LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.21

Organizacja, kontrola i sporz膮dzanie kosztorys贸w rob贸t budowlanych


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.21):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.21
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 21

1. Organizacja rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
Kwalifikacje w zawodzie BD.21 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi zagospodarowania terenu, sporz膮dza plan zagospodarowania terenu budowy dotycz膮cy rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie;
2) przestrzega zasad sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
3) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
4) okre艣la sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych;
5) dobiera materia艂y, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t
zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
7) sporz膮dza harmonogramy rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich prac臋;
9) kontroluje wykonanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

2. Organizacja i kontrolowanie rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
Kwalifikacje w zawodzie BD21 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie;
2) rozpoznaje technologie wykonania tynk贸w, pod艂贸g, ok艂adzin i pow艂ok malarskich;
3) dobiera sposoby wykonywania rob贸t tynkarskich, pod艂ogowych, ok艂adzinowych i malarskich;
4) dobiera materia艂y, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania
budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
5) sporz膮dza zapotrzebowania na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
6) sporz膮dza harmonogramy budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
7) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich prac臋;
8) przestrzega zasad monta偶u i demonta偶u rusztowa艅 budowlanych podczas wykonywania rob贸t wyko艅czeniowych;
9) kontroluje przebieg realizacji rob贸t wyko艅czeniowych oraz ocenia ich jako艣膰.

3. Sporz膮dzanie kosztorys贸w rob贸t wyko艅czeniowych w budownictwie
Kwalifikacje w zawodzie BD 21 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz przestrzega zasad ich sporz膮dzania;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
3) korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do
kosztorysowania budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
4) sporz膮dza przedmiar budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
5) wykonuje obmiar budowlanych rob贸t wyko艅czeniowych;
6) ustala za艂o偶enia do kosztorysowania;
7) sporz膮dza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania kosztorys贸w;
9) korzysta z publikacji cenowych do szacowania warto艣ci zam贸wienia.