LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19561 - Wielkość potrzeb materiałowych w metodzie MRP określana jest na podstawie
 • Pytanie nr 19562 - W przedsiębiorstwie występuje zapotrzebowanie brutto na 1500 szt. elementu X wchodzącego w skład ...
 • Pytanie nr 19563 - System informatyczny klasy ERP jest narzędziem wspierającym codzienną działalność przedsiębiorstw...
 • Pytanie nr 19564 - Dostawca realizuje dostawę materiału w ciągu 6 dni od złożenia zamówienia. Materiał jest wydawany...
 • Pytanie nr 19565 - Maszyna produkcyjna może wytworzyć dziennie 260 000 wyrobów. W jakim stopniu wykorzystano zdolnoś...
 • Pytanie nr 19566 - W przedsiębiorstwie przemysłowym gromadzone są zapasy
 • Pytanie nr 19567 - W firmie "Ada" przeanalizowano miesięczne potrzeby materiałowe. Z analizy wynika, że na początek ...
 • Pytanie nr 19568 - Przedsiębiorstwo odzieżowe wydało do produkcji garniturów 2 500 mb tkaniny wełnianej. Jaki dokume...
 • Pytanie nr 19569 - W przypadku produkcji na zamówienie i potrzebnego do niej materiału o dużej wartości, sposobem na...
 • Pytanie nr 19570 - Koszty dotyczące utrzymania zapasów to
 • Pytanie nr 19571 - Korzyści dzięki ekonomicznej skali zakupów osiągane są poprzez
 • Pytanie nr 19572 - W strefie składowej magazynu jest 200 miejsc. Materiały rozmieszczane są według klasyfikacji ABC,...
 • Pytanie nr 19573 - Zasada, która wymaga, aby wydawać w pierwszej kolejności jednostki ładunkowe, których termin przy...
 • Pytanie nr 19574 - Towary o dużej ilościowej sprzedaży i niewielkim błędzie prognoz według klasyfikacji ABC/XYZ nale...
 • Pytanie nr 19575 - Wysoki stan zapasów świeżych warzyw gromadzony przez przedsiębiorstwo przetwórcze jest zapasem
 • Pytanie nr 19576 - Do pokonywania dużych odległości między halami magazynowymi stosowane są
 • Pytanie nr 19577 - Do magazynu codziennie dostarczanych jest średnio 3 000 jednostek ładunkowych. Każdy wózek magazy...
 • Pytanie nr 19578 - Wiaty jako magazyny półotwarte służą do składowania między innymi
 • Pytanie nr 19579 - Rysunek przedstawia układ technologiczny magazynu o przepływie
 • Pytanie nr 19580 - Cechą składowania rzędowego w regałach półkowych jest
 • Pytanie nr 19581 - Podstawowy moduł magazynowy to część powierzchni magazynu, obejmująca
 • Pytanie nr 19582 - Operacje magazynowe w strefie wydań obejmują
 • Pytanie nr 19583 - Ile warstw ładunku o wymiarach 400 x 500 x 100 mm (dł. x szer. x wys.) i wadze 40 kg można ułożyć...
 • Pytanie nr 19584 - Ile opakowań zbiorczych zmieści się maksymalnie na palecie EUR o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm, j...
 • Pytanie nr 19585 - Opakowanie towaru, który nie jest odporny na wstrząsy, należy oznaczyć znakiem informacyjnym
 • Pytanie nr 19586 - W firmie sformowano jednostki ładunkowe zawierające wyroby sypane luzem, wykorzystując w tym celu
 • Pytanie nr 19587 - Część zapasów zgromadzonych na placu składowym uległa uszkodzeniu, za ten stan rzeczy odpowiada...
 • Pytanie nr 19588 - Zadania realizowane w magazynie w ramach fazy przyjmowania towarów to między innymi
 • Pytanie nr 19589 - Piętrzenie pośrednie bez urządzeń do składowania możliwe jest dzięki zastosowaniu wyposażenia zap...
 • Pytanie nr 19590 - Ustal koszty magazynowania na jednostkę zapasu na podstawie danych z tabeli.
 • Pytanie nr 19591 - Z powodu zmiany na stanowisku kierownika magazynu przeprowadzono inwentaryzację i sporządzono
 • Pytanie nr 19592 - Jeżeli w łańcuchu dostaw współpracują producent, hurtownik i detalista, to tworzą oni kanał dystr...
 • Pytanie nr 19593 - Regały ramowe lub wspornikowe, w których składowanie odbywa się bezpośrednio na elementach konstr...
 • Pytanie nr 19594 - Które urządzenie nie jest urządzeniem transportu technologicznego?
 • Pytanie nr 19595 - Infrastrukturę centrum magazynowego stanowi
 • Pytanie nr 19596 - Roczny strumień przyjęć do centrum dystrybucji wynosi 180 000 jednostek ładunkowych na rok. W rok...
 • Pytanie nr 19597 - Lokalne centrum dystrybucji termin planowanego przyjęcia towarów ustala, gdy zapas towarów będzie...
 • Pytanie nr 19598 - Przychody ze sprzedaży towarów wyniosły w minionym okresie 200 000 zł. W tym czasie poniesiono ko...
 • Pytanie nr 19599 - Przedsiębiorstwo produkujące sprzęt AGD sprzedało czajniki bezprzewodowe hurtowni na łączną kwotę...
 • Pytanie nr 19600 - Fabryka łożysk tocznych ustaliła jednostkowy koszt wytworzenia łożyska tocznego w wysokości 1000 ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ