LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3433 - Ruch odwiedzenia ręki jest wykonywany przez pacjenta w płaszczyźnie
 • Pytanie nr 3434 - Ruch zginania stawu kolanowego jest możliwy dzięki pracy mięśni:
 • Pytanie nr 3435 - Ruchy polegające na odwracaniu i nawracaniu przedramienia pacjenta noszą nazwę
 • Pytanie nr 3436 - W skład przedniej części goleni człowieka wchodzą mięśnie:
 • Pytanie nr 3437 - Podczas wykonywania u pacjenta masażu izometrycznego należy zastosować następującą kolejność opra...
 • Pytanie nr 3438 - Ruch prostowania stawu łokciowego jest efektem pracy mięśni:
 • Pytanie nr 3439 - Podczas wykonywania masażu klasycznego twarzy pacjenta masażysta powinien kolejno opracować:
 • Pytanie nr 3440 - Podczas leczenia i rehabilitacji pacjenta, u którego stwierdzono przewlekłą rwę kulszową, najleps...
 • Pytanie nr 3441 - Przygotowanie się pacjenta do naświetlania promieniowaniem podczerwonym (lampą Soilux) obejmuje n...
 • Pytanie nr 3442 - Na rysunkach przedstawiono wybrane kręgi kręgosłupa. Kręg lędźwiowy ilustruje rysunek
 • Pytanie nr 3443 - Przyczyną wrodzonej dysplazji stawu biodrowego jest
 • Pytanie nr 3444 - Na rysunku przedstawiono mięsień o kształcie
 • Pytanie nr 3445 - Pod wpływem masażu ciała pacjenta w obrębie układu oddechowego nastąpi
 • Pytanie nr 3446 - Którą z pozycji polecisz przyjąć pacjentowi w przypadku napadu astmy oskrzelowej?
 • Pytanie nr 3447 - Technikę diagnostyczną, określaną jako opukiwanie według Grugurina, stosuje się w celu zbadania r...
 • Pytanie nr 3448 - U osób z nadmiernym wydzielaniem gruczołów łojowych stosuje się masaż
 • Pytanie nr 3449 - W tabeli zamieszczono cztery opisy leczniczych technik masażu klasycznego Technikę rozcierania ch...
 • Pytanie nr 3450 - Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej obiekt, w którym znajduje się gabinet do masażu, po...
 • Pytanie nr 3451 - U pacjenta w wieku młodzieńczym z chorobą Scheuermanna stosuje się masaż
 • Pytanie nr 3452 - Pod wpływem masażu klasycznego ciała pacjenta w tkance łącznej wystąpi:
 • Pytanie nr 3453 - Na rysunku widoczne są kości
 • Pytanie nr 3454 - Odzież ochronna masażysty powinna być przechowywana
 • Pytanie nr 3455 - Jedną z zasad drenażu limfatycznego, stosowaną w metodzie polskiej jest dwukrotne opracowanie
 • Pytanie nr 3456 - W wyniku poślizgnięcia się w gabinecie przeznaczonym do wykonywania hydromasażu pacjent doznał ko...
 • Pytanie nr 3457 - Jeżeli u pacjenta wystąpiło przeciążenie ścięgna Achillesa to techniki masażu przeprowadzone w fo...
 • Pytanie nr 3458 - Przed rozpoczęciem masażu tylnej powierzchni kończyny dolnej pacjent powinien położyć się
 • Pytanie nr 3459 - Efektem zastosowania technik głaskania i rozcierania klasycznego stosowanych w profilaktycznym ma...
 • Pytanie nr 3460 - Wykonanie pobudzającego masażu klasycznego w obrębie kończyny dolnej u pacjenta z widocznym objaw...
 • Pytanie nr 3461 - Wylew krwi do mózgu w obrębie prawej półkuli spowoduje u pacjenta zmiany neurologiczne w
 • Pytanie nr 3462 - Siła bodźców technik odkształcania tkanek podczas wykonywania zabiegów masażu kosmetycznego u kli...
 • Pytanie nr 3463 - Pacjentowi, u którego stwierdzono utratę masy mięśnia trójgłowego łydki po długim unieruchomieniu...
 • Pytanie nr 3464 - Wskazaniami do zastosowania masażu klasycznego, w przypadku stwierdzenia u pacjenta choroby narzą...
 • Pytanie nr 3465 - Technikę odkształcania tkanek, stosowaną w przypadku stwierdzenia u pacjenta przykurczy stawowych...
 • Pytanie nr 3466 - W celu usunięcia u pacjenta przykurczu ścięgna Achillesa stosuje się głównie masaż techniką
 • Pytanie nr 3467 - W wyniku masażu pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów w stanie ostrym choroby może dojść do...
 • Pytanie nr 3468 - Pod wpływem masażu ręcznego okolicy powłok brzusznych pacjenta, w jelicie cienkim nastąpi
 • Pytanie nr 3469 - W celu usunięcia potu i łoju podczas masażu tkanki skórnej należy zastosować technikę odkształcan...
 • Pytanie nr 3470 - W wyniku masażu higieniczno-kosmetycznego twarzy pacjenta nastąpi:
 • Pytanie nr 3471 - Wykonanie intensywnego masażu grzbietu u pacjenta z osteoporozą kręgosłupa może spowodować
 • Pytanie nr 3472 - Więzadło poboczne piszczelowe łączy ze sobą kości
 • Pytanie nr 3473 - Grupa zginaczy stawu łokciowego składa się z mięśni:
 • Pytanie nr 3474 - Zalecaną pozycją wyjściową do opracowania masażem klasycznym stawu biodrowego pacjenta jest
 • Pytanie nr 3475 - Zadaniem układu chłonnego człowieka jest:
 • Pytanie nr 3476 - Podczas leczenia i rehabilitacji pacjenta, u którego zaobserwowano obrzęki po skręceniu stawu sko...
 • Pytanie nr 3477 - Wskazaniem do wykonania całkowitego masażu klasycznego ciała pacjenta jest
 • Pytanie nr 3478 - Przeciwwskazaniem do stosowania masażu izometrycznego jest zmiana napięcia mięśniowego, która wys...
 • Pytanie nr 3479 - Przeciwwskazanie do stosowania u pacjenta masażu techniką ugniatania poprzecznego stanowią
 • Pytanie nr 3480 - Masażysta podczas postępowania diagnostycznego w części wstępnej masażu powinien:
 • Pytanie nr 3481 - U pacjenta, u którego stwierdzono porażenie nerwu piszczelowego, należy zastosować masaż
 • Pytanie nr 3482 - Początkowym efektem uszkodzenia nerwu obwodowego kończyny górnej lub dolnej jest odczuwanie przez...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ