LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43151 - Obowi膮zkiem pracodawcy zatrudniaj膮cego powy偶ej 250 pracownik贸w jest powo艂anie
 • Pytanie nr 43152 - W jakim terminie pracodawca jest obowi膮zany zapewni膰 przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecz...
 • Pytanie nr 43153 - Czas pracy osoby niepe艂nosprawnej posiadaj膮cej znaczny lub umiarkowany stopnie艅 niepe艂nosprawno艣c...
 • Pytanie nr 43154 - Zgodnie z kodeksem pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepis贸w bezpiecze艅stwa i higien...
 • Pytanie nr 43155 - Kto, b臋d膮c pracodawc膮 lub dzia艂aj膮c w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy ...
 • Pytanie nr 43156 - Formu艂uj膮c wnioski z przegl膮du obiekt贸w, nale偶y uwzgl臋dni膰, czy poziom nat臋偶enia o艣wietlenia na s...
 • Pytanie nr 43157 - Zgodnie z definicj膮 "pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi" to pomieszczenie, w kt贸ry...
 • Pytanie nr 43158 - Zapewnienie instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp nale偶y do obowi膮zk贸w
 • Pytanie nr 43159 - Czynno艣ci do wykonania przed rozpocz臋ciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej ...
 • Pytanie nr 43160 - Na ka偶dym egzemplarzu 艣rodka ochrony indywidualnej w spos贸b widoczny, czytelny i odporny na zatar...
 • Pytanie nr 43161 - Rodzaje 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego, kt贸rych stosowanie na okre...
 • Pytanie nr 43162 - Podstawowym zadaniem ergonomii koncepcyjnej jest
 • Pytanie nr 43163 - Badaniom psychologicznym podlegaj膮 kandydaci staraj膮cy si臋 o zatrudnienie na stanowisku
 • Pytanie nr 43164 - Sprawno艣膰 funkcjonowania uk艂adu nerwowego ocenia lekarz
 • Pytanie nr 43165 - Profesjonaln膮 ocen臋 wydatku energetycznego pracownika mo偶na zleci膰
 • Pytanie nr 43166 - Ilo艣膰 energii wydatkowanej przez organizm cz艂owieka podczas wykonywania czynno艣ci roboczych okre艣...
 • Pytanie nr 43167 - Metoda OWAS umo偶liwia
 • Pytanie nr 43168 - Wska藕nikiem wydolno艣ci fizycznej pracownika jest
 • Pytanie nr 43169 - Zjawisko dostosowania si臋 oka do ogl膮dania przedmiot贸w znajduj膮cych si臋 w r贸偶nych odleg艂o艣ciach o...
 • Pytanie nr 43170 - Korzystny wp艂yw na uk艂ad kostno-stawowy i sprawno艣膰 fizyczn膮 ma
 • Pytanie nr 43171 - Na r贸wnowag臋 ciepln膮 cia艂a cz艂owieka wp艂ywa
 • Pytanie nr 43172 - Z punktu widzenia ergonomii stanowisko pracy powinno by膰 zaprojektowane w taki spos贸b, aby by艂a z...
 • Pytanie nr 43173 - Znaki bezpiecze艅stwa w kszta艂cie tr贸jk膮ta oznaczaj膮
 • Pytanie nr 43174 - Podstawowym aktem prawnym, z kt贸rego wynika obowi膮zek pracodawcy oceniania i dokumentowania ryzyk...
 • Pytanie nr 43175 - Dzia艂anie rakotw贸rcze w 艣rodowisku pracy wykazuj膮 czynniki
 • Pytanie nr 43176 - Przy pracy z komputerem do czynnik贸w uci膮偶liwych zalicza si臋 przede wszystkim
 • Pytanie nr 43177 - Dyskomfort, zm臋czenie i obni偶enie sprawno艣ci psychofizycznej w pracy wywo艂uj膮 czynniki
 • Pytanie nr 43178 - Je偶eli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono st臋偶enie czynnika o dzia艂aniu rakotw贸rczy...
 • Pytanie nr 43179 - Warto艣膰 st臋偶enia toksycznego zwi膮zku chemicznego lub py艂u, kt贸ra ze wzgl臋du na zagro偶enie zdrowia...
 • Pytanie nr 43180 - Warto艣膰 艣redni膮 st臋偶enia, kt贸re nie powinno spowodowa膰 ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika...
 • Pytanie nr 43181 - Dzia艂ania podj臋te w celu usuni臋cia przyczyn istniej膮cej niezgodno艣ci lub innej niepo偶膮danej sytua...
 • Pytanie nr 43182 - Praca przy obs艂udze zmechanizowanych narz臋dzi typu m艂ot pneumatyczny, wiertarka udarowa lub szlif...
 • Pytanie nr 43183 - Je艣li w wyniku wypadku przy pracy nast膮pi艂o trwa艂e, istotne zeszpecenie lub zniekszta艂cenie cia艂a...
 • Pytanie nr 43184 - Rejestr wypadk贸w przy pracy prowadzi
 • Pytanie nr 43185 - Zatwierdzony protok贸艂 powypadkowy pracodawca dor臋cza poszkodowanemu pracownikowi
 • Pytanie nr 43186 - Zgodnie z kodeksem pracy badania kontrolne przeprowadzane s膮 w przypadku
 • Pytanie nr 43187 - Pracownicy podczas szkole艅 z zakresu bhp ucz膮 si臋 najbardziej skutecznie, gdy
 • Pytanie nr 43188 - Form臋 szkolenia umo偶liwiaj膮c膮 uzyskanie, aktualizowanie lub uzupe艂nianie wiedzy i umiej臋tno艣ci w ...
 • Pytanie nr 43189 - Aktywizuj膮c膮 metod膮 nauczania podczas szkole艅 z zakresu bhp jest
 • Pytanie nr 43190 - 艢rodkiem dydaktycznym podczas szkolenia okresowego bhp jest

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ