LOGOWANIE

TECHNIK EKSPLOATACJI PORT脫W I TERMINALIARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORT脫W I TERMINALI:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem i analizowa膰 informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, dokumentacji technicznych i technologicznych, procedur post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 terminologi臋 z zakresu eksploatacji port贸w i terminali, 艂adunkoznawstwa i towaroznawstwa;
1.2. rozr贸偶nia膰 porty i terminale oraz ich wyposa偶enie;
1.3. rozr贸偶nia膰 艣rodki transportu bliskiego stosowane w portach i terminalach do transportu os贸b i 艂adunk贸w;
1.4. rozr贸偶nia膰 magazyny wyst臋puj膮ce w portach i terminalach oraz ich wyposa偶enie;
1.5. analizowa膰 dokumentacj臋 艂adunkow膮 i transportow膮;
1.6. rozr贸偶nia膰 oznakowania 艂adunk贸w;
1.7. charakteryzowa膰 艂adunki masowe: p艂ynne, gazowe i sta艂e oraz drobnic臋;
1.8. opisywa膰 zasady ruchu kolejowego i pos艂ugiwania si臋 sygnalizacj膮 kolejow膮;
1.9. rozr贸偶nia膰 poj臋cia ekonomiczne stosowane w dzia艂alno艣ci port贸w i terminali.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. stosowa膰 zasady obowi膮zuj膮ce podczas obs艂ugiwania 艣rodk贸w transportu bliskiego oraz rega艂贸w magazynowych;
2.2. dobiera膰 艣rodki transportu bliskiego do transportu ludzi i towar贸w;
2.3. sporz膮dza膰 plan za艂adunku 艣rodk贸w transportu na podstawie dokumentacji;
2.4. okre艣la膰 czas realizacji us艂ug 艣wiadczonych w portach i terminalach;
2.5. kalkulowa膰 koszty us艂ug 艣wiadczonych w portach i terminalach;
2.6. okre艣la膰 harmonogram pracy i eksploatacji 艣rodk贸w transportu bliskiego;
2.7. planowa膰 rozmieszczenie 艂adunk贸w w magazynach;
2.8. organizowa膰 obs艂ug臋 podr贸偶nych w portach i terminalach.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.2. stosowa膰 przepisy prawa dotycz膮ce sk艂adowania 艂adunk贸w masowych: p艂ynnych, gazowych i sta艂ych oraz drobnicy;
3.3. wskazywa膰 przepisy dotycz膮ce obs艂ugi towar贸w niebezpiecznych;
3.4. wskazywa膰 zasady z zakresu ekologii dotycz膮ce gospodarowania opakowaniami i odpadami;
3.5. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.6. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.7. stosowa膰 odzie偶 robocz膮 i 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w portach i terminalach;
3.8. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w portach i terminalach.