LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 26431 - Imak narzędziowy jest podstawowym wyposażeniem
 • Pytanie nr 26432 - Aby na oznaczonych powierzchniach rowka uzyskać chropowatość zgodną z rysunkiem, obróbkę należy p...
 • Pytanie nr 26433 - Jaki sposób obróbki przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 26434 - Na rysunku przedstawiono schemat ustalenia przedmiotu obrabianego przy użyciu
 • Pytanie nr 26435 - Symbolem β (beta) w narzędziu skrawającym oznaczany jest kąt
 • Pytanie nr 26436 - Do obróbki wykończeniowej otworu ϕ16H7 należy zastosować
 • Pytanie nr 26437 - Na wiertarkach bezpośrednio nastawiany jest posuw, przypadający na
 • Pytanie nr 26438 - Do kontroli wałka o średnicy ϕ16h7(-0,018) należy użyć
 • Pytanie nr 26439 - Pryzmę najczęściej stosuje się do ustalania przedmiotów obrabianych w operacjach wykonywanych na...
 • Pytanie nr 26440 - Trzpień stały długi służy do ustalania obrabianego przedmiotu na powierzchni
 • Pytanie nr 26441 - Tuleja redukcyjna z gniazdem stożkowym o zbieżności 7:24 stosowana jest do mocowania narzędzi na
 • Pytanie nr 26442 - Podczas frezowania rowków wiórowych w wiertle obrabiane wiertło zamocowane jest w
 • Pytanie nr 26443 - Obróbka otworu przedstawiona na rysunku to
 • Pytanie nr 26444 - Użycie cieczy smarująco-chłodzącej podczas gwintowania ma na celu
 • Pytanie nr 26445 - Pomiar przedstawiony na rysunku wykonywany jest
 • Pytanie nr 26446 - Stosowany w konserwacji maszyn i urządzeń smar ŁT-41 jest środkiem smarnym
 • Pytanie nr 26447 - Symbol "B" na rysunku jest oznaczeniem punktu
 • Pytanie nr 26448 - Przy programowaniu tokarek w systemach opartych na normach ISO, funkcja G74 oznacza cykl
 • Pytanie nr 26449 - Adres S w bloku zawierającym zapis G97 SI500 dotyczy
 • Pytanie nr 26450 - Która z funkcji programu obróbkowego powoduje odwołanie korekcji promienia narzędzia?
 • Pytanie nr 26451 - Zmieniając w programie NC kierunek interpolacji kołowej, zgodny z ruchem wskazówek zegara na prze...
 • Pytanie nr 26452 - Przedstawiony na rysunku noniusz suwmiarki uniwersalnej wskazuje wynik pomiaru
 • Pytanie nr 26453 - Przedstawiona na rysunku oprawka VDI służy do zamocowania
 • Pytanie nr 26454 - W bloku programu NC zawierającym zapis T5 D5, adres T oznacza
 • Pytanie nr 26455 - Informację o wartości promienia płytki wieloostrzowej noża tokarskiego należy zapisać w
 • Pytanie nr 26456 - Jeżeli długość uchwytu tokarskiego ze szczękami wynosi 75 mm, a długość wystającego z uchwytu got...
 • Pytanie nr 26457 - Ile stopni swobody odbiera przedmiotowi obrabianemu uchwyt tokarski?
 • Pytanie nr 26458 - Uruchomienie obrabiarki w trybie DRY RUN umożliwia pracę
 • Pytanie nr 26459 - Podczas toczenia powierzchni zewnętrznej wałka, jednym z objawów zużycia ostrza noża jest zwiększ...
 • Pytanie nr 26460 - Pomiar z dokładnością 0,01 mm można wykonać, używając
 • Pytanie nr 26461 - Do pomiaru przedstawionego na rysunku użyto
 • Pytanie nr 26462 - Przedstawioną na rysunku obróbkę należy wykonać przy pomocy
 • Pytanie nr 26463 - Obróbkę powierzchni kształtowej według określonego wzorca można wykonać na tokarce
 • Pytanie nr 26464 - Obróbka skrawaniem, podczas której przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy, a narzędzie ruch p...
 • Pytanie nr 26465 - Do ustalenia i zamocowania przedmiotu obrabianego przedstawionego na rysunku użyto
 • Pytanie nr 26466 - Powierzchnię przyłożenia noża tokarskiego na przedstawionym rysunku zaznaczono literą
 • Pytanie nr 26467 - Przedstawione na rysunku narzędzie skrawające stosowane jest na
 • Pytanie nr 26468 - Obróbkę skrawaniem z największymi prędkościami skrawania stosuje się do
 • Pytanie nr 26469 - Przedstawione na rysunku oprzyrządowanie używane jest podczas
 • Pytanie nr 26470 - Przedstawiona na rysunku oprawka narzędziowa używana jest do

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ