LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20271 - W celu zrealizowania procesu przewozowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy zas...
 • Pytanie nr 20272 - Jaki skrót należy wpisać w umowie, zgodnie z formułami INCOTERMS 2010, jeżeli sprzedający zostawi...
 • Pytanie nr 20273 - Jaki rodzaj umowy zawartej pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami należy zastosować w sytua...
 • Pytanie nr 20274 - W Polsce maksymalne wymiary pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu oraz nadwozia chłodni) wy...
 • Pytanie nr 20275 - System "ruchomej drogi" - RO-LA (Rollende Landstrasse) to system intermodalny
 • Pytanie nr 20276 - Obiektem świadczącym usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów jest
 • Pytanie nr 20277 - Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą pojazdu bez względu na ilość i objętość towaru,...
 • Pytanie nr 20278 - Czas, który należy zaplanować na przewóz ładunku na odległość 400 km, jeżeli średnia prędkość poj...
 • Pytanie nr 20279 - O której godzinie należy rozpocząć realizację usługi transportowej, jeżeli kierowca jadący ze śre...
 • Pytanie nr 20280 - Jaką maksymalną odległość w czasie 3 godziny 30 minut przejechał pojazd poruszający się ze średni...
 • Pytanie nr 20281 - Ile stanowisk przeładunkowych należy zaplanować, mając 15 środków transportu do rozładowania w ci...
 • Pytanie nr 20282 - Satelitarny system przeznaczony do wyznaczania współrzędnych geograficznych, wykorzystywany do mo...
 • Pytanie nr 20283 - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem
 • Pytanie nr 20284 - Przedstawiony kod kreskowy ITF-14 służy do oznaczania
 • Pytanie nr 20285 - Ile wynosi efektywny czas pracy kierowcy będącego w dyspozycji przedsiębiorstwa od 7.00 do 17.00,...
 • Pytanie nr 20286 - Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadają...
 • Pytanie nr 20287 - Pierwszy egzemplarz (oryginał) międzynarodowego drogowego listu przewozowego przeznaczony jest dla
 • Pytanie nr 20288 - Przedstawiony dokument to
 • Pytanie nr 20289 - List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie
 • Pytanie nr 20290 - Określ koszt przewozu 10-ciu paletowych jednostek ładunkowych o masie po 225 kg na odległość 120 ...
 • Pytanie nr 20291 - Jeżeli cena za wykonanie określonych usług transportowych jest ustalana każdorazowo pomiędzy usłu...
 • Pytanie nr 20292 - Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę przewozu 2 ton ładunku przy stawce netto 100 zł/ton...
 • Pytanie nr 20293 - Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych musi uzyskać
 • Pytanie nr 20294 - Kierowca przewożący towary niebezpieczne na terenie kraju musi posiadać
 • Pytanie nr 20295 - Przewóz każdej partii towaru trwa jeden dzień, a usługa ma być zrealizowana w ciągu 20 dni. Jaka ...
 • Pytanie nr 20296 - Jaki model przewozu jest realizowany, jeżeli pojazd z punktu załadunku zabiera towar i dostarcza ...
 • Pytanie nr 20297 - Przedstawiony znak, umieszczany na opakowaniach transportowych, oznacza
 • Pytanie nr 20298 - Ile minimalnie wózków widłowych potrzeba do rozładunku 160 pjł, jeżeli średni cykl transportowy p...
 • Pytanie nr 20299 - Na drogowo-kolejowym terminalu zmiana środka transportu dla intermodalnych jednostek transportowy...
 • Pytanie nr 20300 - Przedstawiona technologia załadunku stosowana jest w systemie
 • Pytanie nr 20301 - Pracownik otrzymał zlecenie skompletowania ładunku składającego się z 18 opakowań zbiorczych. Zle...
 • Pytanie nr 20302 - Aby zrealizować zlecenie przewozu żywych zwierząt, przedsiębiorstwo transportowe musi dysponować ...
 • Pytanie nr 20303 - Przedstawiony na rysunku znak, umieszczony na środku transportu, oznacza, że przewożone są materi...
 • Pytanie nr 20304 - Maksymalna odległość, na jaką może wystawać ładunek za przyczepę kłonicową przy przewozie drewna ...
 • Pytanie nr 20305 - Środki techniczne, które spełniają procedury oceny zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej, są ...
 • Pytanie nr 20306 - Badania okresowe wózka widłowego z wysięgnikiem muszą być wykonywane
 • Pytanie nr 20307 - Wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia może być użytkowany, jeżeli uzyska decyzję o dop...
 • Pytanie nr 20308 - Minimalna szerokość drogi transportowej dla wózków silnikowych przy jednokierunkowym ruchu środka...
 • Pytanie nr 20309 - Przedsiębiorstwo wynajęło suwnicę do przeprowadzenia załadunku. Zaplanowano 5 dni wynajmu urządze...
 • Pytanie nr 20310 - Przedsiębiorstwo wynajęło na 10 dni akumulatorowy wózek widłowy. Stawka wynajmu wynosi 40 zł nett...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ