LOGOWANIE

TECHNIK BEZPIECZE艃STWA I HIGIENY PRACYARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZE艃STWA I HIGIENY PRACY:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik bezpiecze艅stwa i higieny pracy (BHP). Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosowa膰 nazwy, poj臋cia, okre艣lenia i symbole charakterystyczne dla dziedziny bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • rozr贸偶nia膰 rysunki techniczne wykonawcze, z艂o偶eniowe, zestawieniowe, monta偶owe, zabiegowe, operacyjne;
 • odczytywa膰 z rysunku technicznego kszta艂ty zewn臋trzne i wewn臋trzne przedmiotu, jego wymiary, tolerancje i pasowania, odchy艂ki kszta艂tu i po艂o偶enia, chropowato艣膰 powierzchni, zbie偶no艣膰 i pochylenia;
 • analizowa膰 i interpretowa膰 przepisy prawa pracy, wymagania okre艣lone w normach dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii dla poprawy warunk贸w pracy;
 • analizowa膰 wyniki bada艅 statystycznych oraz zaistnia艂e zdarzenia, wypadki i awarie oraz ustala膰 odpowiednie dzia艂ania prewencyjne;
 • analizowa膰 dokumentacj臋 technologiczn膮 proces贸w pracy, z uwzgl臋dnieniem maszyn i innych urz膮dze艅 stosowanych w tych procesach, pod k膮tem spe艂niania wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • ocenia膰 za艂o偶enia i dokumentacje projektowe rozwi膮za艅 techniczno-organizacyjnych pod k膮tem zapewnienia poprawy stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • ocenia膰 zgodno艣膰 oddawanych do u偶ytku obiekt贸w i urz膮dze艅 technicznych z dokumentacj膮 projektow膮 i wymaganiami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, okre艣lonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach prawa i Polskich Normach.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne
 • identyfikowa膰 czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci膮偶liwe, niebezpieczne oraz 藕r贸d艂a zagro偶e艅 wyst臋puj膮ce w przedsi臋biorstwach oraz ocenia膰 ich wp艂yw na zdrowie i bezpiecze艅stwo pracownik贸w;
 • ocenia膰 poziom ryzyka zawodowego i zagro偶e艅 powodowanych przez czynniki szkodliwe dla zdrowia, uci膮偶liwe i niebezpieczne wyst臋puj膮ce w procesach pracy oraz wskazywa膰 metody redukcji ryzyka oraz likwidacji zagro偶e艅;
 • sporz膮dza膰 bie偶膮ce i okresowe analizy stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy, uwzgl臋dniaj膮c obowi膮zuj膮ce normy i przepisy, oraz wskazywa膰 propozycje przedsi臋wzi臋膰 prawno-organizacyjnych dla poprawy stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • ocenia膰 budynki i pomieszczenia pracy oraz tereny z nimi zwi膮zane, pod k膮tem spe艂niania wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • analizowa膰 i ocenia膰 stanowiska pracy (w tym maszyny i inne urz膮dzenia techniczne) i procesy pracy pod wzgl臋dem spe艂niania wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • wskazywa膰 i doradza膰 w doborze 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej, ograniczaj膮cych wp艂yw czynnik贸w szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracownika;
 • kontrolowa膰 stan bezpiecze艅stwa i higieny pracy w przedsi臋biorstwie, sporz膮dza膰 sprawozdania i protoko艂y pokontrolne oraz opinie dotycz膮ce spe艂niania wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • ustala膰 okoliczno艣ci i przyczyny wypadk贸w, w tym przes艂uchiwa膰 poszkodowanych i 艣wiadk贸w wypadk贸w, wykonywa膰 szkice miejsc wypadk贸w oraz formu艂owa膰 wnioski profilaktyczne.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • stosowa膰 przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania zada艅 s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • stosowa膰 r贸偶norodne formy dzia艂a艅 u艣wiadamiaj膮cych i popularyzatorskich oraz prowadzi膰 szkolenia dotycz膮ce problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • dobiera膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zada艅 s艂u偶by bezpiecze艅stwa i higieny pracy;
 • doradza膰 w zakresie obowi膮zuj膮cych zasad i przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz doboru najw艂a艣ciwszych 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • stosowa膰 nowoczesne techniki biurowe i metody organizacji pracy.