LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4031 - Dokumentem celnym, który w międzynarodowym transporcie drogowym umożliwia przewozy towarów bez po...
 • Pytanie nr 4032 - Firma dostarczająca towary na rynek krajowy nie posiada własnej infrastruktury transportowej. Wra...
 • Pytanie nr 4033 - Planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego oraz efektywnego przepływu strumieni rzeczo...
 • Pytanie nr 4034 - Przepływ informacji, środków pieniężnych oraz przemieszczanie przedmiotu dostawy od dostawcy do o...
 • Pytanie nr 4035 - Jednym z najważniejszych zadań logistyki w zakresie przygotowania procesów zaopatrzenia jest
 • Pytanie nr 4036 - Całokształtem procesów logistycznych rozpatrywanych w skali gospodarki kraju zajmuje się
 • Pytanie nr 4037 - Firma transportowa przyjęła zlecenie przewozu ładunku do 4 odbiorców: - odbiorca I - 1,5 tony, - ...
 • Pytanie nr 4038 - Schemat przedstawia rozmieszczenie wyrobów w magazynie. Jest to układ horyzontalny
 • Pytanie nr 4039 - Środki transportu wykorzystywane w celu dostarczenia pieczywa z podmiejskiej piekarni do sieci sk...
 • Pytanie nr 4040 - W wyniku integracji działalności gospodarczej krajów Unii Europejskiej w zakresie logistyki nastą...
 • Pytanie nr 4041 - Dokument przesłany wraz z zamówieniem na dostawę towaru zawierający potwierdzenie wcześniej uzgod...
 • Pytanie nr 4042 - Przedstawiony kod kreskowy jest wykorzystywany w
 • Pytanie nr 4043 - W przedsiębiorstwie produkcyjnym sporządzono plan zagospodarowania powierzchni magazynowej z nast...
 • Pytanie nr 4044 - W tabeli zamieszczono koszty magazynowania towarów w III kwartale 2006 roku. W wyniku zmniejszeni...
 • Pytanie nr 4045 - Łączne koszty magazynowania towarów w danym okresie wyniosły 8 000 zł, a wielkość obrotu magazyno...
 • Pytanie nr 4046 - Rysunek przedstawia schemat systemu transportowego najczęściej stosowanego przez kopalnie węgla b...
 • Pytanie nr 4047 - Oferowanie coraz lepszych produktów przy coraz większej ich dostępności i wygodzie nabywania prze...
 • Pytanie nr 4048 - Przed przeglądem okresowym maszyn, firma produkcyjna zgłosiła zapotrzebowanie na brakujące części...
 • Pytanie nr 4049 - Firma odzieżowa w 2006 r. dostarczyła na rynek krajowy 100 szt. płaszczy damskich. W tym okresie ...
 • Pytanie nr 4050 - W tabeli przedstawiono procentowy udział różnych gałęzi transportu w przewozach ładunków w Polsce...
 • Pytanie nr 4051 - Duże przedsięwzięcia logistyczne wymagają analizy strategicznej transportu. Na podstawie uzyskany...
 • Pytanie nr 4052 - Efektywne wykorzystanie przestrzeni składowania w nowoczesnym magazynie, powoduje rozwój jego
 • Pytanie nr 4053 - Tabela zawiera wyniki z przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo analizy rynku dostawców. Oceny prz...
 • Pytanie nr 4054 - Do wyznaczania określonej kolejności zamawianych towarów i przypisywania ich do stref składowania...
 • Pytanie nr 4055 - Na schemacie przedstawiono, istotne w integracji łańcucha dostaw, działanie systemu efektywnej ob...
 • Pytanie nr 4056 - Na dostarczonym do magazynu przeładunkowego opakowaniu jednostkowym telewizora umieszczono znaki....
 • Pytanie nr 4057 - Przedsiębiorstwo logistyczne dysponuje informatycznym systemem danych gospodarczych, które zapisu...
 • Pytanie nr 4058 - W tabeli przedstawiono koszty poszczególnych czynności logistycznych poniesione przez centrum log...
 • Pytanie nr 4059 - Zadania ekologistyki to
 • Pytanie nr 4060 - Na podstawie kopii faktury wystawionej przez holenderskiego dostawcę Przedsiębiorstwu Produkcyjno...
 • Pytanie nr 4061 - Minimalizacja łącznych kosztów zakupu i utrzymania zapasów, a także utrzymanie sprawnego przebieg...
 • Pytanie nr 4062 - W firmie logistycznej, w procesie magazynowania możemy wyróżnić fazy jego przebiegu, które wyznac...
 • Pytanie nr 4063 - Nowoczesna firma drobiarska zlokalizowana w regionie Podlasia jest obsługiwana przez firmę logist...
 • Pytanie nr 4064 - Zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania odpadami, firma zajmująca się logistyczną obsługą br...
 • Pytanie nr 4065 - Wykres przedstawia zmiany zapotrzebowania na usługi transportowe. Przejście krzywej d0 w krzywą d...
 • Pytanie nr 4066 - W tabeli przedstawiono dane o optymalnej wielkości i dynamice dostaw siewników dostarczanych w la...
 • Pytanie nr 4067 - Przeciętna w danym okresie wartość zapasu towarów znajdujących się w magazynie hurtowni artykułów...
 • Pytanie nr 4068 - W związku z terminową realizacją zamówienia, wydział montażu podwozi przyczep rolniczych zgłosił ...
 • Pytanie nr 4069 - Zakłady produkujące rowery, otrzymały zamówienie na wykonanie 1 000 rowerów. Biorąc pod uwagę sta...
 • Pytanie nr 4070 - W celu ujednolicenia znaków na opakowaniach zbiorczych wprowadzono etykietę logistyczną EAN-UCC S...
 • Pytanie nr 4071 - Środkiem transportu i manipulacji o ograniczonym zasięgu służącym do przemieszczania produktów w ...
 • Pytanie nr 4072 - Struktura asortymentowa materiałów zużywanych w przedsiębiorstwie przemysłowym wiąże się z logist...
 • Pytanie nr 4073 - Opakowanie prawidłowo dostosowane do produktu spełnia jednocześnie funkcje
 • Pytanie nr 4074 - Przedstawiony wzór dokumentu to
 • Pytanie nr 4075 - Pracownicy magazynów wykonujący prace przeładunkowe półtusz zwierzęcych są narażeni na
 • Pytanie nr 4076 - O konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej na stanowiskach logistycznych informują z...
 • Pytanie nr 4077 - Przystępując do pracy w magazynie meblowym wysokiego składowania pracownik powinien założyć fartu...
 • Pytanie nr 4078 - Ocena wykonywanych prac logistycznych w ramach zintegrowanego systemu jakości musi być zgodna z
 • Pytanie nr 4079 - Przedsiębiorstwo logistyczne powinno wprowadzić we wszystkich pomieszczeniach biurowych generując...
 • Pytanie nr 4080 - Pracownik magazynu podczas wykonywania prac przeładunkowych upadł i złamał kość przedramienia. Ud...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ