LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2010

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 5691 - Które złącze płyty głównej komputera służy do zainstalowania przedstawionej na zdjęciu karty graf...
 • Pytanie nr 5692 - Który z portów na panelu tylnym komputera oznacza się przedstawionym symbolem?
 • Pytanie nr 5693 - Jak nazywa się port panelu tylnego komputera zamieszczony na rysunku?
 • Pytanie nr 5694 - Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wy...
 • Pytanie nr 5695 - Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki
 • Pytanie nr 5696 - W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczo...
 • Pytanie nr 5697 - Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
 • Pytanie nr 5698 - Załączony fragment kodu źródłowego w języku Turbo Pascal to instrukcja
 • Pytanie nr 5699 - Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu?
 • Pytanie nr 5700 - Warunek A nie jest równe B i C jest większe od D w języku C/C++ zapisuje się jako
 • Pytanie nr 5701 - Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określone...
 • Pytanie nr 5702 - Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwię...
 • Pytanie nr 5703 - Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyj...
 • Pytanie nr 5704 - Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1...
 • Pytanie nr 5705 - Scandisk to program, który stosuje się do
 • Pytanie nr 5706 - Program, który dostarcza informacji o wydajności zestawu komputerowego to
 • Pytanie nr 5707 - Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to
 • Pytanie nr 5708 - Który obiekt bazy danych MS Access służy do wybierania elementów z bazy za pomocą polecenia SQL?...
 • Pytanie nr 5709 - Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?
 • Pytanie nr 5710 - W systemie Windows moduł odpowiedzialny za internetowe usługi informacyjne to
 • Pytanie nr 5711 - Co oznacza znajdujący się w dokumentacji technicznej płyty głównej parametr LGA 775?
 • Pytanie nr 5712 - Jaki program należy uruchomić w edytorze MS Word, w celu wstawienia do tekstu skomplikowanego wzo...
 • Pytanie nr 5713 - W arkuszu kalkulacyjnym utworzenie formuły odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki, w...
 • Pytanie nr 5714 - Przedstawione w ramce parametry katalogowe dotyczą dysku twardego
 • Pytanie nr 5715 - Jaka jest szybkość transferu danych w sieciach FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) opart...
 • Pytanie nr 5716 - Który z wtyków należy zamontować na przewodzie UTP Cat 5e, by podłączyć komputer do sieci?
 • Pytanie nr 5717 - Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania
 • Pytanie nr 5718 - Poniższy algorytm zapisany w postaci listy kroków przedstawia instrukcję
 • Pytanie nr 5719 - Na zamieszczonym fragmencie kodu programu napisanego w języku C++ ustawianie elementów tablicy od...
 • Pytanie nr 5720 - Formularz zespolony w bazie danych ACCESS to
 • Pytanie nr 5721 - Aby wyszukać w bazie danych wszystkie rekordy zawierające interesujące nas informacje należy wyko...
 • Pytanie nr 5722 - Jakiego operatora w języku C++ należy użyć, by przypisać zmiennej określoną wartość? (UWAGA: Zdaj...
 • Pytanie nr 5723 - Która z poniższych instrukcji jest deklaracją tablicy trójwymiarowej?
 • Pytanie nr 5724 - W języku programowania Turbo Pascal zastosowanie typu danych Byte w deklaracji zmiennej ograniczy...
 • Pytanie nr 5725 - Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się j...
 • Pytanie nr 5726 - Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL Jak zosta...
 • Pytanie nr 5727 - Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?
 • Pytanie nr 5728 - Które z poleceń w systemie Linux służy do zmiany praw dostępu do plików i katalogów?
 • Pytanie nr 5729 - Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?
 • Pytanie nr 5730 - Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255...
 • Pytanie nr 5731 - W celu bezpiecznego korzystania przez użytkowników sieci z danych znajdujących się na serwerze na...
 • Pytanie nr 5732 - Jaka usługa musi być uruchomiona na serwerze, by stacja robocza pobierała automatycznie adres IP?
 • Pytanie nr 5733 - Rezydentna część programu antywirusowego jako podstawowa forma ochrony antywirusowej, odpowiedzia...
 • Pytanie nr 5734 - Program, który podszywa się pod aplikacje użytkowe oraz dodatkowo implementuje niepożądane i ukry...
 • Pytanie nr 5735 - Podczas wymiany pamięci RAM w celu zabezpieczenia urządzeń przed działaniem ładunków elektrostaty...
 • Pytanie nr 5736 - Wskaż właściwy sposób postępowania z pustymi zbiornikami po tuszu do drukarek atramentowych
 • Pytanie nr 5737 - Odległość między pracownikiem siedzącym przy stanowisku komputerowym, a tyłem sąsiedniego monitor...
 • Pytanie nr 5738 - Które ze schorzeń narządu wzroku może być spowodowane między innymi brakiem przerw lub przekrocze...
 • Pytanie nr 5739 - Do środków ochrony dodatkowej w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi należy
 • Pytanie nr 5740 - Pierwszą czynnością podczas udzielania pomocy osobie porażonej prądem jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ