nr 8834 - Kwota, za jak膮 dany sk艂adnik aktyw贸w m贸g艂by zosta膰 wymieniony, a zobowi膮zanie uregulowane na waru...
 • Pytanie nr 8835 - Wyemitowane przez jednostk臋 dwuletnie obligacje to element
 • Pytanie nr 8836 - Cz臋艣ci zapasowe maszyn i urz膮dze艅 nale偶膮 do
 • Pytanie nr 8837 - Udzielona po偶yczka na okres 2 lat jest sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 8838 - Operacja gospodarcza: "Uregulowano zobowi膮zanie wobec dostawc贸w wystawiaj膮c weksel w艂asny", wywo艂...
 • Pytanie nr 8839 - Kt贸ra z operacji gospodarczych wywo艂uje zmiany wy艂膮cznie w pasywach?
 • Pytanie nr 8840 - Operacja gospodarcza: "WB - przelew dofinansowania do wczas贸w pracownika z Zak艂adowego Funduszu 艢...
 • Pytanie nr 8841 - Kt贸ry z podanych dokument贸w ksi臋gowych nie jest dowodem ksi臋gowym?
 • Pytanie nr 8842 - Druk dokumentu, kt贸rego fragment zamieszczono, to
 • Pytanie nr 8843 - Saldo debetowe konta "Rozliczenie mi臋dzyokresowe koszt贸w" oznacza
 • Pytanie nr 8844 - "Odpisy aktualizuj膮ce rozrachunki" to konto
 • Pytanie nr 8845 - Ewidencja szczeg贸艂owa do konta "Rozrachunki z dostawcami" prowadzona jest na kontach
 • Pytanie nr 8846 - Ewidencji operacji gospodarczej: "WB otrzymano odsetki od udzielonej po偶yczki" nale偶y dokona膰 na ...
 • Pytanie nr 8847 - "Materia艂y w drodze" to saldo
 • Pytanie nr 8848 - Przedsi臋biorstwo sprzedaj膮ce samoch贸d nieumorzon膮 cz臋艣ci膮 warto艣ci pocz膮tkowej 艣rodka trwa艂ego ob...
 • Pytanie nr 8849 - Do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie wlicza si臋
 • Pytanie nr 8850 - Wysoko艣膰 podatku dochodowego od os贸b prawnych CIT zale偶y od
 • Pytanie nr 8851 - Je偶eli warto艣膰 pocz膮tkowa tokarki wynosi 100 000 z艂, a stopa amortyzacyjna 14%, to przy odpisach ...
 • Pytanie nr 8852 - Na dzie艅 bilansowy zapasy wycenia si臋 wed艂ug
 • Pytanie nr 8853 - Zobowi膮zania i rezerwy na zobowi膮zania s膮 okre艣lane jako:
 • Pytanie nr 8854 - Na dzie艅 bilansowy nale偶no艣ci wycenia si臋
 • Pytanie nr 8855 - Sp贸艂ka "Maxim" zakupi艂a 100 sztuk akcji przeznaczonych do obrotu. Cena nominalna akcji wynosi艂a 5...
 • Pytanie nr 8856 - Stany wybranych kont ksi臋gowych wynosz膮 jak poni偶ej. Mar偶a zrealizowana wynosi
 • Pytanie nr 8857 - Przedsi臋biorstwo zajmuj膮ce si臋 produkcj膮 mebli wystawi艂o faktur臋 VAT za sprzedane fotele biurowe:...
 • Pytanie nr 8858 - Po zauwa偶eniu b艂臋du w fakturze VAT, polegaj膮cego na zastosowaniu 8% stawki podatku VAT, zamiast s...
 • Pytanie nr 8859 - Hurtownia zakupi艂a komputer za got贸wk臋 5 500 z艂. Ewidencji zakupu dokonano na kontach: Dt "Koszty...
 • Pytanie nr 8860 - Analizuj膮c zapisy na przedstawionych kontach mo偶na stwierdzi膰, i偶 zaksi臋gowany dow贸d PK 2 dokumen...
 • Pytanie nr 8861 - Konto "Rozliczenie niedobor贸w i szk贸d" na dzie艅 bilansowy
 • Pytanie nr 8862 - W tabeli przedstawiono wyniki inwentaryzacji w hurtowni farb. R贸偶nice inwentaryzacyjne kwalifikuj...
 • Pytanie nr 8863 - Salda pocz膮tkowe wybranych kont wynosz膮 jak poni偶ej. Odchylenia przypadaj膮ce na sprzedane wyroby ...
 • Pytanie nr 8864 - W oparciu o przedstawione dane ustal wynik finansowy z dzia艂alno艣ci operacyjnej jednostki:
 • Pytanie nr 8865 - W przypadku sporz膮dzania rachunku zysk贸w i strat w wariancie kalkulacyjnym koszty rodzajowe przek...
 • Pytanie nr 8866 - Wybrane konta wykazuj膮 nast臋puj膮ce obroty jak poni偶ej. Wynik finansowy brutto ustalony metod膮 por...
 • Pytanie nr 8867 - Przychody ze sprzeda偶y za 2010 r. wynosi艂y 1 000 000 z艂, a zysk netto wynosi艂 300 000 z艂. Analiza...
 • Pytanie nr 8868 - Na zebraniu zarz膮du sp贸艂ki podano, 偶e w IV kwartale w por贸wnaniu do kwarta艂u poprzedniego przycho...
 • Pytanie nr 8869 - D藕wignia finansowa informuje
 • Pytanie nr 8870 - Stocznia produkuje dwa typy jacht贸w obj臋te odr臋bnymi zleceniami. Koszty wydzia艂owe rozliczane s膮 ...
 • Pytanie nr 8871 - Producent w analizowanym okresie wyprodukowa艂 500 sztuk wyrob贸w gotowych i 200 sztuk produkcji ni...
 • Pytanie nr 8872 - Na koncie "Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej" uj臋te s膮 nast臋puj膮ce pozycje koszt贸w: Materia艂y bezpo...
 • Pytanie nr 8873 - Marek Stec jest zatrudniony na umow臋 o prac臋 na stanowisku kierownika budowy. Pracodawca podpisa艂...
 • Pytanie nr 8874 - Odbiorca naby艂 towar w cenie brutto 492 z艂. Kwota podatku VAT, przy stawce 23%, wpisana na faktur...
 • Pytanie nr 8875 - ZUS wyp艂aci艂 pracownikowi z tytu艂u choroby zasi艂ek w kwocie 1 000 z艂. Z tego tytu艂u pracodawca po...
 • Pytanie nr 8876 - Pracownik po ka偶dej godzinie pracy na stanowisku komputerowym ma prawo do przerwy, kt贸rej d艂ugo艣膰...
 • Pytanie nr 8877 - Og贸lna zasada ochrony przeciwpo偶arowej to zakaz
 • Pytanie nr 8878 - Je偶eli pracownik nosi na co dzie艅 okulary, ale zgodnie z opini膮 lekarza nie mog膮 by膰 one stosowan...
 • Pytanie nr 8879 - Dowody ksi臋gowe dotycz膮ce wieloletnich inwestycji rozpocz臋tych, po偶yczek i kredyt贸w przechowuje s...
 • Pytanie nr 8880 - Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego oraz czysto艣ci instalacji wentylacyjnych i...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ