LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 123049 - Na ilustracji przedstawiono ściankę działową wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych
 • Pytanie nr 123050 - Wełna mineralna umieszczona między krokwiami, bezpośrednio nad okładziną systemu suchej zabudowy ...
 • Pytanie nr 123051 - Ile płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 2,60 × 1,20 m potrzeba do wykonania przedścianki z podwó...
 • Pytanie nr 123052 - Zgodnie z danymi w tabeli, podczas wykonywania okładziny z potrójną warstwą opłytowania należy za...
 • Pytanie nr 123053 - Do wykonania okładziny ściennej na ścianie o wymiarach 5,0 × 2,5 m potrzeba 13,0 m2 płyt gipsowo-...
 • Pytanie nr 123054 - Na której ilustracji przedstawiono element służący do połączenia ze sobą prolili CD 60 podczas wy...
 • Pytanie nr 123055 - Narzędzie przedstawione na ilustracji służy do łączenia ze sobą profili
 • Pytanie nr 123056 - Do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej do stalowego rusztu należy użyć
 • Pytanie nr 123057 - Odczytaj z tabeli maksymalny rozstaw profili nośnych w układzie podłużnym sufitu podwieszanego z ...
 • Pytanie nr 123058 - Odczytaj z tabeli maksymalną wysokość okładziny ściennej z podwójnym opłytowaniem, którą można wy...
 • Pytanie nr 123059 - Farby stosowane do malowania elewacji budynków, oprócz dużej odporności na działanie czynników at...
 • Pytanie nr 123060 - Podłoża drewniane, narażone na działanie czynników atmosferycznych, należy
 • Pytanie nr 123061 - Wysezonowany tynk cementowo-wapienny o równej i gładkiej powierzchni, przed wykonaniem na nim pow...
 • Pytanie nr 123062 - Przedstawiony na rysunku znak, umieszczony na opakowaniu wyrobu budowlanego, oznacza, że produkt ...
 • Pytanie nr 123063 - Do jednokrotnego pomalowania ściany o wymiarach 5,0 × 3,0 m potrzeba 1,50 litra farby. Jaki będzi...
 • Pytanie nr 123064 - W celu uzyskania farby o barwie zielonej należy połączyć ze sobą w odpowiednich proporcjach farby...
 • Pytanie nr 123065 - Którego narzędzia należy użyć do dokładnego pomalowania farbą emulsyjną elementu dekoracyjnego pr...
 • Pytanie nr 123066 - Do usunięcia starej powłoki olejnej z podłoża drewnianego należy użyć
 • Pytanie nr 123067 - Wałek przedstawiony na ilustracji służy do malowania
 • Pytanie nr 123068 - W celu uzyskania idealnie gładkiej powłoki z emalii ftalowej na podłożu drewnianym, przed nałożen...
 • Pytanie nr 123069 - Tapeta, która nadaje ścianie określoną fakturę dzięki rozmieszczonym między warstwami papieru wió...
 • Pytanie nr 123070 - Odczytaj z tabeli, która tapeta jest niezalecana do kuchni.
 • Pytanie nr 123071 - Wysokość ścianek kolankowych na poddaszu budynku, którego przekrój przedstawiono na rysunku, wyno...
 • Pytanie nr 123072 - Odczytaj z tablicy, ile roboczogodzin pracy robotników potrzeba do wytapetowania 100 m2 ścian.
 • Pytanie nr 123073 - Jaki będzie koszt paska ozdobnego o cenie jednostkowej 5,00 zł/m, potrzebnego do przyklejenia wzd...
 • Pytanie nr 123074 - Tapety bez raportu przycina się z rolki na wysokość tapetowanej powierzchni ściany z naddatkiem w...
 • Pytanie nr 123075 - Na podstawie danych z tabeli określ, na jaki czas po posmarowaniu klejem należy pozostawić do nas...
 • Pytanie nr 123076 - Przedstawione na ilustracji narzędzie służy do
 • Pytanie nr 123077 - Bryt tapety w narożu ściany należy przykleić
 • Pytanie nr 123078 - Otwory na gniazda elektryczne w tapecie wycina się
 • Pytanie nr 123079 - Podsypka piaskowa w warstwie podłogi na gruncie przed wykonaniem na niej podkładu betonowego wyma...
 • Pytanie nr 123080 - Izolację przeciwwilgociową w łazience, układaną na jastrychu cementowym bezpośrednio pod płytkami...
 • Pytanie nr 123081 - Odczytaj z przekroju budynku, na którym poziomie należy wykonać posadzkę w przybudówce do budynku...
 • Pytanie nr 123082 - Przedstawiony na ilustracji przyrząd służy do badania
 • Pytanie nr 123083 - Odczytaj z tabeli, ile powinna wynosić przerwa technologiczna między przyklejeniem a szlifowaniem...
 • Pytanie nr 123084 - Przedstawiona na ilustracji listwa boazeryjna wykonana jest
 • Pytanie nr 123085 - Ściana z betonu komórkowego przed przyklejeniem do niej okładziny kamiennej wymaga
 • Pytanie nr 123086 - Na podstawie tablicy oblicz, ile roboczogodzin potrzeba do wykonania 10 m2 okładziny ściennej z p...
 • Pytanie nr 123087 - Do przycięcia drewnianej listwy boazeryjnej pod kątem 45º należy użyć
 • Pytanie nr 123088 - Wykładziny PVC na podłożu betonowym układa się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ