LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1101 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono schemat budynku o pod艂u偶nym uk艂adzie konstrukcyjnym ?
 • Pytanie nr 1102 - Schody 偶elbetowe, w kt贸rych stopnie osadzone s膮 na dw贸ch belkach policzkowych, to schody
 • Pytanie nr 1103 - Kt贸ry z wymienionych materia艂贸w budowlanych charakteryzuje si臋 najwi臋ksz膮 szczelno艣ci膮?
 • Pytanie nr 1104 - Materia艂y budowlane stosowane do wykonywania izolacji cieplnych charakteryzuj膮 si臋
 • Pytanie nr 1105 - 艁awy fundamentowe 偶elbetowe wykonuje si臋
 • Pytanie nr 1106 - Kt贸re z wymienionych nadpro偶y wykonuje si臋 z element贸w prefabrykowanych?
 • Pytanie nr 1107 - Wielko艣膰 powierzchni tymczasowych budynk贸w socjalnych na terenie budowy zale偶y od
 • Pytanie nr 1108 - Kto odpowiada za przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy?
 • Pytanie nr 1109 - Minimalna szeroko艣膰 drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego dwukierunkowego na terenie budowy powi...
 • Pytanie nr 1110 - Wapno palone gaszone na placu budowy powinno by膰 sk艂adowane
 • Pytanie nr 1111 - Na sk艂adowiskach otwartych magazynuje si臋:
 • Pytanie nr 1112 - Warunkiem dopuszczenia rusztowania oraz pomost贸w roboczych do u偶ytkowania jest
 • Pytanie nr 1113 - Poni偶ej przedstawiono fragment harmonogramu
 • Pytanie nr 1114 - Okre艣l liczb臋 stopni w biegu oraz ich wysoko艣膰 na przedstawionym rzucie klatki schodowej.
 • Pytanie nr 1115 - Wska偶 stosowane w dokumentacji budowlanej oznaczenie graficzne nasypu.
 • Pytanie nr 1116 - Na zamieszczonym schemacie organizacji transportu poziomego odcinek AB odwzorowuje
 • Pytanie nr 1117 - Reakcje podporowe RA i RB W belce o rozpi臋to艣ci l obci膮偶onej jak na rysunku wynosz膮
 • Pytanie nr 1118 - Warto艣膰 charakterystyczna obci膮偶enia 艣niegiem zale偶y od
 • Pytanie nr 1119 - Kt贸re z wymienionych deskowa艅 umo偶liwia formowanie konstrukcji w spos贸b ci膮g艂y?
 • Pytanie nr 1120 - Wska偶 roboty, kt贸re nie wchodz膮 w zakres rob贸t ziemnych.
 • Pytanie nr 1121 - Obowi膮zek prowadzenia ksi膮偶ki obiektu budowlanego spoczywa na w艂a艣cicielu lub zarz膮dcy budynku
 • Pytanie nr 1122 - W艂a艣ciciel lub zarz膮dca obiektu budowlanego powinien poddawa膰 okresowej kontroli stan techniczny ...
 • Pytanie nr 1123 - 艢cian臋 zewn臋trzn膮 budynku mieszkalnego nale偶y dociepli膰 tak, aby wsp贸艂czynnik przenikania ciep艂a ...
 • Pytanie nr 1124 - Przebudowanie istniej膮cych fundament贸w, to znaczy ich rozebranie i ponowne wykonanie, powinno odb...
 • Pytanie nr 1125 - Rozbi贸rk臋 konstrukcji drewnianego dachu p艂atwiowo-kleszczowego nale偶y rozpocz膮膰 od demonta偶u
 • Pytanie nr 1126 - Belk臋 swobodnie podpart膮 obci膮偶ono w spos贸b przedstawiony na rysunku. Warto艣ci reakcji pionowych ...
 • Pytanie nr 1127 - Pr臋tem zerowym w kratownicy obci膮偶onej jak na rysunku jest mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 1128 - Ksi膮偶ka obmiar贸w stanowi dokument:
 • Pytanie nr 1129 - Wska偶 osoby, kt贸re mog膮 dokonywa膰 wpis贸w do dziennika budowy.
 • Pytanie nr 1130 - Obliczanie ilo艣ci rob贸t na podstawie dokumentacji projektowej to
 • Pytanie nr 1131 - Dach贸wki ceramiczne karpi贸wki uk艂ada si臋 na po艂aciach dachowych o pochyleniu
 • Pytanie nr 1132 - G艂臋bokie wykopy punktowe wykonuje si臋 kopark膮
 • Pytanie nr 1133 - Podstawowymi narz臋dziami murarskimi s膮
 • Pytanie nr 1134 - Na podstawie danych zamieszczonych w tablicy oblicz liczb臋 pustak贸w ceramicznych stropowych Fert-...
 • Pytanie nr 1135 - Korzystaj膮c z danych zamieszczonych w tablicy, oblicz, jak膮 ilo艣膰 desek iglastych obrzynanych gru...
 • Pytanie nr 1136 - W wyniku oznaczenia g臋sto艣ci p oraz g臋sto艣ci obj臋to艣ciowej pp czterech pr贸bek r贸偶nych materia艂贸w ...
 • Pytanie nr 1137 - Kosztorys powykonawczy budowy sporz膮dzany jest na podstawie
 • Pytanie nr 1138 - Na podstawie podanego ni偶ej podsumowania kosztorysu ofertowego oblicz warto艣膰 kosztorysow膮 wykona...
 • Pytanie nr 1139 - Na podstawie podanych wynik贸w analizy sitowej oraz tr贸jk膮ta Fereta okre艣l rodzaj badanego gruntu....
 • Pytanie nr 1140 - Na podstawie tabeli okre艣l mo偶liwe zastosowanie zaprawy cementowej marki 17 MPa.
 • Pytanie nr 1141 - Do艂y z wapnem gaszonym powinny by膰 zabezpieczone barier膮 ochronn膮
 • Pytanie nr 1142 - Do gaszenia urz膮dzenia elektrycznego pod napi臋ciem nale偶y zastosowa膰
 • Pytanie nr 1143 - Robotnik wykonuj膮cy prace budowlane na wysoko艣ci nie musi stosowa膰
 • Pytanie nr 1144 - Kto jest odpowiedzialny za usuni臋cie uszkodze艅 stwierdzonych w czasie kontroli stanu technicznego...
 • Pytanie nr 1145 - W ramach corocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego nale偶y sprawdzi膰
 • Pytanie nr 1146 - Zale偶no艣膰 mi臋dzy szeroko艣ci膮 (s) i wysoko艣ci膮 (h) projektowanych schod贸w wewn臋trznych okre艣la wz贸...
 • Pytanie nr 1147 - Minimalna odleg艂o艣膰 艣ciany budynku z otworami okiennymi od granicy dzia艂ki budowlanej powinna wyn...
 • Pytanie nr 1148 - Zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie jest dopuszczalne 艂膮czenie funkcji
 • Pytanie nr 1149 - Sprawdzanie i odbi贸r rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub rob贸t zanikaj膮cych jest obowi膮zki...
 • Pytanie nr 1150 - W przypadku pora偶enia pracownika pr膮dem elektrycznym, w pierwszej kolejno艣ci nale偶y

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ