LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105011 - Rozważ następującą sytuację: Pacjent zgłasza się do gabinetu elektroradiologii na badanie, ale je...
 • Pytanie nr 105018 - Zidentyfikuj, który z poniższych czynników ma największy wpływ na dostępność usług z zakresu elek...
 • Pytanie nr 105019 - Rozważ następujące źródła finansowania usług zdrowotnych: 1. Budżet państwa, 2. Prywatne ubezpiec...
 • Pytanie nr 105029 - Zidentyfikuj, na podstawie poniższej tabeli, które z wymienionych objawów są charakterystyczne dl...
 • Pytanie nr 105031 - Wskaż, które z poniższych objawów są charakterystyczne dla astmy.
 • Pytanie nr 105034 - Załóż, że jesteś technikiem elektroradiologiem i zauważyłeś, że jeden z pacjentów wykazuje oznaki...
 • Pytanie nr 105037 - Jako technik elektroradiolog masz obowiązek zgłosić wszelkie podejrzenia przemocy. Które z poniżs...
 • Pytanie nr 105041 - PacjentOpis sytuacji APacjent ma na ciele ślady, które mogą sugerować przemoc fizyczną. BPacj...
 • Pytanie nr 105050 - Twoim pacjentem jest osoba niesłysząca, która nie rozumie języka migowego. Jak możesz skomunikowa...
 • Pytanie nr 105054 - Zinterpretuj poniższą tabelę, która przedstawia wskaźniki zdrowia w różnych grupach wiekowych. Ja...
 • Pytanie nr 105056 - Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze w obszarze promocji zdrowia.
 • Pytanie nr 105066 - Podaj korzyść z profilaktycznych badań przesiewowych z zakresu elektroradiologii.
 • Pytanie nr 105068 - Wybierz, które z poniższych jest głównym celem profilaktyki zdrowia w kontekście elektroradiologi...
 • Pytanie nr 105079 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń odnoszących się do norm jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 105081 - Podczas przeprowadzania procedury radiologicznej, technik elektroradiolog musi przestrzegać normy...
 • Pytanie nr 105095 - Wybierz prawidłowy sposób postępowania w sytuacji, gdy pacjent ma na sobie biżuterię lub inne met...
 • Pytanie nr 105101 - Podczas wykonywania badania rentgenowskiego zauważasz, że wielkość dawki pochłoniętej jest znaczn...
 • Pytanie nr 105103 - Zgodnie z procedurami, co powinieneś zrobić przed rozpoczęciem badania rentgenowskiego?
 • Pytanie nr 105113 - Podczas wykonywania badań diagnostyki obrazowej, technik elektroradiolog ma do dyspozycji różne t...
 • Pytanie nr 105125 - Zidentyfikuj, która z poniższych technik jest najczęściej stosowana w medycynie nuklearnej do oce...
 • Pytanie nr 105128 - Pacjent został skierowany na badanie PET (pozytonowa tomografia emisyjna). W jaki sposób ta techn...
 • Pytanie nr 105129 - Podczas wykonywania rezonansu magnetycznego pacjenta, zauważasz, że obraz jest niewyraźny i zniek...
 • Pytanie nr 105130 - Rozważ następującą tabelę dotyczącą parametrów technicznych aparatu do rezonansu magnetycznego: ...
 • Pytanie nr 105133 - Podczas przetwarzania obrazów z rezonansu magnetycznego, zauważasz, że obrazy są zbyt ciemne. Jak...
 • Pytanie nr 105150 - Podczas przekazywania zapisu badania do opisu lekarzowi specjaliście, co jest najważniejszym czyn...
 • Pytanie nr 105153 - Jakie są najważniejsze cechy dobrego obrazu wykonanego za pomocą technik diagnostyki obrazowej?
 • Pytanie nr 105162 - Parametr Wartość Średnica pęcherzyka żółciowego 4 cm Grubość ściany pęcherzyka żó...
 • Pytanie nr 105165 - Zidentyfikuj, która z poniższych opcji jest najważniejsza podczas wykonywania badania elektroence...
 • Pytanie nr 105166 - BadanieParametr AudiometriaPróg słyszalności SpirometriaPojemność płuc ElektromiografiaAktyw...
 • Pytanie nr 105168 - Jaki jest główny cel wykonania densytometrii ultrasonograficznej?
 • Pytanie nr 105170 - Podczas wykonywania ultrasonografii, technik musi ocenić jakość obrazu. Które z poniższych czynni...
 • Pytanie nr 105175 - Podczas wykonywania elektrokardiografii (EKG), zauważasz, że na zapisie pojawiają się artefakty. ...
 • Pytanie nr 105181 - Podczas wykonywania badania elektromiograficznego (EMG), zauważasz, że pacjent jest wyjątkowo spi...
 • Pytanie nr 105182 - Podczas wykonywania audiometrii, pacjent zgłasza dyskomfort i ból w uchu. Jakie działanie podejmi...
 • Pytanie nr 105191 - Wskaż, który z poniższych czynników ma największy wpływ na skuteczność promieniowania jonizująceg...
 • Pytanie nr 105192 - Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące oddziaływania promieniowania jonizującego z materią.
 • Pytanie nr 105197 - Podczas planowania leczenia radioterapią, technik elektro-radiolog musi uwzględnić różne czynniki...
 • Pytanie nr 105205 - Pacjent pyta Cię o możliwe odczyny popromienne po radioterapii. Wybierz odpowiedź, która zawiera ...
 • Pytanie nr 106239 - Rozważ następującą sytuację: Pacjent, który ma zaaplikowaną brachyterapię, zgłasza się z bólem w ...
 • Pytanie nr 106241 - Wykorzystując poniższą tabelę, określ, która technika brachyterapii jest najbardziej odpowiednia ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ