LOGOWANIE

Kwalifikacja R3 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R3 - STYCZEŃ 2017':

- Obniżenie plonów ziemniaków spowodowane jest ........
- Pod którą roślinę w przedstawionym zmianowaniu należy zastosować nawożenie obornikiem? ........
- W uprawie zbóż ozimych antywylegacze należy stosować ........
- Do zwalczania chwastów stosuje się ........
- W gospodarstwie rolnym płynne nawozy naturalne należy ........
- Zachodzącą w płucach wymianę tlenu i dwutlenku węgla między otoczeniem, a organizmem zwierzęcia określa się, jako ........
- Konie niskiego wzrostu, charakteryzujące się silnym grzbietem, spokojnym temperamentem oraz przyzwyczajone do wspinania się, mogą być użytkowane w kierunku ........
- Najwięcej substancji antyżywieniowych znajduje się w ziarnie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.03-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: