LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 44031 - Dokumentem zawierającym kolejność wykonywanych operacji i informacje niezbędne do wykonania danej...
 • Pytanie nr 44032 - Na podstawie zamieszczonej karty technologicznej wału stopniowego oblicz długość pręta potrzebneg...
 • Pytanie nr 44033 - Ile wynoszą naprężenia w pręcie obciążonym siłą ściskającą równą 12 kN, którego pole przekroju po...
 • Pytanie nr 44034 - Jaką minimalną długość powinien mieć bok pręta kwadratowego obciążonego siłą rozciągającą 25 kN, ...
 • Pytanie nr 44035 - Zgodnie z rysunkiem dla momentu utwierdzenia wynoszącego 1500 Nm długość belki x wynosi
 • Pytanie nr 44036 - Wymiar przedstawiony na rysunku wykonany w IT10 zawiera się w zakresie wymiarowym
 • Pytanie nr 44037 - Które informacje zawiera opis zamieszczony na rysunku?
 • Pytanie nr 44038 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie przekroju
 • Pytanie nr 44039 - Na rysunku przedstawiono układ z wykorzystaniem łożysk kulkowych
 • Pytanie nr 44040 - W celu wykonania otworu oznaczonego Φ12H7 należy użyć narzędzi w następującej kolejności:
 • Pytanie nr 44041 - Hartowanie powierzchni wałka do twardości 60HRC należy przeprowadzić
 • Pytanie nr 44042 - W trakcie montażu łożysk tocznych otwartych nie należy
 • Pytanie nr 44043 - W celu wykonania uzębień na wałku przedstawionym na rysunku należy zastosować metodę
 • Pytanie nr 44044 - Zgodnie z normą PN-70/M-85005 do wykonania wpustów pryzmatycznych wykorzystuje się stal o wartośc...
 • Pytanie nr 44045 - Na podstawie wykresu określ zakres temperatur hartowania stali o zawartości węgla 0,8%.
 • Pytanie nr 44046 - Grafit w postaci kulistej, powstały w wyniku sferoidyzowania oraz modyfikowania ciekłego stopu o ...
 • Pytanie nr 44047 - Na rysunku przedstawiono narzędzie do wykonania kół zębatych na
 • Pytanie nr 44048 - Element przedstawiony na rysunku wykonuje się na
 • Pytanie nr 44049 - Którą grupę materiałów stosuje się w celu zabezpieczenia czasowego części maszyn przed korozją?...
 • Pytanie nr 44050 - Powierzchnie, które powinny być odporne na przenikanie wody i tlenu oraz na działanie kwasów orga...
 • Pytanie nr 44051 - Jaką średnicę zewnętrzną wieńca zębatego należy przygotować do wykonania koła zębatego o liczbie ...
 • Pytanie nr 44052 - Który znak z odpowiednią wartością służy do oznaczania chropowatości powierzchni otrzymanej obrób...
 • Pytanie nr 44053 - Na zamieszczonym symbolu chropowatości w miejscu oznaczonym literą "e" określa się
 • Pytanie nr 44054 - Która pozycja zawiera ustalone standardy do rysowania linii konturowych przedmiotu?
 • Pytanie nr 44055 - Która ikona przedstawia rysowanie linii z interpolowanych?
 • Pytanie nr 44056 - Który rodzaj montażu charakteryzuje się dużym udziałem prac ręcznych, dużą pracochłonnością i uni...
 • Pytanie nr 44057 - Na podstawie tabeli wybierz wyroby wykonane w ramach produkcji seryjnej.
 • Pytanie nr 44058 - Określ koszt naprawy podzespołu, w trakcie której wymieniono: 8 szt. śrub mocujących, dwa łożyska...
 • Pytanie nr 44059 - Koszt wytworzenia 1 szt. części wynosi 5,00 zł. netto, koszt przygotowania produkcji wynosi 120,0...
 • Pytanie nr 44060 - Tolerancja otworu o średnicy Φ42H8 wynosi 0,039. Który wymiar odpowiada poprawnie wykonanemu otwo...
 • Pytanie nr 44061 - Ile wynosi wskazanie suwmiarki zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
 • Pytanie nr 44062 - De wynosi wskazanie mikrometru zgodnie z przedstawionym rysunkiem?
 • Pytanie nr 44063 - W celu określenia bicia osiowego lub promieniowego należy zastosować
 • Pytanie nr 44064 - Który wymiar odpowiada prawidłowo wykonanemu wałkowi c|)50h8? Skorzystaj z tabeli.
 • Pytanie nr 44065 - W celu sprawdzenia prostoliniowości lub płaskości powierzchni należy zastosować narzędzie przedst...
 • Pytanie nr 44066 - W celu określenia przylegania dwóch płaszczyzn współpracujących ze sobą elementów np. łoża tokark...
 • Pytanie nr 44067 - Aby zapobiec uszkodzeniu łożyska w postaci zatarcia, nie przeprowadza się działań korygujących w ...
 • Pytanie nr 44068 - Wiedząc, że roczny czas pracy obrabiarki wynosi około 2 700 h oraz korzystając z danych w tabeli,...
 • Pytanie nr 44069 - Jak należy postępować z zużytym olejem maszynowym zgromadzonym w szczelnie zamkniętym pojemniku?...
 • Pytanie nr 44070 - Ile wynosi czas wykonania 40 szt. tarcz, jeżeli: tpz = 0,75 godziny i tj = 0,25 godziny.

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ