LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 45391 - Ichtamol jest otrzymywany
 • Pytanie nr 45392 - Z kłącza rośliny sporządzana jest
 • Pytanie nr 45393 - Która z substancji zgodnie z FP jest stosowana wewnętrznie?
 • Pytanie nr 45394 - Podczas sporządzania mazidła Linimentum Calcis emulgatorem jest
 • Pytanie nr 45395 - Badanie na obecność salicyny potwierdza tożsamość
 • Pytanie nr 45396 - Puder płynny to
 • Pytanie nr 45397 - Roztwór koloidalny powstaje po rozpuszczeniu w wodzie
 • Pytanie nr 45398 - Postacią leku o najwyższej zawartości substancji aktywnych jest
 • Pytanie nr 45399 - Zgodnie z FP roztworem wodnym jest
 • Pytanie nr 45400 - Oblicz, ile gramów nystatyny 6 312 j.m./mg należy odważyć do sporządzenia leku recepturowego (bez...
 • Pytanie nr 45401 - Podczas sporządzania którego z leków wystąpi niezgodność recepturowa?
 • Pytanie nr 45402 - Oblicz, korzystając z przepisów farmakopealnych, ilość etanolu 96°, która znajduje się w leku spo...
 • Pytanie nr 45403 - Oblicz, korzystając z przepisu farmakopealnego, stężenie amonowego chlorku w preparacie Liquor pe...
 • Pytanie nr 45404 - Oblicz ilość masła kakaowego (nie uwzględniając strat technologicznych) niezbędną do sporządzenia...
 • Pytanie nr 45405 - Sporządzając wyciąg wodny (macerat), nie należy rozdrabniać
 • Pytanie nr 45406 - Oblicz, korzystając z fragmentu FP VI, ilość wody, którą należy użyć do sporządzenia emulsji stęż...
 • Pytanie nr 45407 - Podłożem do sporządzenia maści siarkowej jest
 • Pytanie nr 45408 - Który z leków recepturowych wymaga sporządzania w warunkach aseptycznych?
 • Pytanie nr 45409 - Urzędowa cena detaliczna leku Amlozek 10 mg, opakowanie 30 tabletek, wynosi 18,90 zł, limit finan...
 • Pytanie nr 45410 - Do opakowania leku sporządzonego według recepty należy dołączyć sygnaturę w kolorze
 • Pytanie nr 45411 - Czopki z paracetamolem to
 • Pytanie nr 45412 - W celu określenia jakości wody oczyszczonej przeprowadza się badanie przewodności za pomocą
 • Pytanie nr 45413 - Który z wymienionych produktów leczniczych nie może być wydany przez technika farmaceutycznego (z...
 • Pytanie nr 45414 - Która substancja jest przeciwwskazana do stosowania u kobiet w ciąży, ze względu na możliwość szk...
 • Pytanie nr 45415 - W celu potwierdzenia tożsamości Collargolu według FP należy wykonać badania jakościowe dotyczące ...
 • Pytanie nr 45416 - Na podstawie chromatogramu określ, które substancje zawiera mieszanina M.
 • Pytanie nr 45417 - Oblicz zawartość kwasu salicylowego (m. cz. - 138,12 g/mol) w próbce, jeżeli na jej zmiareczkowan...
 • Pytanie nr 45418 - Na podstawie wzoru i fragmentu tabeli dawek FP oraz zamieszczonej recepty, oblicz dawkę jednorazo...
 • Pytanie nr 45419 - Polipragmazja to
 • Pytanie nr 45420 - Najwyższą dostępność biologiczną wykazuje preparat
 • Pytanie nr 45421 - Probiotyk należy podawać doustnie przy stosowaniu
 • Pytanie nr 45422 - Która mieszanka ziołowa wykazuje działanie moczopędne?
 • Pytanie nr 45423 - Przeciwzapalnie nie działa
 • Pytanie nr 45424 - Prolekiem, który ulega biotransformacji w wątrobie do czynnego biologicznie metabolitu, jest
 • Pytanie nr 45425 - Lekiem przeczyszczającym działającym osmotycznie jest
 • Pytanie nr 45426 - Który syrop zawiera w swoim składzie efedryny chlorowodorek?
 • Pytanie nr 45427 - Dożylnie nie mogą być podawane
 • Pytanie nr 45428 - Uprawnienia oznaczone symbolem S, wpisane w polu recepty Uprawnienia dodatkowe przysługują pacjen...
 • Pytanie nr 45429 - Informacja o przynależności danej substancji do wykazu A znajduje się
 • Pytanie nr 45430 - W przypadku którego leku, na jednej recepcie lekarz może wypisać nazwę wyłącznie jednego preparat...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ