LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7091 - Które składniki, oprócz podatku VAT, powinny być uwzględnione przy ustalaniu ceny detalicznej wyr...
 • Pytanie nr 7092 - Papier wartościowy własnościowy, stwierdzający uczestnictwo jego właściciela w majątku przedsiębi...
 • Pytanie nr 7093 - Które zadanie należy do kompetencji sądów rejestrowych, prowadzących Krajowy Rejestr Sądowy?
 • Pytanie nr 7094 - Który rodzaj działalności wymaga uzyskania koncesji?
 • Pytanie nr 7095 - Który rodzaj działalności jest działalnością gospodarczą?
 • Pytanie nr 7096 - Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest osoba
 • Pytanie nr 7097 - Podatnik, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się z podatku od towarów i...
 • Pytanie nr 7098 - Przedsiębiorca zatrudnia 2 pracowników. Jaki dokument powinien sporządzić w celu odprowadzenia sk...
 • Pytanie nr 7099 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy określ, jaka to umowa.
 • Pytanie nr 7100 - Jaki dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeżeli w jego umowie o pracę znalazł się ...
 • Pytanie nr 7101 - Pani Jolanta Wąs kupiła pralkę automatyczną, na którą otrzymała 24-miesięczną gwarancję potwierdz...
 • Pytanie nr 7102 - Zamieszczone wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest niezgodne z prawem, p...
 • Pytanie nr 7103 - Koszty uzyskania przychodu osoby zatrudnionej na umowę zlecenie stanowią 20% osiągniętego przycho...
 • Pytanie nr 7104 - Osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą z powodu zmiany nazwiska wymieniła...
 • Pytanie nr 7105 - Zakład Stolarski "Drewex" produkuje meble. Właściciel zakładu wybrał opodatkowanie w formie rycza...
 • Pytanie nr 7106 - O który element należy uzupełnić zamieszczony list motywacyjny?
 • Pytanie nr 7107 - Na diagramie przedstawiono planowane dochody i wydatki budżetu państwa w wybranych latach. W któr...
 • Pytanie nr 7108 - Które świadczenie przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z tytułu op...
 • Pytanie nr 7109 - Jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na cza...
 • Pytanie nr 7110 - Z wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę potrącana jest kwota pokrywająca w ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ