LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 80852 - Otrzymałeś dostawę mąki, ale na dokumentacji brakuje informacji o producencie. Jakie działanie po...
 • Pytanie nr 80862 - Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe dla procesu sporządzania ciast mieszanych?
 • Pytanie nr 80863 - Jaki wpływ ma dodanie soli do ciasta na proces pieczenia?
 • Pytanie nr 80875 - Zgodnie z tabelą poniżej, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? Parametr Wartość ...
 • Pytanie nr 80877 - Podczas obróbki kęsów ciasta, zauważyłeś, że ciasto jest zbyt twarde. Jakie działanie podejmiesz,...
 • Pytanie nr 80882 - Podczas obróbki kęsów ciasta zauważasz, że niektóre z nich mają nierównomierną konsystencję. Jaki...
 • Pytanie nr 80883 - Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz, że kęsy ciasta są zbyt twarde podczas obróbki?
 • Pytanie nr 80895 - Rozważ następujący fragment schematu działania pieca piekarskiego: Czas Tempera...
 • Pytanie nr 80900 - Typ ciasta Temperatura wypieku (°C) Chleb pszenny 230 ...
 • Pytanie nr 80907 - Jaki jest najskuteczniejszy sposób na zapobieganie tworzeniu się pleśni na pieczywie po wypieku?
 • Pytanie nr 80909 - Podczas konfekcjonowania wyrobów piekarskich, jaki jest najważniejszy czynnik, na który należy zw...
 • Pytanie nr 80910 - Załóżmy, że masz do schłodzenia i zapakowania następujące wyroby piekarskie: chleb pszenny, bułki...
 • Pytanie nr 80911 - Produkt Temperatura schładzania Chleb pszenny 25°C Bagietka 30°C Rogalik ...
 • Pytanie nr 80920 - Zakładając, że masz do zapakowania dwa różne rodzaje pieczywa: chleb pszenny i chleb żytni. Które...
 • Pytanie nr 80922 - Jaka jest główna różnica między znakowaniem pieczywa a etykietowaniem pieczywa?
 • Pytanie nr 89129 - Zakładając, że w procesie pieczenia chleba używamy drożdży, które składnik odżywczy jest głównie ...
 • Pytanie nr 89131 - Podczas produkcji ciastek dodajesz do ciasta orzechy włoskie. Który z poniższych składników odżyw...
 • Pytanie nr 89134 - Rozważ następujące sytuacje: jesteś piekarzem i chcesz wprowadzić do swojej oferty produkty pieka...
 • Pytanie nr 89142 - Wskaż, która z poniższych zmian biochemicznych ma największy wpływ na jakość chleba podczas przec...
 • Pytanie nr 89147 - Wchodzisz do zakładu przetwórstwa spożywczego i zauważasz rurę oznaczoną na niebiesko. Określ, do...
 • Pytanie nr 89148 - Zauważasz rurę oznaczoną na czerwono w piekarni. Wskaż, jaka instalacja jest oznaczona tym kolore...
 • Pytanie nr 89151 - Zauważasz rurę oznaczoną na zielono w piekarni. Jaka instalacja jest najprawdopodobniej oznaczona...
 • Pytanie nr 89156 - Co to jest HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) i jakie jest jego zastosowanie w pr...
 • Pytanie nr 89159 - Etapy procesu System zarządzania jakością Analiza zagrożeń HACCP Zarządzanie ryzy...
 • Pytanie nr 89165 - Które z poniższych działań jest najważniejsze dla utrzymania jakości surowców piekarskich podczas...
 • Pytanie nr 89166 - Co powinieneś zrobić, jeśli odkryjesz szkodniki w magazynie surowców piekarskich?
 • Pytanie nr 89168 - Zaznacz, które z poniższych surowców nie są używane podczas produkcji ciasta pszennego.
 • Pytanie nr 89178 - Przy ocenie organoleptycznej chleba, zauważyłeś, że ma on nieprzyjemny zapach. Co mogło być przyc...
 • Pytanie nr 89183 - Przygotowujesz ciasto na chleb według poniższej tabeli. Jakie jest prawidłowe kolejność dodawania...
 • Pytanie nr 89193 - Przygotowujesz ciasto do wypieku. Które z poniższych urządzeń jest najbardziej odpowiednie do koń...
 • Pytanie nr 89194 - Rozważ następującą tabelę dotyczącą procesu fermentacji: Czas Temperatura ...
 • Pytanie nr 89199 - Typ maszyny Temperatura Wilgotność Komora fermentacyjna 27°C 75% Na podstawie p...
 • Pytanie nr 89202 - Podczas przygotowywania kęsów ciasta do wypieku, zdecydowałeś się na użycie techniki nacinania. J...
 • Pytanie nr 89205 - Podczas przygotowywania ciasta do wypieku, zdecydowałeś się na użycie techniki polegającej na dod...
 • Pytanie nr 89207 - Określ, która z poniższych faz wypieku ciasta piekarskiego jest odpowiedzialna za utworzenie stru...
 • Pytanie nr 89208 - Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą różne temperatury i ich wpływ na proces wypieku cias...
 • Pytanie nr 89216 - Podczas przygotowywania kęsów ciasta do wypieku, zauważasz, że ciasto jest zbyt suche. Co powinie...
 • Pytanie nr 89217 - Podczas przygotowywania kęsów ciasta do wypieku, zauważasz, że ciasto jest zbyt wilgotne. Jakie d...
 • Pytanie nr 89230 - Jaka jest optymalna temperatura przechowywania większości wyrobów piekarskich?
 • Pytanie nr 89241 - Jakie są główne aspekty, które należy brać pod uwagę przy wyborze urządzenia do transportu wyrobó...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ