LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 77970 - Na mapie leśnej zauważasz, że obszar leśny jest oznaczony symbolem złożonym z zielonych trójkątów...
 • Pytanie nr 77972 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą różne typy drzew i ich symbole na mapie leśnej: Typ...
 • Pytanie nr 77977 - Podczas oceny zgodności drzewostanu z normami i procedurami napotkałeś na sytuację, w której niek...
 • Pytanie nr 77979 - Zidentyfikuj fazę rozwojową drzewostanu na podstawie poniższych cech: "Drzewa osiągają pełną dojr...
 • Pytanie nr 77981 - Rozważ następujący fragment kodu: drzewostan = { "faza_rozwojowa": "dojrzewanie", "cec...
 • Pytanie nr 77982 - Wybierz prawidłową definicję drzewostanu.
 • Pytanie nr 78004 - Zidentyfikuj owada leśnego przedstawionego w poniższej tabeli i wskaż, jakie działania powinny by...
 • Pytanie nr 78011 - Podczas prowadzenia prac związanych z ochroną lasu, zauważyłeś dużą populację dzików, która powod...
 • Pytanie nr 78014 - Zakładasz zabiegi ograniczania liczebności szkodliwych owadów leśnych. Które z poniższych czynnoś...
 • Pytanie nr 78019 - Podczas pracy w lesie, zauważasz, że jeden z pracowników dokonuje oprysku drzew środkiem chemiczn...
 • Pytanie nr 78026 - Określ, który z poniższych gatunków zwierząt wydaje dźwięk przypominający skrzypienie lub piszcze...
 • Pytanie nr 78033 - Planujesz zakup karmy dla zwierząt na swoim łowisku. Który z poniższych czynników jest najważniej...
 • Pytanie nr 78034 - Przy pomiarach taksacyjnych w drzewostanie, określ, które z poniższych cech nie jest typowo mierz...
 • Pytanie nr 78048 - Podczas prowadzenia prac związanych z transportem surowca drzewnego, ważne jest odpowiednie dobra...
 • Pytanie nr 84818 - Na mapie leśnej zaznaczone są różne symbole. Zinterpretuj poniższą tabelę symboli i wskaż, co ozn...
 • Pytanie nr 84828 - Wskaż, które z poniższych krain przyrodniczo-leśnych w Polsce charakteryzuje się największym obsz...
 • Pytanie nr 84831 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących krain przyrodniczo-leśnych w Polsce jest prawdzi...
 • Pytanie nr 84836 - Wskaż, która z poniższych funkcji lasu jest najbardziej związana z zapewnieniem miejsc do rekreac...
 • Pytanie nr 84843 - Zidentyfikuj formę zmieszania gatunków w uprawie na podstawie poniższej tabeli: Gatu...
 • Pytanie nr 84846 - Rozważasz wprowadzenie do uprawy nowego gatunku drzewa. Wybierz formę zmieszania gatunków, która ...
 • Pytanie nr 84848 - Podczas prowadzenia upraw plantacyjnych drzew szybko rosnących, który z poniższych czynników jest...
 • Pytanie nr 84849 - Gatunek drzewa Średni czas do osiągnięcia dojrzałości Eukaliptus 10-15 lat Topola...
 • Pytanie nr 84853 - Rozważasz możliwość zagospodarowania nieużytków leśnych. Jaki jest najważniejszy czynnik, który p...
 • Pytanie nr 84855 - Gatunek drzewa Właściwości gleby Dąb szypułkowy Gleby próchnicze, żyzne, dobrze zdreno...
 • Pytanie nr 84869 - Które z poniższych zadań najprawdopodobniej NIE będzie realizowane za pomocą rejestratora leśnicz...
 • Pytanie nr 84882 - Jaki jest najważniejszy cel ochrony lasu przed chorobami grzybowymi?
 • Pytanie nr 84892 - Jaki jest główny cel opracowania planu urządzenia lasu?
 • Pytanie nr 84896 - Podczas szacowania miąższości drzewa na podstawie tablicy miąższości drewna okrągłego zauważasz p...
 • Pytanie nr 84905 - Rozważ następujące dane dotyczące drzewostanu, które zostały zebrane przy pomocy odczytów satelit...
 • Pytanie nr 84908 - Wśród poniższych produktów ubocznych otrzymywanych z drzew i krzewów leśnych, wskaż ten, który ni...
 • Pytanie nr 84913 - Podczas przygotowywania drzewostanu do pozyskiwania surowca drzewnego, które z poniższych działań...
 • Pytanie nr 84915 - Jako technik leśnik, jakie są Twoje główne obowiązki podczas nadzorowania prac przy pozyskiwaniu ...
 • Pytanie nr 84916 - Jakie są zasady przekazywania i odbioru powierzchni cięć zakładom usług leśnych?
 • Pytanie nr 84917 - Co jest najważniejszym celem gospodarowania zasobami leśnymi?
 • Pytanie nr 84928 - Przy wyborze maszyn do wywozu surowca drzewnego, jakie cechy powinny być brane pod uwagę?
 • Pytanie nr 84933 - Podczas kontroli stanu drogi leśnej, zauważyłeś, że na jednym z jej odcinków występuje poważne za...
 • Pytanie nr 84934 - Przy ocenie stanu drogi leśnej, które z poniższych czynników są najważniejsze do uwzględnienia?...
 • Pytanie nr 91245 - Załóżmy, że mierzymy obwód drzewa na wysokości 1,3m nad ziemią (obwód na wysokości piersi - o.p.p...
 • Pytanie nr 106730 - Otrzymujesz tabelę z danymi dotyczącymi drzewostanu, której fragment wygląda następująco: ...
 • Pytanie nr 106732 - Zidentyfikuj rodzaj wady drewna okrągłego na podstawie poniższego opisu: "Wada ta powstaje w wyni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ