LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 40591 - Najwyższe stężenie alkoholu etylowego występuje
 • Pytanie nr 40592 - Działanie przeciwdepresyjne wykazują wyciągi alkoholowe lub olejowe
 • Pytanie nr 40593 - W leczeniu objawów takich jak szumy w uszach i zawroty głowy ma zastosowanie
 • Pytanie nr 40594 - Ze świeżych substancji roślinnych otrzymuje się
 • Pytanie nr 40595 - Do sporządzenia leku recepturowego, zgodnie z zamieszczoną receptą i zapisami w ramce, należy uży...
 • Pytanie nr 40596 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu FP X, nomogramu i wzoru oblicz maksymalną dawkę dobową papa...
 • Pytanie nr 40597 - Ile proszku rozcieńczonego (rozcierki) Belladonnae extractum siccum 1 + 1 należy użyć do sporządz...
 • Pytanie nr 40598 - W celu zapobieżenia niezgodności recepturowej podczas sporządzania leku według zamieszczonej rece...
 • Pytanie nr 40599 - Oblicz stężenie kodeiny fosforanu w mieszance sporządzonej według zamieszczonej recepty, jeżeli 1...
 • Pytanie nr 40600 - W zamieszczonej recepcie zostały przekroczone dawki maksymalne kodeiny fosforanu. Oblicz ilość ko...
 • Pytanie nr 40601 - Średnia gęstość roztworu Devikap wynosi 1,10 g/mL. Oblicz, ile preparatu Devikap należy odważyć d...
 • Pytanie nr 40602 - W warunkach aseptycznych należy sporządzić
 • Pytanie nr 40603 - Krople przeznaczone do zastosowania na zranione oko powinny być zapakowane
 • Pytanie nr 40604 - Za pomocą opakowania typu Turbuhaler, przedstawionego na rysunku, dozowany jest preparat zawieraj...
 • Pytanie nr 40605 - Olej rycynowy, stosowany jako rozpuszczalnik do sporządzania kropli do oczu, należy wyjaławiać
 • Pytanie nr 40606 - Prawidłowy sposób opróżniania pipety przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 40607 - Preparaty zawierające metforminy chlorowodorek, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń żołą...
 • Pytanie nr 40608 - W ramach jednorazowej sprzedaży, bez przepisu lekarza, dla jednej osoby, w ilości większej niż je...
 • Pytanie nr 40609 - Badanie, polegające na pomiarach przyrostów temperatury ciała królików, po wstrzyknięciu do żyły ...
 • Pytanie nr 40610 - Do kontroli jakości tabletek nie stosuje się
 • Pytanie nr 40611 - W celu oznaczenia zawartości kwasu solnego metodą miareczkowania klasycznego mianowanym roztworem...
 • Pytanie nr 40612 - Na płytkę chromatograficzną naniesiono próbkę wyciągu z nieznanej substancji roślinnej. Po rozwin...
 • Pytanie nr 40613 - Anaestheticum oznacza działanie
 • Pytanie nr 40614 - Receptę zrealizowaną w dniu 01.07.2016 roku należy przechowywać do
 • Pytanie nr 40615 - Poniżej jest fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie obowiązków wy...
 • Pytanie nr 40616 - Pary synonimów nie stanowi zestaw
 • Pytanie nr 40617 - Określ na podstawie danych z tabeli, który z leków zastosowano u pacjenta, jeżeli po podaniu leku...
 • Pytanie nr 40618 - Określenie "IU" przy wartości liczbowej oznacza
 • Pytanie nr 40619 - Ile sztuk pieluchomajtek (lub pieluch anatomicznych lub majtek chłonnych lub podkładów lub wkładó...
 • Pytanie nr 40620 - Na podstawie danych z tabeli określ, który ze sporządzonych leków recepturowych nie jest objęty r...
 • Pytanie nr 40621 - Na podstawie danych zawartych we fragmencie ulotki dziecku o masie 15 kg lek powinien być dawkowany
 • Pytanie nr 40622 - U pacjenta występują nadmierne krwawienia. Pacjent nie powinien stosować
 • Pytanie nr 40623 - Przeciwne działanie leków na czynność organizmu w wyniku oddziaływania na różne receptory tego sa...
 • Pytanie nr 40624 - W celu uniknięcia efektu pierwszego przejścia substancję leczniczą należy podać w postaci
 • Pytanie nr 40625 - W przypadku którego leku na jednej recepcie lekarz może wypisać nazwę wyłącznie jednego preparatu...
 • Pytanie nr 40626 - W lodówce należy przechowywać
 • Pytanie nr 40627 - Pacjent w każdej aptece zapłaci tę samą cenę za lek
 • Pytanie nr 40628 - Poniżej fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Na druku recepty z ...
 • Pytanie nr 40629 - Jaki jest termin ważności recepty na preparat Klindacin T - 1 op. a 15 g, wystawionej na poprawni...
 • Pytanie nr 40630 - Pacjent z uprawnieniami inwalidy wojennego (uprawnienia IB) musi uiścić opłatę za

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ