LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65791 - Wskaż w oparciu o fragment instrukcji montażowej grupy pompowej, do którego z króćców trzeba podł...
 • Pytanie nr 65792 - Na podstawie przedstawionej tabeli określ przyczynę wolnego migania diody Info LED na czerwono ra...
 • Pytanie nr 65793 - Na podstawie przedstawionych w tabeli danych technicznych płaskich kolektorów słonecznych wskaż, ...
 • Pytanie nr 65794 - Najbardziej właściwym materiałem z którego powinny być wykonane łopaty wirnika turbiny wiatrowej ...
 • Pytanie nr 65795 - W celu podłączenia kotła na biomasę do wężownicy zasobnika c.w.u w wodnej instalacji grzewczej w ...
 • Pytanie nr 65796 - Aby zapewnić maksymalną efektywność całorocznej słonecznej instalacji podgrzewającej wodę do celó...
 • Pytanie nr 65797 - Na podstawie mapy stref przemarzania gruntu określ, na jakiej minimalnej głębokości należy umieśc...
 • Pytanie nr 65798 - Podczas transportu samochodem do klienta gruntowej pompy ciepła, w której moduł chłodniczy znajdu...
 • Pytanie nr 65799 - Narzędzie przedstawione na rysunku służy do
 • Pytanie nr 65800 - Do montażu instalacji w systemie rur PP należy dysponować
 • Pytanie nr 65801 - Na zapotrzebowaniu materiałowym do wykonania instalacji fotowoltaicznej widnieje symbol YDYt 3×2,...
 • Pytanie nr 65802 - W instrukcji montażu zasobnika solarnego przedstawiony symbol graficzny oznacza
 • Pytanie nr 65803 - Pierwszą z czynności po wykonaniu montażu słonecznej instalacji grzewczej jest
 • Pytanie nr 65804 - Zabezpieczeniem przed niskim poziomem wody w kotłach na biomasę jest czujnik pływakowy, który nal...
 • Pytanie nr 65805 - Podczas przeglądu technicznego instalacji fotowoltaicznej wykonano pomiary multimetrem. Jego wska...
 • Pytanie nr 65806 - Pomiarów rezystancji poszczególnych ogniw w baterii akumulatorów należy dokonywać
 • Pytanie nr 65807 - W trakcie wymiany separatora powietrza w solarnej grupie pompowej należy go zamontować na
 • Pytanie nr 65808 - Podczas pracy instalacji fotowoltaicznej zaobserwowano na inwerterze kod błędu informujący o zwar...
 • Pytanie nr 65809 - Kosztorys, który nie zawiera informacji o cenach, to kosztorys
 • Pytanie nr 65810 - Montaż kolektorów słonecznych na dachu płaskim został wykonany przez instalatora i dwóch pomocnik...
 • Pytanie nr 65811 - Moc całego łańcucha paneli fotowoltaicznych połączonych jak na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 65812 - Współczynnik efektywności COP pompy ciepła o parametrach podanych w tabeli przy podgrzewaniu wody...
 • Pytanie nr 65813 - W instrukcji instalacji słonecznej grzewczej na schemacie liczbą 10 zaznaczono
 • Pytanie nr 65814 - W instrukcji montażu zasobnika c.w.u. jest napisane, że należy go podłączyć do instalacji w sposó...
 • Pytanie nr 65815 - Do montażu kształtki miedzianej przedstawionej na rysunku należy użyć
 • Pytanie nr 65816 - Do montażu panelu fotowoltaicznego na dachu płaskim należy zastosować
 • Pytanie nr 65817 - Zestaw fotowoltaiczny zawiera dwa panele fotowoltaiczne, regulator ładowania oraz dwa akumulatory...
 • Pytanie nr 65818 - Odpowietrznik w słonecznej instalacji grzewczej należy umieścić
 • Pytanie nr 65819 - Zewnętrzny zespół powietrznej pompy ciepła należy zamontować
 • Pytanie nr 65820 - Którego z narzędzi należy użyć do wykonania złącza zaprasowanego?
 • Pytanie nr 65821 - Przedstawione na rysunku narzędzie służy do
 • Pytanie nr 65822 - Izolacja przewodu łączącego regulator ładowania z dodatnim zaciskiem akumulatora powinna mieć kol...
 • Pytanie nr 65823 - Diody bypass w instalacji fotowoltaicznej montowane są zazwyczaj
 • Pytanie nr 65824 - Czujnik termostatyczny systemu "strażak" stosowany do zabezpieczenia kotłów na biomasę należy zam...
 • Pytanie nr 65825 - Który obszar na dachu namiotowym jest optymalny do montażu kolektorów słonecznych?
 • Pytanie nr 65826 - Ustawienie zbyt małej histerezy w sterowniku solarnym spowoduje
 • Pytanie nr 65827 - Który z elementów autonomicznej instalacji fotowoltaicznej jest nieprawidłowo podłączony?
 • Pytanie nr 65828 - Podczas corocznego przeglądu słonecznej instalacji grzewczej należy
 • Pytanie nr 65829 - W czasie eksploatacji słonecznego systemu grzewczego stwierdzono późne załączanie pompy obiegowej...
 • Pytanie nr 65830 - Aby zabezpieczyć kocioł na biomasę przed niską temperaturą nośnika powracającego z instalacji c.o...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ