LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13241 - Zestawienie warto艣ci importu i eksportu towar贸w w danym okresie, to bilans
 • Pytanie nr 13242 - Zamieszczony opis charakteryzuje gospodark臋
 • Pytanie nr 13243 - Wielko艣膰 popytu na prac臋 w gminie Narew, wed艂ug danych na dzie艅 31.03.2011 r. zebranych i opracow...
 • Pytanie nr 13244 - Zobowi膮zania pa艅stwa wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych, powsta艂e na skutek finansowana ...
 • Pytanie nr 13245 - 殴r贸d艂em prawa reguluj膮cym zasady prowadzenia ksi膮g rachunkowych jest ustawa
 • Pytanie nr 13246 - Uchwa艂臋, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sp贸艂ki za ubieg艂y rok obrotowy, podejmu...
 • Pytanie nr 13247 - Przedsi臋biorc膮, w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej, jest
 • Pytanie nr 13248 - Na podstawie zamieszczonego wykresu okre艣l, jaki styl kierowania reprezentuje mened偶er, dla kt贸re...
 • Pytanie nr 13249 - Na podstawie zamieszczonych wypowiedzi okre艣l, kt贸ry prze艂o偶ony reprezentuje autokratyczny styl k...
 • Pytanie nr 13250 - Wska偶, kt贸ry z opis贸w charakteryzuje biurokratyczny styl kierowania.
 • Pytanie nr 13251 - W przedsi臋biorstwie niepodzielony zysk z lat ubieg艂ych jest zaliczany do
 • Pytanie nr 13252 - Sp贸艂ka zakupi艂a dwuletnie obligacje Skarbu Pa艅stwa. Ich r贸wnowarto艣膰 w bilansie sp贸艂ki zostanie u...
 • Pytanie nr 13253 - Dodatnia warto艣膰 sp贸艂ki zostanie zakwalifikowana do
 • Pytanie nr 13254 - Pos艂uguj膮c si臋 danymi zamieszczonymi w tabeli ustal, kt贸ry ze wska藕nik贸w zosta艂 obliczony.
 • Pytanie nr 13255 - Zamieszczona interpretacja dotyczy wska藕nika
 • Pytanie nr 13256 - W tabeli uj臋to wska藕niki rotacji poszczeg贸lnych rodzaj贸w materia艂u w Przedsi臋biorstwie Produkcyjn...
 • Pytanie nr 13257 - W tabeli przedstawiono wielko艣膰 przychod贸w ze sprzeda偶y czterech wyrob贸w. Kt贸ry z nich charaktery...
 • Pytanie nr 13258 - Jan Kwiatkowski zakupi艂 do swojej hurtowni kas臋 fiskaln膮 o warto艣ci pocz膮tkowej 10 000 z艂. Stawka...
 • Pytanie nr 13259 - Agencja reklamowa zakupi艂a w miesi膮cu kwietniu 2011 roku skaner o warto艣ci netto 3 400 z艂. Na sch...
 • Pytanie nr 13260 - W wyniku poziomego podzia艂u kont powstaj膮 konta
 • Pytanie nr 13261 - Ewidencja chronologiczna operacji gospodarczych jest prowadzona
 • Pytanie nr 13262 - Do nadrz臋dnych zasad rachunkowo艣ci zalicza si臋 zasad臋
 • Pytanie nr 13263 - W bilansie ko艅cowym wyroby gotowe wyceniane s膮 wed艂ug
 • Pytanie nr 13264 - Do zada艅 biura maklerskiego nale偶y
 • Pytanie nr 13265 - Nadz贸r i kontrola przestrzegania przez pracodawc贸w przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny...
 • Pytanie nr 13266 - Organem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym mi臋dzy innymi za ustalanie st贸p procentowych j...
 • Pytanie nr 13267 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, w kt贸rym roku sprzeda偶 by艂a najbardziej op艂ac...
 • Pytanie nr 13268 - Wska藕nik obrotu nale偶no艣ciami w przedsi臋biorstwie handlowym ARTBIS w I kwartale bie偶膮cego roku wy...
 • Pytanie nr 13269 - Zak艂ady Przemys艂u Cukierniczego z Krakowa zajmuj膮 si臋 produkcj膮 cukierk贸w any偶owych, kt贸re automa...
 • Pytanie nr 13270 - W cementowni na wytworzenie 300 ton cementu oraz 400 ton cementu przetworzonego w 50% poniesiono ...
 • Pytanie nr 13271 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli kalkulacyjnej, oblicz jednostkowy koszt wytworzenia 1...
 • Pytanie nr 13272 - Walne zgromadzenie akcjonariuszy sp贸艂ki akcyjnej podj臋艂o decyzj臋 o podziale osi膮gni臋tego zysku ne...
 • Pytanie nr 13273 - Magazynier 10 stycznia 2013 r. przyj膮艂 z produkcji do magazynu pustaki w ilo艣ci 3000 sztuk, po 3 ...
 • Pytanie nr 13274 - Wypracowany zysk netto sp. z o.o. za 2011 rok i jego podzia艂 w 2012 roku przedstawiaj膮 zapisy na ...
 • Pytanie nr 13275 - Sp贸艂ka Omega SA osi膮gn臋艂a wynik finansowy netto za 2011 r. w kwocie 500 000 z艂. Sprawozdanie fina...
 • Pytanie nr 13276 - Przedsi臋biorstwo Budowlane Provent i Budmat sp. z o.o. maj膮 wobec siebie wzajemne nale偶no艣ci i zo...
 • Pytanie nr 13277 - W dniu 30 grudnia 2012 roku przeprowadzono inwentaryzacj臋 艣rodk贸w pieni臋偶nych w kasie Zak艂ad贸w Pa...
 • Pytanie nr 13278 - Ksi臋gowanie dotyczy rozliczenia niedoboru
 • Pytanie nr 13279 - W umowie o prac臋 zawartej z pracownikiem agencji reklamowej uj臋to nast臋puj膮ce sk艂adniki wynagrodz...
 • Pytanie nr 13280 - W sklepie RTV telewizor kosztowa艂 3 600 z艂. W艂a艣ciciel sklepu w przed艣wi膮tecznej obni偶ce cen usta...
 • Pytanie nr 13281 - Przedsi臋biorca zakupi艂 10.09.2012 r. od zagranicznego dostawcy towary o warto艣ci 1 000 Euro. Zobo...
 • Pytanie nr 13282 - Na podstawie fragmentu deklaracji VAT-7, ustal kwot臋 zobowi膮zania wobec urz臋du skarbowego z tytu艂...
 • Pytanie nr 13283 - Na podstawie fragmentu noty odsetkowej oblicz, ile wynosi膰 b臋dzie warto艣膰 odsetek z tytu艂u nieter...
 • Pytanie nr 13284 - P艂aca ustalona na poziomie p1 oznacza, 偶e na rynku pracy wyst臋puje
 • Pytanie nr 13285 - Pani Janina Wr贸bel w dniu 1.04.2010 r. zarejestrowa艂a si臋 w Powiatowym Urz臋dzie Pracy jako osoba ...
 • Pytanie nr 13286 - Do gaszenia po偶aru w archiwum zak艂adowym wskazane jest u偶ycie
 • Pytanie nr 13287 - Termin przechowywania faktur elektronicznych
 • Pytanie nr 13288 - Jednym z problem贸w zdrowotnych, zwi膮zanych z d艂ugotrwa艂膮 prac膮 przy komputerze, s膮 zmiany objawia...
 • Pytanie nr 13289 - Wska偶 postaw臋 podczas pracy przy komputerze zgodn膮 z wymaganiami ergonomii.
 • Pytanie nr 13290 - Podczas wykonywania prac biurowych pracownik zemdla艂. Od kt贸rej z wymienionych czynno艣ci trzeba z...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ