LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA TG14 + TG15 - CZERWIEC 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21201 - Określenie incentive travel oznacza turystykę
 • Pytanie nr 21202 - Kaloryczne cooked brekfast, zawierające jajka sadzone na bekonie i tosty, to śniadanie
 • Pytanie nr 21203 - Określenie touroperator jest adekwatne dla
 • Pytanie nr 21204 - Maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, która może przebywać jednocześnie na danym obs...
 • Pytanie nr 21205 - Człowiek o optymistycznym podejściu do życia, otwarty na relacje interpersonalne, towarzyski i be...
 • Pytanie nr 21206 - Termin first minutę w ofercie biura podróży oznacza
 • Pytanie nr 21207 - Jak określa się przedstawiony na zdjęciu autokar o specjalnej konstrukcji i wyposażeniu pozwalają...
 • Pytanie nr 21208 - Turyści z Polski podczas wczasów w Sharm el-Sheikh skorzystali z dodatkowo płatnej wycieczki do G...
 • Pytanie nr 21209 - Twórcą stylu zakopiańskiego, a zarazem popularyzatorem Podhala, był
 • Pytanie nr 21210 - Podczas wizyty w gospodarstwie agroturystycznym goście otrzymali jako danie regionalne kartacze z...
 • Pytanie nr 21211 - Turystyczno-historyczny Szlak Orlich Gniazd znajduje się
 • Pytanie nr 21212 - Błędne Skały, a wśród nich Małpolud i Wielbłąd to część
 • Pytanie nr 21213 - Które państwa spośród wymienionych przystąpiły do strefy euro?
 • Pytanie nr 21214 - Wśród wymienionych wskaż obiekt, który leży na Szlaku Piastowskim.
 • Pytanie nr 21215 - Mizar to określenie dla nekropolii
 • Pytanie nr 21216 - Do którego kraju odbędzie się wycieczka, której opis zamieszczono w ramce?
 • Pytanie nr 21217 - Który most w stolicy jednego z krajów europejskich przedstawiono na zdjęciu?
 • Pytanie nr 21218 - Muzeum d'Orsay zawierające w swojej kolekcji mistrzów impresjonizmu znajduje się
 • Pytanie nr 21219 - Największy skansen w Polsce z pozostałościami po zabudowie Łemków i Bojków znajduje się
 • Pytanie nr 21220 - Do wzrostu popytu na usługi turystyczne przyczynia się
 • Pytanie nr 21221 - Kąpielisko morskie i dom kuracyjny, powstałe z inicjatywy Haffnera, znajdują się
 • Pytanie nr 21222 - Elementami marketingu mix (5P) są między innymi:
 • Pytanie nr 21223 - Określenie BB oznacza
 • Pytanie nr 21224 - Odległość miedzy Łodzią a Gdańskiem, zmierzona na mapie w skali 1:2300000 wynosi 12 cm. Odległość...
 • Pytanie nr 21225 - Na które informacje o miejscowości turystycznej należy zwrócić uwagę niemieckim seniorom zaintere...
 • Pytanie nr 21226 - Na podstawie przedstawionych propozycji ofert imprez turystycznych wybierz najtańszą ofertę na 10...
 • Pytanie nr 21227 - W celu zapewnienia realizacji opłaconych wcześniej wczasów, pracownik biura podróży przygotował k...
 • Pytanie nr 21228 - Informacje na temat przejażdżki bryczką, degustacji regionalnych potraw oraz grzybobrania należy ...
 • Pytanie nr 21229 - Umowa organizatora usług turystycznych z klientem nie zawiera informacji dotyczących
 • Pytanie nr 21230 - Na karcie pobytu w hotelu pomija się informacje dotyczące
 • Pytanie nr 21231 - Paszport obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera
 • Pytanie nr 21232 - Podczas imprezy turystycznej za jej realizację na trasie odpowiada
 • Pytanie nr 21233 - Popyt na usługi turystyczne rośnie wraz ze wzrostem ceny przy sprzedaży
 • Pytanie nr 21234 - Egipt jest państwem atrakcyjnym turystycznie, lecz w ostatnich latach liczba odwiedzających go tu...
 • Pytanie nr 21235 - Działanie biura podróży zaliczane do strategii ceny to
 • Pytanie nr 21236 - Popyt na usługi turystyczne w Zakopanem nie zależy od
 • Pytanie nr 21237 - Polski turysta udając się do Chorwacji jako waluty narodowej będzie używał
 • Pytanie nr 21238 - Maksymalny dzienny czas jazdy kierowcy podczas imprezy turystycznej wynosi
 • Pytanie nr 21239 - Interesy gospodarcze podmiotów turystycznych branży turystycznej reprezentuje
 • Pytanie nr 21240 - Na rysunku zamieszczono przykład tarczy papierowej rejestrującej zapis jazdy kierowcy z urządzeni...
 • Pytanie nr 21241 - Które działanie nie jest realizowane przez Polską Organizację Turystyczną?
 • Pytanie nr 21242 - Do obowiązków pilota podczas podróży autobusem w trakcie realizacji programu imprezy nie należy
 • Pytanie nr 21243 - Cena ustalona w umowie o imprezę turystyczną nie może być podwyższona przed datą wyjazdu w okresi...
 • Pytanie nr 21244 - Biuro podróży organizując z okazji jubileuszu przyjęcie dla stałych klientów z udziałem mediów, z...
 • Pytanie nr 21245 - Organizatorzy turystyki, podczas imprezy zagranicznej mają obowiązek zawarcia na rzecz uczestnikó...
 • Pytanie nr 21246 - Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić
 • Pytanie nr 21247 - Konwencja AETR określa szczegółowo
 • Pytanie nr 21248 - Które z urządzeń turystycznych może być zlokalizowane w ścisłym rezerwacie przyrody?
 • Pytanie nr 21249 - Paszport i wiza wjazdowa są konieczne dla polskich turystów udających się do
 • Pytanie nr 21250 - Turysta z Polski podróżujący po Bułgarii w przypadku utraty paszportu lub dowodu osobistego powin...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ