LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2011

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7461 - Ekonomiczna wielkość dostawy to zasada spełniająca kryterium
 • Pytanie nr 7462 - Badaniem kosztów logistyki generowanych przez magazyn zajmuje się
 • Pytanie nr 7463 - Zmienne koszty utrzymania zapasu to koszty
 • Pytanie nr 7464 - Podkłady to urządzenia, które umożliwiają składowanie asortymentów
 • Pytanie nr 7465 - Koszty tworzenia zapasów, to inaczej
 • Pytanie nr 7466 - Strategia "Pull", to
 • Pytanie nr 7467 - Zaplanuj liczbę środków transportu na miesiąc luty wiedząc, że dostępność pojazdu wynosi 20 dni w...
 • Pytanie nr 7468 - Dostawy niepełne to takie, które
 • Pytanie nr 7469 - Planowanie operacyjne, to
 • Pytanie nr 7470 - Wskaźnik utrzymania powierzchni magazynowej ustalono na 2 zł/m2 powierzchni. Zaplanowano wzrost w...
 • Pytanie nr 7471 - Dokumenty rozchodowe w obrocie magazynowym, to
 • Pytanie nr 7472 - Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi s...
 • Pytanie nr 7473 - Oznakowanie przeciwpożarowe magazynu to znaki
 • Pytanie nr 7474 - Głównym celem udzielania pierwszej pomocy nie jest
 • Pytanie nr 7475 - Szereg czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz handlowych, których celem jest przemieszczani...
 • Pytanie nr 7476 - Rejs trwający od momentu rozpoczęcia załadunku w porcie początkowym aż do momentu zakończenia wył...
 • Pytanie nr 7477 - Rysunek przedstawia schemat systemu transportowego najczęściej stosowanego przez kopalnie węgla b...
 • Pytanie nr 7478 - Umowę o międzynarodowych przewozach artykułów żywnościowych szybko psujących się określa konwencj...
 • Pytanie nr 7479 - Konwencja ADR określa
 • Pytanie nr 7480 - W kodzie kreskowym EAN-13 są zawarte informacje
 • Pytanie nr 7481 - Wadą transportu samochodowego jest
 • Pytanie nr 7482 - Do przewozu ładunku w bliskim zasięgu stosuje się środki transportu:
 • Pytanie nr 7483 - Do budowli magazynowych półotwartych zalicza się
 • Pytanie nr 7484 - Urządzenia o budowie przestrzennej stałej, przeznaczone do składowania asortymentów, które opiera...
 • Pytanie nr 7485 - Sztauplan to plan rozłożenia ładunku
 • Pytanie nr 7486 - List przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie
 • Pytanie nr 7487 - Układ technologiczny magazynu przedstawiony na rysunku to układ
 • Pytanie nr 7488 - W tabeli przedstawiono wyniki z przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo analizy rynku dostawców. O...
 • Pytanie nr 7489 - Przedstawione w tabeli stawki taryfowe mają charakter
 • Pytanie nr 7490 - Wskaż towary, które zaklasyfikujesz do grupy C według klasyfikacji ABC
 • Pytanie nr 7491 - Ile opakowań o wymiarach 400 x 200 mm może być ułożonych w jednej warstwie na palecie EUR?
 • Pytanie nr 7492 - Ustal czas przewozu przesyłki kurierskiej z punktu A do punktu B, jeżeli odległość między punktam...
 • Pytanie nr 7493 - Treść zamówienia nie zawiera
 • Pytanie nr 7494 - W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment
 • Pytanie nr 7495 - ERP oznacza planowanie
 • Pytanie nr 7496 - Zakład produkujący komputery przenośne, otrzymał zamówienie na wykonanie 60 komputerów. Ustal ile...
 • Pytanie nr 7497 - Firma przewozowa "Smyk" stosuje następujący cennik przewozu: 1-10 palet: 2,00 zł/km, 11-21 palet:...
 • Pytanie nr 7498 - Ustal miesięczną strukturę kosztów logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Pytanie nr 7499 - Przedstawiony fragment dokumentu stanowi przykład
 • Pytanie nr 7500 - Przedsiębiorstwo logistyczne w I Kwartale poniosło koszty związane z zatrudnieniem 100 pracownikó...
 • Pytanie nr 7501 - W Polsce jednostką organizacyjną w zakresie normalizacji jest
 • Pytanie nr 7502 - Odzyskanie z odpadów substancji lub materiałów i ich ponowne wykorzystanie. to
 • Pytanie nr 7503 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 7504 - Pracownik magazynu, który obsługuje komorę chłodniczą musi stosować środek ochrony indywidualnej ...
 • Pytanie nr 7505 - Zapasy buforowe to inaczej zapasy
 • Pytanie nr 7506 - Grupa niezależnych firm konkurujących i kooperujących w zakresie logistycznej obsługi dostaw, w c...
 • Pytanie nr 7507 - Koszty amortyzacji lub dzierżawy budowli magazynowych, to koszty
 • Pytanie nr 7508 - Ekologistyka, to działania mające na celu zmniejszanie negatywnych skutków
 • Pytanie nr 7509 - Dotrzymywanie uzgodnionych warunków w zakresie liczby, jakości i terminowości dostaw przez dostaw...
 • Pytanie nr 7510 - Znak umieszczony na opakowaniu transportowym oznacza, że towar jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ