LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 108194 - Pęseta atraumatyczna służy do
 • Pytanie nr 108195 - Do czyszczenia w myjni ultradźwiękowej nie należy kwalifikować:
 • Pytanie nr 108196 - Na których ilustracjach przedstawiono instrumenty, które można poddawać kolejno: myciu ultradźwię...
 • Pytanie nr 108197 - Które narzędzia posiadają zakończone tępo części robocze?
 • Pytanie nr 108198 - Na których instrumentach przedstawionych na ilustracjach po procesach dezynfekcji i sterylizacji ...
 • Pytanie nr 108199 - Zmiany korozyjne powstające na narzędziu chirurgicznym w początkowej fazie korozji wżerowej mają ...
 • Pytanie nr 108200 - Które wyroby medyczne należy zdemontować przed myciem i dezynfekcją?
 • Pytanie nr 108201 - Narzędzie przedstawione na ilustracji należy do grupy narzędzi
 • Pytanie nr 108202 - Zależność pomiędzy temperaturą i czasem jej utrzymania w procesie dezynfekcji termicznej opisuje...
 • Pytanie nr 108203 - Wskaż rodzaj wózka wsadowego oraz parametry procesu dezynfekcji maszynowej silikonowego worka Amb...
 • Pytanie nr 108204 - Środek do płukania narzędzi przyspieszający suszenie, w procesie maszynowego mycia z dezynfekcją ...
 • Pytanie nr 108205 - Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować preparaty ...
 • Pytanie nr 108206 - Do lubrykacji narzędzi chirurgicznych należy stosować środki na bazie
 • Pytanie nr 108207 - Ile wynosi stężenie procentowe roztworu roboczego, jeśli sporządzono go z 40 ml środka dezynfekcy...
 • Pytanie nr 108208 - Ile wody należy użyć do sporządzenia 10 litrów 1,5% roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego?
 • Pytanie nr 108209 - Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga minimalny zakres działania biobójczego preparatu stosowanego do...
 • Pytanie nr 108210 - Całkowite usunięcie substancji wskaźnikowej naśladującej pozostałości zaschniętej krwi z testu pr...
 • Pytanie nr 108211 - Na wózku wsadowym do mycia i dezynfekcji narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej należy umieścić
 • Pytanie nr 108212 - Które urządzenie wyposażone jest w wózki wsadowe do narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjolog...
 • Pytanie nr 108213 - Test z naniesioną substancją wskaźnikową symulującą zanieczyszczenia organiczne stosowany jest do...
 • Pytanie nr 108214 - Której zasady należy przestrzegać, przygotowując roztwór do mycia w myjni ultradźwiękowej?
 • Pytanie nr 108215 - Podczas dezynfekcji termicznej narzędzi krytycznych minimalna wartość A0 powinna wynosić
 • Pytanie nr 108216 - Zwolnienie wsadu po procesie dezynfekcji termicznej odbywa się na podstawie kontroli
 • Pytanie nr 108217 - Sterylizacja parą wodną jest odpowiednia dla
 • Pytanie nr 108218 - W którym procesie sterylizacji faza sterylizacji poprzedzona jest wielokrotnymi pulsami pary wodn...
 • Pytanie nr 108219 - Sterylizacja tlenkiem etylenu oraz formaldehydem powoduje zniszczenie drobnoustrojów przez
 • Pytanie nr 108220 - W momencie gwałtownego wzrostu ciśnienia w komorze sterylizatora zawór bezpieczeństwa natychmiast...
 • Pytanie nr 108221 - Na ilustracji przedstawiono zapis kontroli parametrycznej procesu sterylizacji
 • Pytanie nr 108222 - Wskaźniki chemiczne do określonych procedur badawczych należą do typu
 • Pytanie nr 108223 - Cechą papieru sterylizacyjnego jest
 • Pytanie nr 108224 - Który opis użycia opakowań sterylizacyjnych dotyczy zgrzewalnej torebki papierowej?
 • Pytanie nr 108225 - Które produkty zapewniają barierę dla drobnoustrojów podczas wyjmowania kontenera ze sterylizator...
 • Pytanie nr 108226 - Ile osłonek na narzędzia ostre będzie potrzebnych do pojedynczego zapakowania 5 wzierników gineko...
 • Pytanie nr 108227 - Wskaźnikiem umieszczanym na opakowaniach sterylizacyjnych, informującym wyłącznie o fakcie kontak...
 • Pytanie nr 108228 - W pakietach z zestawami narzędzi ze stali nierdzewnej umieszcza się wskaźniki chemiczne typu
 • Pytanie nr 108229 - W celu kontroli poprawności działania zgrzewarek do opakowań papierowo-foliowych zaleca się wykon...
 • Pytanie nr 108230 - Po rozerwaniu zewnętrznej warstwy papieru sterylizacyjnego na strefie sterylnej pakiet należy
 • Pytanie nr 108231 - Jeden z symboli przedstawionych na ilustracji informuje, że wyrób można przechowywać w pomieszcze...
 • Pytanie nr 108232 - Ciepły, sterylny materiał po zakończeniu procesu sterylizacji należy
 • Pytanie nr 108233 - Podczas dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni-dezynfektorze zużywa się 20 ml środka dezynfekcy...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ