LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 19041 - Na rysunku przedstawiono pomiar
 • Pytanie nr 19042 - W celu pomiaru natężenia prądu płynącego ze źródła do odbiornika amperomierz należy podłączyć mię...
 • Pytanie nr 19043 - Do pomiaru prądu o wartości powyżej 20 A należy zastosować
 • Pytanie nr 19044 - Multimetrem nie można wykonać pomiaru
 • Pytanie nr 19045 - Diagnozowanie układu prostowniczego alternatora należy przeprowadzić przy pomocy
 • Pytanie nr 19046 - System ABS w samochodzie jest układem
 • Pytanie nr 19047 - Czujnik Halla informuje sterownik silnika o
 • Pytanie nr 19048 - Przedstawiony na rysunku moduł elektroniczny to element układu
 • Pytanie nr 19049 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 19050 - Na rysunku przedstawiono schemat gniazda elektrycznego stosowanego do podłączenia
 • Pytanie nr 19051 - Klient zlecając naprawę w serwisie samochodowym, powinien okazać
 • Pytanie nr 19052 - Który z elementów układu elektrycznego może być naprawiony?
 • Pytanie nr 19053 - Ciśnienie w ogumieniu których kół należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić przed przystąpieniem d...
 • Pytanie nr 19054 - Odczytaj z charakterystyki wzorcowej regulatora odśrodkowego wartość kąta wyprzedzenia zapłonu dl...
 • Pytanie nr 19055 - Na rysunku przedstawiono oscylogram z przebiegiem napięcia układu
 • Pytanie nr 19056 - Na rysunku przedstawiono charakterystykę pracy czujnika
 • Pytanie nr 19057 - Odczytany podczas pomiaru statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu w samochodzie Polonez 1500 wynosi 7°...
 • Pytanie nr 19058 - Jaką usterkę ma cewka zapłonowa, jeśli rezystancja uzwojenia pierwotnego cewki wynosi 5 Ω, a rezy...
 • Pytanie nr 19059 - Który element instalacji elektrycznej nawiewu powietrza oznaczono na rysunku znakiem zapytania?
 • Pytanie nr 19060 - Schemat którego obwodu elektrycznego przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 19061 - Elementy oznaczone symbolami SD, P1, L3 i W1 to części obwodu.
 • Pytanie nr 19062 - Element oznaczony na schemacie symbolem "X" to
 • Pytanie nr 19063 - Na rysunku przedstawiono schemat układu elektronicznego, który należy zastosować do
 • Pytanie nr 19064 - Który z wymienionych podzespołów po uszkodzeniu nie jest naprawiany?
 • Pytanie nr 19065 - Ocieranie wirnika o nabiegunniki w rozruszniku pojazdu samochodowego jest spowodowane
 • Pytanie nr 19066 - Jaką wartość prądu stałego pobieranego przez radioodtwarzacz CD na zakresie 0,6 A wskazuje multim...
 • Pytanie nr 19067 - W wyniku pomiaru stwierdzono, że napięcie ładowania akumulatora w pojeździe samochodowym jest zby...
 • Pytanie nr 19068 - Kontrolę napięcia ładowania wykonuje się, mierząc jego wartość na zaciskach akumulatora
 • Pytanie nr 19069 - Do kompleksowej kontroli obwodów elektrycznych sterowania silnikiem pojazdu samochodowego stosuje...
 • Pytanie nr 19070 - Skład emisji spalin na stacji diagnostycznej mierzy się
 • Pytanie nr 19071 - Do pomiaru gęstości elektrolitu w akumulatorze kwasowym stosuje się
 • Pytanie nr 19072 - Do dokręcania nakrętki koła pasowego alternatora używa się klucza
 • Pytanie nr 19073 - Do pomiaru odległości między stykami przerywacza używa się
 • Pytanie nr 19074 - Którego narzędzia należy użyć do demontażu łożysk alternatora?
 • Pytanie nr 19075 - Którym z poniżej wymienionych kluczy z nasadką można uzyskać zalecany moment dokręcenia świecy za...
 • Pytanie nr 19076 - Wskaż koszt wymiany świec żarowych w silniku czterocylindrowym. Jedna świeca kosztuje 25 zł, a ce...
 • Pytanie nr 19077 - Wskaż całkowity koszt naprawy alternatora samochodu, wiedząc, że czas pracy wynosi 3 godziny, kos...
 • Pytanie nr 19078 - Jakie będzie koszt regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, jeżeli czas trwania operacji wynosi 45 mi...
 • Pytanie nr 19079 - Pomiar ciśnienia sprężania w jednym cylindrze zajmuje 0,25 roboczogodziny przy stawce 120 zł za 1...
 • Pytanie nr 19080 - Jeżeli wymiana jednego zaworu w silniku 24V trwa 15 minut roboczych, to wymiana wszystkich zaworó...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ