LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 56471 - Który z wymienionych elementów jest stosowany w instalacjach automatyki przemysłowej do pomiaru t...
 • Pytanie nr 56472 - Schemat przedstawia sposób podłączenia czujki pasywnej do centrali alarmowej w konfiguracji
 • Pytanie nr 56473 - Do zakończenia linii instalacji telewizyjnej wykonanej z wykorzystaniem kabla koncentrycznego nal...
 • Pytanie nr 56474 - Instalacja sieci komputerowej wykonana kablem U/UTP to instalacja
 • Pytanie nr 56475 - W instalacji sieci komputerowej wykorzystano: panel krosowy kategorii 7, przewód S/FTP kategorii ...
 • Pytanie nr 56476 - Przedstawione urządzenie wykorzystywane jest w instalacjach
 • Pytanie nr 56477 - Przedstawiony przyrząd stosowany jest w instalacjach telewizji
 • Pytanie nr 56478 - Na rysunku przedstawiono manipulator do sterowania systemem alarmowym. Dostęp do niego jest możli...
 • Pytanie nr 56479 - Przedstawione elementy w układach automatyki przemysłowej służą do
 • Pytanie nr 56480 - Do montażu wtyków kompresyjnych typu F w instalacjach telewizyjnych służy przyrząd przedstawiony ...
 • Pytanie nr 56481 - W instalacji wykonanej według schematu przedstawionego na rysunku abonent odbiera wszystkie dostę...
 • Pytanie nr 56482 - Wskaż prawidłową kolejność drogi sygnału satelitarnego do odbiornika telewizyjnego.
 • Pytanie nr 56483 - W prawidłowo zarobionym kablu UTP w instalacji komputerowej prawidłowa długość rozkręcenia par pr...
 • Pytanie nr 56484 - Wykonując instalację komputerową na zewnątrz obiektu, należy zastosować kabel w izolacji
 • Pytanie nr 56485 - Standard DVB-C wykorzystywany jest w instalacjach telewizji
 • Pytanie nr 56486 - Do montażu kabla systemu alarmowego na ścianie betonowej należy wykorzystać
 • Pytanie nr 56487 - W celu podłączenia sygnalizatora optyczno-akustycznego z syreną należy wykorzystać złącze śrubowe...
 • Pytanie nr 56488 - W ramach okresowego przeglądu instalacji telewizyjnej należy między innymi
 • Pytanie nr 56489 - Opis przewodu U/UTP 4×2×0,5 oznacza przewód
 • Pytanie nr 56490 - Obwód sabotażowy bez wykorzystania rezystorów instalacji alarmowej należy ustawić w konfiguracji...
 • Pytanie nr 56491 - W przypadku, gdy instalacja monitoringu wykonana jest przewodem współosiowym zakończonym końcówka...
 • Pytanie nr 56492 - Do prawidłowego założenia wtyku RJ45 należy wykorzystać
 • Pytanie nr 56493 - Przedstawiony element stosowany jest do kontroli
 • Pytanie nr 56494 - Który z wymienionych wyników pomiarowych jest prawidłowy dla sygnałów TV naziemnej?
 • Pytanie nr 56495 - Za pomocą przedstawionego urządzenia można
 • Pytanie nr 56496 - W celu połączenia ze sobą kabli współosiowych o impedancji 75 Ω należy
 • Pytanie nr 56497 - W celu rozprowadzenia instalacji telewizyjnej podtynkowej należy
 • Pytanie nr 56498 - W przypadku montażu wzmacniacza antenowego należy najpierw
 • Pytanie nr 56499 - W celu uniknięcia uruchomienia sabotażu w przypadku wymiany elektroniki w czujce ruchu w poprawni...
 • Pytanie nr 56500 - Metalowe urządzenie elektroniczne posiada 3 styki opisane odpowiednio L, N, PE. W jaki sposób pow...
 • Pytanie nr 56501 - Przedstawiony kabel służy do
 • Pytanie nr 56502 - W tabeli przedstawiono parametry techniczne
 • Pytanie nr 56503 - Przedstawiony przyrząd służy do sprawdzania instalacji
 • Pytanie nr 56504 - W celu sprawdzenia ciągłości instalacji należy wykorzystać
 • Pytanie nr 56505 - Przedstawiony na schemacie zasilacza symbol prostownika oznacza prostownik
 • Pytanie nr 56506 - W celu dokonania konserwacji systemu alarmowego należy
 • Pytanie nr 56507 - Kabel UTP łączący komputer z gniazdem abonenckim to potocznie
 • Pytanie nr 56508 - Podłączenie czujki kontaktronowej do systemu alarmowego w konfiguracji NC wymaga zastosowania prz...
 • Pytanie nr 56509 - Opis na kablu YTDY 6×0,5 oznacza przewód
 • Pytanie nr 56510 - W celu rozdzielenia sygnału z anteny w instalacji TV wykorzystuje się

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ