LOGOWANIE

TECHNIK HANDLOWIECTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉:

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik handlowiec. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych;
 • rozr贸偶nia膰 poj臋cia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, wybranych przepis贸w prawa dotycz膮cych dzia艂alno艣ci gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa;
 • rozr贸偶nia膰 elementy, narz臋dzia i zasady marketingu;
 • rozpoznawa膰 formy sprzeda偶y i zap艂aty w dzia艂alno艣ci handlowej - hurtowej i detalicznej;
 • rozr贸偶nia膰 dokumenty zwi膮zane z obrotem towarowym;
 • klasyfikowa膰 towary zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami;
 • charakteryzowa膰 towary na podstawie opisu ich cech u偶ytkowych.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne;
 • kalkulowa膰 cen臋 hurtow膮 i detaliczn膮;
 • ewidencjonowa膰 operacje gospodarcze w przedsi臋biorstwie handlowym;
 • rozlicza膰 wyniki inwentaryzacji;
 • oblicza膰 wynik finansowy przedsi臋biorstwa handlowego;
 • interpretowa膰 wyniki bada艅 marketingowych;
 • interpretowa膰 wska藕niki analizy ekonomiczno-finansowej przedsi臋biorstwa handlowego; oblicza膰 warto艣ci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 • analizowa膰 sporz膮dzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym;
 • dobiera膰 formy sprzeda偶y hurtowej i detalicznej w zale偶no艣ci od asortymentu towaru i rozmiar贸w przedsi臋biorstwa;
 • interpretowa膰 informacje dotycz膮ce towar贸w i obrotu towarowego, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska;
 • wskazywa膰 przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska;
 • stosowa膰 zasady archiwizacji dokumentacji przedsi臋biorstwa handlowego i ochrony baz danych;
 • wskazywa膰 zagro偶enia wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac przez technika handlowca.