LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27911 - Optymalna temperatura wewnętrzna ciała psa to
 • Pytanie nr 27912 - Które badanie wykonywane jest za pomocą fonendoskopu?
 • Pytanie nr 27913 - Potwierdzenie babeszjozy zwierzęcia wymaga dodatkowego badania mikroskopowego
 • Pytanie nr 27914 - Insulinę należy przechowywać
 • Pytanie nr 27915 - Jeśli producent zaleca podanie leku "i.v." to oznacza, że lek należy podać
 • Pytanie nr 27916 - Psu w stanie cukrzycowej kwasicy metabolicznej nie można podać kroplówki z roztworem
 • Pytanie nr 27917 - Niezborność ruchowa to zaburzenie
 • Pytanie nr 27918 - Na etykiecie szczepionki dla psów Biocan DP litery "DP" oznaczają, że szczepionka jest przeciw
 • Pytanie nr 27919 - Określenie "DC" w nazwie leku, np. "Orbenin DC", oznacza, że lek stosuje się
 • Pytanie nr 27920 - Wysoka gorączka, krwiomocz i silna apatia u psa to klasyczne objawy
 • Pytanie nr 27921 - Dutka zakładana na górną wargę służy do poskramiania
 • Pytanie nr 27922 - Do którego z oznaczeń wykonywanych na próbce krwi zwierzę powinno być na czczo?
 • Pytanie nr 27923 - W trakcie badania klinicznego krowy stwierdzono wysklepienie lewego dołu głodowego i bębenkowy wy...
 • Pytanie nr 27924 - Nużyca to choroba o etiologii
 • Pytanie nr 27925 - Chemiczne działanie chorobotwórcze glist opiera się na
 • Pytanie nr 27926 - Która z wymienionych chorób bydła szerzy się drogą pionową?
 • Pytanie nr 27927 - Toksoplazmoza jest zoonozą, którą człowiek najczęściej zaraża się od
 • Pytanie nr 27928 - Kleszcze Backhausa służą do
 • Pytanie nr 27929 - Do lecznicy przyjęto kocię w stanie hipotermii. Aby wyprowadzić zwierzę z tego stanu, należy je
 • Pytanie nr 27930 - Okresem karencji leku lub preparatu weterynaryjnego nazywa się
 • Pytanie nr 27931 - Lekarz weterynarii osłuchując psa stwierdził występowanie zaburzeń rytmu serca. Badanie dodatkowe...
 • Pytanie nr 27932 - Zeskrobinę do badania parazytologicznego należy pobrać
 • Pytanie nr 27933 - Ile ml leku należy podać psu ważącemu 15 kg, jeśli lek zawiera 5 mg/l ml substancji czynnej, któr...
 • Pytanie nr 27934 - Próbkę krwi pobraną do badań biochemicznych surowicy, których nie można wykonać w krótkim czasie,...
 • Pytanie nr 27935 - U zwierzęcia po wypadku stwierdzono rozszerzone, niereagujące na światło źrenice oraz brak odruch...
 • Pytanie nr 27936 - Aby uniknąć powikłań bakteryjnych w przebiegu zakaźnej choroby wirusowej, stosuje się
 • Pytanie nr 27937 - Cuchnący wypływ z dróg rodnych, zapalenie wymienia, zmiany patologiczne w stawach występują u kró...
 • Pytanie nr 27938 - Dodatni wynik próby TBC u buhaja świadczy o zakażeniu
 • Pytanie nr 27939 - W profilaktyce krzywicy zwierzętom młodym należy zapewnić w diecie odpowiednio wysoki poziom
 • Pytanie nr 27940 - Na wydruku z analizatora moczu skrót "SG" oznacza
 • Pytanie nr 27941 - Lekarz weterynarii zalecił podanie psu 150 mg cefaleksyny. Ile ml preparatu Cefalexin 18% należy ...
 • Pytanie nr 27942 - Które narzędzia chirurgiczne są niezbędne do zszycia skóry?
 • Pytanie nr 27943 - Narzędzia chirurgiczne przed sterylizacją w autoklawie należy najpierw
 • Pytanie nr 27944 - Tarnik służy do
 • Pytanie nr 27945 - Na wydruku morfologii psa widnieje informacja: WBC 21,3 <6,0-16,5>. Świadczy ona
 • Pytanie nr 27946 - Aby badaniem fizykalnym zbadać wątrobę psa, należy omacać okolicę
 • Pytanie nr 27947 - Rurkę intubacyjną wprowadza się do
 • Pytanie nr 27948 - Sedymentacja to jedna z metod parazytologicznego badania
 • Pytanie nr 27949 - Na płytce Petriego z agarem krwawym wykonuje się badanie
 • Pytanie nr 27950 - Próba drążkowa Gotzego służy diagnostyce

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ