LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 62631 - Na rysunku przedstawiono strugarkę
 • Pytanie nr 62632 - Które połączenie przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 62633 - Połączenie przedstawione na rysunku stosuje się do montażu
 • Pytanie nr 62634 - Do montażu okładzin ciernych sprzęgieł stosuje się połączenia
 • Pytanie nr 62635 - Do montażu wrzeciona wiertarki w korpusie należy zastosować łożyska
 • Pytanie nr 62636 - Którego narzędzia należy użyć do wykonania otworu pasowanego przed zamontowaniem w nim tulei i sw...
 • Pytanie nr 62637 - Dokręcanie śrub mających istotny wpływ na bezpieczeństwo lub jakość połączenia wykonuje się za po...
 • Pytanie nr 62638 - Urządzeniami montażowymi umożliwiającymi zmianę rozkładu mas w dwóch płaszczyznach korekcyjnych p...
 • Pytanie nr 62639 - Który z przyrządów przedstawionych na rysunkach służy do montażu tłoków w cylindrach sprężarek?...
 • Pytanie nr 62640 - Przed montażem części stalowe należy
 • Pytanie nr 62641 - W celu wykonania czterokątnego łba śruby materiał do obróbki należy zamocować w
 • Pytanie nr 62642 - Do wykonania połączenia gwintowego wymagającego częstej regulacji długości cięgła należy zastosow...
 • Pytanie nr 62643 - Który klucz należy zastosować do połączenia za pomocą śruby przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 62644 - Którą obróbkę należy zastosować w celu niewielkiego powiększenia oraz wygładzenia powierzchni otw...
 • Pytanie nr 62645 - Spawanie elementów wykonanych ze stopów aluminiowych należy wykonać
 • Pytanie nr 62646 - Kolejność dokręcania śrub głowicy, która zapewnia, że w trakcie dokręcania nie dojdzie do zafalow...
 • Pytanie nr 62647 - W celu zapewnienia określonego luzu podczas montażu łożysk stożkowych należy zastosować
 • Pytanie nr 62648 - Podczas montażu urządzeń hydraulicznych nie wolno
 • Pytanie nr 62649 - Montaż dwustronnego siłownika pneumatycznego składa się z operacji wymienionych w tabeli. Wybierz...
 • Pytanie nr 62650 - Po wykonaniu montażu urządzenia hydraulicznego należy przeprowadzić próbę szczelności pod ciśnien...
 • Pytanie nr 62651 - Po wykonaniu montażu kół zębatych bicie promieniowe sprawdza się za pomocą czujnika zegarowego na...
 • Pytanie nr 62652 - Na którym rysunku przedstawiono szczypce do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych (Segera)?
 • Pytanie nr 62653 - Którą operację można wykonać za pomocą urządzenia przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 62654 - Elementem procesu eksploatacji urządzenia nie jest
 • Pytanie nr 62655 - Który opis dotyczy przystosowania maszyny do wykonania wyznaczonych operacji technologicznych?
 • Pytanie nr 62656 - Którą z wymienionych czynności powinien wykonać pracownik?
 • Pytanie nr 62657 - Termin obsługi okresowej obrabiarek i maszyn planuje główny mechanik, zgodnie z ustalonym dla nic...
 • Pytanie nr 62658 - Wybierz poprawną kolejność wykonania operacji remontowej.
 • Pytanie nr 62659 - Urządzeniem przedstawionym na rysunku jest
 • Pytanie nr 62660 - Do demontażu nitu drążonego należy użyć
 • Pytanie nr 62661 - Do wykonania której operacji może być przydatny aparat spawalniczy?
 • Pytanie nr 62662 - Naprawę wyłamanego zęba w kole zębatym można wykonać poprzez
 • Pytanie nr 62663 - Miedziowanie galwaniczne stosuje się do regeneracji
 • Pytanie nr 62664 - Konserwacja kadłuba obrabiarki polega na
 • Pytanie nr 62665 - Do wykonania konserwacji elementów wykonanych ze stopów aluminiowych należy użyć
 • Pytanie nr 62666 - Zamocowanie prasy hydraulicznej w podłożu należy wykonać za pomocą
 • Pytanie nr 62667 - Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia pneumatycznego należy sprawdzić jego
 • Pytanie nr 62668 - W stosunku do elementów wirujących stosuje się wyrównoważenie dynamiczne, które umożliwia zmianę ...
 • Pytanie nr 62669 - Obsługa codzienna przekładni pasowej została wykonana poprawnie, jeżeli wykonano
 • Pytanie nr 62670 - Które narzędzie należy zastosować do wykonania czynności konserwacyjnych?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ