LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 30391 - Którą z obróbek należy zastosować w celu zdjęcia 0,5 mm naddatku z obrabianej powierzchni?
 • Pytanie nr 30392 - Część skrawającą skrobaka wykonuje się
 • Pytanie nr 30393 - Gięcie cienkich prętów wykonuje się za pomocą
 • Pytanie nr 30394 - Do zgrubnego piłowania stopu aluminium stosuje się pilnik
 • Pytanie nr 30395 - Do wyznaczenia środka powierzchni czołowej wałka służy
 • Pytanie nr 30396 - Załamanie ostrych krawędzi w prostokątnej podstawie wykonuje się poprzez
 • Pytanie nr 30397 - Ocenę chropowatości powierzchni po piłowaniu przeprowadza się z zastosowaniem
 • Pytanie nr 30398 - Za pomocą jakiej techniki wytwarzania można wykonać hak do suwnicy?
 • Pytanie nr 30399 - Na rysunku wiertarki promieniowej numerem 1 oznaczono
 • Pytanie nr 30400 - Mechanizm, powodujący ruch roboczy suwaka strugarki poprzecznej przedstawionej na rysunku oznaczo...
 • Pytanie nr 30401 - Do toczenia wałków służy obrabiarka przedstawiona na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 30402 - Pomiaru głębokości rowka można dokonać za pomocą
 • Pytanie nr 30403 - Który z wymienionych w tabeli materiałów należy zastosować jako zastępczy za żeliwo ZL400? Zaleca...
 • Pytanie nr 30404 - Jakiego sposobu wymaga mocowanie na szlifierce do płaszczyzn kostki o nieregularnych kształtach?
 • Pytanie nr 30405 - Do obróbki płaszczyzn należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 30406 - Sprawdzanie chropowatości powierzchni metodą porównawczą można wykonać za pomocą
 • Pytanie nr 30407 - Do pomiaru odległości między płytkami wynoszącej 0,33 mm należy zastosować
 • Pytanie nr 30408 - Jaką metodę stosuje się do obróbki płaszczyzn?
 • Pytanie nr 30409 - Rysunek przedstawia połączenie
 • Pytanie nr 30410 - Jaki rodzaj połączenia wytrzymałego na naprężenia rozciągające i pracującego w podwyższonych temp...
 • Pytanie nr 30411 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 30412 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 30413 - Poprzez zgrzewanie można połączyć
 • Pytanie nr 30414 - Wielowypust wykonuje się na
 • Pytanie nr 30415 - Przygotowanie do spawania blach o grubości 1,5 mm wymaga ich
 • Pytanie nr 30416 - Etapy procesu klejenia są następujące: przygotowanie powierzchni i kleju oraz
 • Pytanie nr 30417 - Ocena jakości połączenia nitowego okładzin ciernych tarcz sprzęgłowych polega na sprawdzeniu ich ...
 • Pytanie nr 30418 - Z analizy rysunku wykonawczego wałka wynika, że powierzchnie oznaczone jako A, powinny być
 • Pytanie nr 30419 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 30420 - Kolejność czynności podczas demontażu połączenia klinowego powinna być następująca:
 • Pytanie nr 30421 - Zużycie części na skutek przekroczenia wytrzymałości doraźnej materiału to zużycie
 • Pytanie nr 30422 - Określenie stanu technicznego wiertła przed każdym użyciem na stanowisku wiertarskim polega na
 • Pytanie nr 30423 - Na podstawie danych w tabeli określ indeks łożyska, którego średnica otworu w pierścieniu montowa...
 • Pytanie nr 30424 - Metoda polegająca na nałożeniu warstwy materiału o innych właściwościach niż materiał przedmiotu,...
 • Pytanie nr 30425 - Naprawa noża tokarskiego składanego z płytką skrawającą, w którym powstał rowek na powierzchni na...
 • Pytanie nr 30426 - Przy osadzaniu w korpusie maszyny łożyska, z dużym wciskiem, wskazane jest
 • Pytanie nr 30427 - Łoże tokarki zabezpiecza się przed korozją poprzez
 • Pytanie nr 30428 - Wiertła z chwytem walcowym mocuje się na wiertarce za pomocą
 • Pytanie nr 30429 - Po zakończonym pomiarze płytkami wzorcowymi, należy je wymyć w
 • Pytanie nr 30430 - Zgodnie z danymi w tabeli, do przygotowania otworu do rozwiercania na wymiar Ø13 w klasie IT11, n...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ