LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL.02

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MTL.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 2

MTL.02.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.02)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych, odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn, okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozr贸偶nia, interpretuje i pos艂uguje si臋 symbolami tolerancji geometrycznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia i rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i podzespo艂y maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.02 - charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych na podstawie oznacze艅
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co-ch艂odz膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce na podstawie katalog贸w
  4. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje osie i wa艂y
 • opisuje budow臋, spos贸b dzia艂ania i zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie element贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje zu偶ycie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej opisuje proces odlewania metali i ich stop贸w
 • okre艣la etapy proces贸w technologicznych wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w wytwarzanych metod膮 obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlew贸w
  7. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • opisuje metody 艂膮czenia materia艂贸w
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych w zale偶no艣ci od zastosowania
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  8. wykonuje operacje obr贸bki mechanicznej i r臋cznej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • opisuje rodzaje obr贸bki maszynowej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • toczy powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • frezuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • szlifuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje otwory w r贸偶nych klasach dok艂adno艣ci
 • opisuje metody spajania metali
 • 艂膮czy powierzchnie przedmiot贸w przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obr贸bki r臋cznej
 • trasuje kszta艂ty przedmiot贸w obrabianych
  9. stosuje ochron臋 przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrob贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania wybranych maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • organizuje stanowisko sk艂adowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu do rodzaju materia艂u
 • stosuje zasady sk艂adowania materia艂贸w zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje spos贸b wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje spos贸b zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlew贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usuni臋cia uk艂adu wlewowego i oczyszczania odlew贸w
  12. charakteryzuje proces sporz膮dzania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • rozr贸偶nia g艂贸wne i pomocnicze materia艂y formierskie
 • okre艣la rol臋 materia艂贸w formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • okre艣la narz臋dzia i przyrz膮dy formierskie do formowania r臋cznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody r臋cznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • okre艣la etapy procesu r臋cznego wykonania rdzeni
 • okre艣la etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia metody wytwarzania odlew贸w w zale偶no艣ci od techniki zalewania form
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach jednorazowych
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach trwa艂ych
 • omawia proces odlewania ci艣nieniowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwi膮zania mechanizacji i automatyzacji proces贸w odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produkt贸w podstawowych i ubocznych proces贸w wytwarzania odlew贸w
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i 偶eliwa
 • omawia etapy topienia stop贸w metali nie偶elaznych
 • omawia technik臋 zalewania form
 • opisuje proces krzepni臋cia i stygni臋cia metalu w formie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • klasyfikuje materia艂y wsadowe stosowane do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • wyja艣nia rol臋 materia艂贸w wsadowych w procesie wytopu 偶eliwa, staliwa i metali nie偶elaznych
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu 偶eliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu staliwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materia艂y wsadowe do wytopu stop贸w metali nie偶elaznych
 • stosuje materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stop贸w odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze 偶elaza z w臋glem na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nie偶elaznych na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci stop贸w odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje piec贸w odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • okre艣la zasady dzia艂ania piec贸w odlewniczych
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do wytopu 偶eliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
 • okre艣la rodzaje materia艂贸w ogniotrwa艂ych stosowanych w piecach odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do topienia metali nie偶elaznych na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
  19. charakteryzuje wady odlew贸w
 • klasyfikuje wady odlew贸w
 • opisuje wady odlew贸w
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlew贸w
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • omawia zadania system贸w mechatronicznych stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • opisuje uk艂ady sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia procesy zu偶ycia maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • okre艣la stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • opisuje zakres obs艂ugi, konserwacji, napraw i remont贸w maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady utrzymania nale偶ytego stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • opisuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jako艣ci odlewu
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 jako艣ci na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepni臋cia odlewu
  24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MTL.02.3 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL2)

  1. okre艣la etapy procesu przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przygotowuje 艣wie偶e sk艂adniki masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • sporz膮dza mas臋 formiersk膮 i mas臋 rdzeniow膮 ze 艣wie偶ych sk艂adnik贸w
 • sporz膮dza mas臋 formiersk膮 i mas臋 rdzeniow膮 ze sk艂adnikami od艣wie偶aj膮cymi
 • okre艣la etapy sporz膮dzania masy formierskiej i masy rdzeniowej do zalewania form wilgotnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la etapy sporz膮dzania masy formierskiej i masy rdzeniowej do zalewania form suszonych
 • okre艣la etapy sporz膮dzania mas formierskich i mas rdzeniowych samoutwardzalnych
  2. stosuje maszyny i urz膮dzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL2 - stosuje urz膮dzenia stosowane do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje urz膮dzenia do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • dobiera urz膮dzenia do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
 • obs艂uguje urz膮dzenia do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych
  4. przeprowadza proces regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
 • opisuje proces regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
 • rozr贸偶nia etapy regeneracji masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • przeprowadza od艣wie偶anie masy formierskiej i masy rdzeniowej
 • okre艣la rodzaj techniki prowadzenia procesu regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do regeneracji mas formierskich i mas rdzeniowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮, przegl膮dy bie偶膮ce oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej i przegl膮d贸w bie偶膮cych oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej i przegl膮d贸w bie偶膮cych oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych
 • wykonuje przegl膮dy bie偶膮ce maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych zgodnie z instrukcj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych zgodnie z instrukcj膮

MTL.02.4 - Wykonywanie form oraz u偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach jednorazowych, trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.2)

  1. wykonuje formy jednorazowe i rdzenie
 • opisuje etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni
 • wymienia podstawowe masy formierskie, rodzaje narz臋dzi i przyrz膮d贸w do wykonywania form jednorazowych i rdzeni
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni
 • u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje formy jednorazowe do odlewania
 • wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego
  2. ocenia stan techniczny oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • ocenia kompletno艣膰 zestawu modelowego
 • okre艣la stan techniczny powierzchni poszczeg贸lnych element贸w zestawu modelowego
 • ocenia stan techniczny i kompletno艣膰 skrzynek
 • okre艣la rodzaje uszkodze艅 oprzyrz膮dowania odlewniczego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykrywa uszkodzenia oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • okre艣la zakres naprawy oprzyrz膮dowania odlewniczego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.2 - u偶ytkuje urz膮dzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni
 • opisuje urz膮dzenia do suszenia form jednorazowych
 • opisuje urz膮dzenia do suszenia rdzeni
 • dobiera parametry suszenia form jednorazowych i rdzeni
 • przeprowadza proces suszenia form jednorazowych i rdzeni
  4. wykonuje odlewy w formach jednorazowych
 • sk艂ada i przygotowuje formy jednorazowe do zalewania
 • przygotowuje 艂y偶ki i kadzie odlewnicze do zalewania
 • zalewa formy jednorazowe
 • kontroluje jako艣膰 wykonanych form jednorazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje odlewy w formach trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
 • przygotowuje formy trwa艂e i formy p贸艂trwa艂e do zalewania
 • wykonuje pokrycia ochronne i oddzielaj膮ce na wn臋ki form trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych oraz na powierzchnie rdzeni
 • kontroluje jako艣膰 przygotowania form trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych i rdzeni do zalewania
 • przygotowuje 艂y偶ki i kadzie odlewnicze do zalewania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zalewa formy trwa艂e i p贸艂trwa艂e
  6. u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach wytwarzania odlew贸w w formach trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do odlewania w formach trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
 • okre艣la podstawowe parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do odlewania w formach trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
 • ocenia jako艣膰 odlew贸w wykonanych w formach trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
  7. przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮, przegl膮dy bie偶膮ce oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej i przegl膮d贸w bie偶膮cych oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej i przegl膮d贸w bie偶膮cych oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮, przegl膮dy bie偶膮ce i konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania w formach jednorazowych trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych zgodnie z instrukcj膮
 • przeprowadza przegl膮d bie偶膮cy i konserwacj臋 kokilarek (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza przegl膮d bie偶膮cy i konserwacj臋 maszyny ci艣nieniowej
 • przeprowadza przegl膮d bie偶膮cy i konserwacj臋 maszyny do zalewania od艣rodkowego
 • przeprowadza przegl膮d bie偶膮cy i konserwacj臋 maszyny z form膮 p贸艂trwa艂膮
 • wykonuje konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania w formach jednorazowych, trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych zgodnie z instrukcj膮

MTL.02.5 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do wybijania, oczyszczania i wyko艅czania odlew贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL02)

  1. dobiera metody wybijania i wyko艅czania odlew贸w
 • opisuje metody wybijania odlew贸w
 • opisuje metody wyko艅czania odlew贸w
 • d