LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1893 - Na rysunku przedstawiono układ sterowania
 • Pytanie nr 1894 - Na schemacie znajduje się symbol silnika
 • Pytanie nr 1895 - Blok przedstawiony na rysunku realizuje funkcję logiczną
 • Pytanie nr 1896 - Element oznaczony na rysunku symbolem 1V1 przedstawia zawór
 • Pytanie nr 1897 - Wskaż, które elementy przedstawione na zamieszczonym schemacie pełnią funkcję elementów wykonawcz...
 • Pytanie nr 1898 - Warunkiem przejścia między krokiem 1 a 2 jest spełnienie określonych warunków logicznych. Wskaż t...
 • Pytanie nr 1899 - Przygotowanie sprężonego powietrza w układach pneumatycznych polega co najmniej na jego
 • Pytanie nr 1900 - Na zamieszczonym rysunku przedstawiono schemat czujnika
 • Pytanie nr 1901 - W układzie sterowania przekaźnikowo - stycznikowego, przedstawionym schematycznie na rysunku, stw...
 • Pytanie nr 1902 - Wskaż, który typ siłownika można zastosować w układzie zasilanym sprężonym powietrzem o ciśnieniu...
 • Pytanie nr 1903 - Do pomiaru ciśnienia w układach hydraulicznych stosuje się
 • Pytanie nr 1904 - Wymiana tranzystorów BC109 na płycie sterownika PLC może być wykonana przez
 • Pytanie nr 1905 - Do zaciskania końcówek na przewodach elektrycznych używa się
 • Pytanie nr 1906 - W trakcie oględzin urządzenia mechatronicznego, stwierdzono - podczas poruszania przewodem - nies...
 • Pytanie nr 1907 - W kroku 2 silnik M (pokazany na zamieszczonym schemacie) zostanie
 • Pytanie nr 1908 - Układ, pokazany na zamieszczonym schemacie, powinien być zasilany
 • Pytanie nr 1909 - W układzie pokazanym na schemacie wskazania amperomierzy wynoszą odpowiednio: A1 = 8 A i A2 = 2 A...
 • Pytanie nr 1910 - W siłowniku dwustronnego działania o średnicy tłoka D = 20 mm oraz sprawności 0,8 zasilanego ciśn...
 • Pytanie nr 1911 - W sterowniku PLC, pracującym w trybie "STOP", zmierzono napięcie na wyjściu Q0. Woltomierz wskaza...
 • Pytanie nr 1912 - Największe zagrożenie pochodzące od urządzeń elektrycznych wynika z możliwości
 • Pytanie nr 1913 - Do pracy związanej z lutowaniem elementów dyskretnych na płytce drukowanej powinno się założyć...
 • Pytanie nr 1914 - W przypadku wystąpienia rany z krwotokiem tętniczym, należy przede wszystkim

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ