LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27551 - Przekładnia przedstawiona na rysunku składa się
 • Pytanie nr 27552 - Zabezpieczenie łącznika gwintowego nakrętką koronową przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 27553 - Do sprawdzenia wymiaru ϕ40 należy użyć
 • Pytanie nr 27554 - Z podanego wykazu wskaż materiał, który jest najczęściej stosowany przy produkcji łożysk ślizgowy...
 • Pytanie nr 27555 - Stal przeznaczona do produkcji zbiorników ciśnieniowych oznaczona jest w symbolu głównym literą
 • Pytanie nr 27556 - Obróbka ręczna przedstawiona na rysunku to
 • Pytanie nr 27557 - Toczenie powierzchni czołowej przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 27558 - W celu zwiększenia wydajności montażu połączeń gwintowych stosuje się klucze
 • Pytanie nr 27559 - Demontaż połączenia kołkowego wykonuje się narzędziem przedstawionym na rysunku
 • Pytanie nr 27560 - Zgodnie z normą PN-M-85002 na wale o średnicy 12 mm można osadzić wpust pryzmatyczny o wymiarach
 • Pytanie nr 27561 - Wskaż łożysko kulkowe, które należy zastosować do łożyskowania wału o średnicy czopów łożyskowych...
 • Pytanie nr 27562 - Kontrola połączeń nitowanych, przeprowadzona przez ostukiwanie młotkiem nitu, ma na celu stwierdz...
 • Pytanie nr 27563 - Tłoczysko siłownika hydraulicznego, przedstawionego na rysunku, oznaczono cyfrą
 • Pytanie nr 27564 - Pompa hydrauliczna z tłokowymi elementami roboczymi jest przestawiona na rysunku
 • Pytanie nr 27565 - Ile cewek posiada rozdzielacz elektrohydrauliczny przedstawiony na rysunku.
 • Pytanie nr 27566 - W przedstawionym na rysunku siłowniku pneumatycznym tłumik oznaczono cyfrą
 • Pytanie nr 27567 - W zespole przygotowania sprężonego powietrza elementy składowe są montowane w kolejności:
 • Pytanie nr 27568 - Charakterystycznym elementem budowy siłownika, przystosowanego do współpracy z bezdotykowymi sens...
 • Pytanie nr 27569 - Sprężarka śrubowa to sprężarka
 • Pytanie nr 27570 - Na schemacie przedstawiono układ sterowania hydraulicznego, który zapewnia
 • Pytanie nr 27571 - Zgodnie z diagramem stanów pracę urządzenia rozpoczyna element oznaczony symbolem
 • Pytanie nr 27572 - Zawory zwrotno-dławiące, w przedstawionym na rysunku układzie sterowania pneumatycznego, realizuj...
 • Pytanie nr 27573 - W układzie pneumatycznym przedstawionym na rysunku po włączeniu zasilania jako pierwszy wysunie s...
 • Pytanie nr 27574 - Zawór szybkiego spustu przestawia rysunek
 • Pytanie nr 27575 - Symbol graficzny zaworu monostabilnego, normalnie otwartego, jest przedstawiony na rysunku
 • Pytanie nr 27576 - Hydrauliczny zawór zwrotny przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 27577 - Siłownik z mocowaniem gwintowym przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 27578 - Symbol graficzny osuszacza powietrza przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 27579 - Dla zwiększenia prędkości ruchu tłoczyska siłownika przez szybsze odpowietrzenie stosuje się zawó...
 • Pytanie nr 27580 - Prędkość tłoczyska siłownika hydraulicznego jest odwrotnie proporcjonalna do
 • Pytanie nr 27581 - Odpowiednim narzędziem do przykręcania i odkręcania elastycznych przewodów hydraulicznych jest kl...
 • Pytanie nr 27582 - Wskaż zawór, który należy zamontować w miejsce szarego prostokąta, aby w układzie przedstawionym ...
 • Pytanie nr 27583 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 27584 - Element elektroniczny przedstawiony na rysunku to
 • Pytanie nr 27585 - Wskaż jednostkę podstawowego parametru prądnicy tachometrycznej (stałej prądnicy).
 • Pytanie nr 27586 - Podstawowym parametrem charakteryzującym kondensator jest
 • Pytanie nr 27587 - Filtr pasmowo-zaporowy
 • Pytanie nr 27588 - W przedstawionym na rysunku układzie sterowania elektropneumatycznego naciśnięcie przycisku S spo...
 • Pytanie nr 27589 - Do zdejmowania izolacji z przewodów elektrycznych należy zastosować narzędzie przedstawione na ry...
 • Pytanie nr 27590 - Wskaż kod barwny rezystora o rezystancji 26 kΩ.

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ