LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 66631 - W okresie dojrzewania zbóż silny wiatr i krótkotrwały, intensywny deszcz mogą powodować
 • Pytanie nr 66632 - Najbardziej mrozoodpornym zbożem ozimym jest
 • Pytanie nr 66633 - Które zboże jare ma największe wymagania wodne i najmniejsze wymagania glebowe?
 • Pytanie nr 66634 - Rośliną wymagającą co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie na tym samym polu jest
 • Pytanie nr 66635 - Nawożenie obornikiem można stosować bezpośrednio przed uprawą
 • Pytanie nr 66636 - Oblicz zapotrzebowanie na azot, na 1 ha uprawy pszenicy chlebowej odmiany Owacja, zakładając uzys...
 • Pytanie nr 66637 - Proces uszlachetniania materiału siewnego, przedstawiony na ilustracji, stosuje się w przygotowan...
 • Pytanie nr 66638 - Głębokość siewu nasion kukurydzy zależy od
 • Pytanie nr 66639 - W uprawie rzepaku ozimego obornik można stosować pod orkę
 • Pytanie nr 66640 - Przedstawiony na ilustracjach szkodnik rzepaku to
 • Pytanie nr 66641 - Na podstawie danych z tabeli wskaż preparat, który należy zastosować przed zbiorem rzepaku, w cel...
 • Pytanie nr 66642 - Dobierz z tabeli pestycyd do zwalczania chwastu przedstawionego na ilustracji.
 • Pytanie nr 66643 - Narzędziem uprawowym zastępującym pracę pługa jest
 • Pytanie nr 66644 - W celu zapobiegania zatruciom pokarmowym ludzi i zwierząt po spożyciu roślin, na których wykonano...
 • Pytanie nr 66645 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt środków ochrony roślin zastosowanych w produk...
 • Pytanie nr 66646 - Wskaż magazyn zbożowy, w którym zachowane są normy przechowywania ziarna pszenicy.
 • Pytanie nr 66647 - W kopcu tradycyjnym, przeznaczonym do zimowego przechowywania ziemniaków, do uformowania warstwy ...
 • Pytanie nr 66648 - Na schemacie szkieletu ptaka strzałką oznaczono
 • Pytanie nr 66649 - Charakterystyczne zachowanie się samicy w obecności samca: przysiadanie, unoszenie ogona, oddawan...
 • Pytanie nr 66650 - Końcowym produktem trawienia białka w jelicie cienkim u zwierząt monogastrycznych są
 • Pytanie nr 66651 - Owcę w typie użytkowym kożuchowym przedstawia ilustracja
 • Pytanie nr 66652 - Kozy rasy burskiej użytkuje się w kierunku
 • Pytanie nr 66653 - Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest paszą
 • Pytanie nr 66654 - Na podstawie danych zawartych w tabeli wybierz mieszankę pełnoporcjową dla kurcząt brojlerów na I...
 • Pytanie nr 66655 - Masa początkowa bukata w danej klasie wiekowej i produkcyjnej jest równa 85 kg. Masa końcowa wyno...
 • Pytanie nr 66656 - W klatkowym systemie utrzymania kur niosek, niejednorodne rozdrobnienie mieszanki treściwej, w kt...
 • Pytanie nr 66657 - Pokazana na ilustracjach maszyna służy do
 • Pytanie nr 66658 - Na podstawie przedstawionego fragmentu kalendarza pokryć i wycieleń, ustal optymalny termin zasus...
 • Pytanie nr 66659 - Na podstawie przedstawionego schematu organizacji żywienia koni, oblicz ile kilogramów siana nale...
 • Pytanie nr 66660 - W celu zmniejszenia skutków stresu odsadzonych prosiąt należy
 • Pytanie nr 66661 - Wskaż, w którym pomieszczeniu zachowane są optymalne warunki temperatury i wilgotności dla tuczni...
 • Pytanie nr 66662 - Oblicz maksymalną liczbę kur nieśnych utrzymywanych w systemie podłogowym w kurniku o wymiarach 5...
 • Pytanie nr 66663 - Silosy zbożowe należy lokalizować od płyty gnojowej w odległości nie mniejszej niż
 • Pytanie nr 66664 - Kolczyk przedstawiony na ilustracji przeznaczony jest do identyfikacji
 • Pytanie nr 66665 - Przy sprzedaży do rzeźni bydło powinno posiadać
 • Pytanie nr 66666 - Powierzchnia zbiornika chłodzącego, która wchodzi w bezpośredni kontakt z mlekiem pochodzącym z u...
 • Pytanie nr 66667 - Przegląd techniczny instalacji solarnej powinno się przeprowadzać raz na
 • Pytanie nr 66668 - Przepływ wody w poidłach dla prosiąt po odsadzeniu, przy prawidłowo wyregulowanej instalacji wodn...
 • Pytanie nr 66669 - Chwytak przedstawiony na ilustracji przeznaczony jest do załadunku
 • Pytanie nr 66670 - Podczas prac polowych w celu zwiększenia siły uciągu ciągnika należy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ