LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.25

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich oraz sporz膮dzanie


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.25):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.25
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 25

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich
Kwalifikacje w zawodzie BD.25 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
2) dobiera materia艂y do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
3) dobiera maszyny i narz臋dzia do wykonania rob贸t ziemnych, budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
4) organizuje transport materia艂贸w przeznaczonych do budowy dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
5) opracowuje harmonogram rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w
in偶ynierskich;
6) dobiera metody odwodnienia dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
7) organizuje i koordynuje prace zwi膮zane z budow膮 urz膮dze艅 odwadniaj膮cych na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
8) organizuje i nadzoruje realizacj臋 prac zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w
in偶ynierskich;
9) wykonuje pomiary ruchu drogowego;
10) wykonuje pomiary dotycz膮ce stanu technicznego dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
11) wykonuje prace zwi膮zane z zapewnieniem bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym;
12) planuje i nadzoruje organizacj臋 ruchu podczas prowadzenia rob贸t w pasie drogowym;
13) podejmuje dzia艂ania zwi膮zane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 jako艣ci wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮
dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
15) prowadzi dokumentacj臋 ewidencyjn膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
16) wykonuje kontrolne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe zwi膮zane z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich.

2. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem oraz remontami dr贸g i obiekt贸w
in偶ynierskich
Kwalifikacje w zawodzie BD25 - Ucze艅:
1) dokonuje przegl膮d贸w technicznych dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
2) ocenia stan techniczny dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
3) przygotowuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 stanu technicznego nawierzchni dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich przeznaczonych do remontu;
4) dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem dr贸g i
obiekt贸w in偶ynierskich w wymaganym stanie technicznym;
5) organizuje i koordynuje wykonywanie rob贸t interwencyjnych oraz rob贸t zwi膮zanych z bie偶膮c膮 konserwacj膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
6) organizuje transport materia艂贸w, maszyn i urz膮dze艅 drogowych;
7) zabezpiecza i oznakowuje teren rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem i remontami dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
8) planuje i organizuje prace zwi膮zane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
9) prowadzi ksi膮偶ki dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich oraz ich dokumentacj臋 ewidencyjn膮;
10) prowadzi racjonaln膮 gospodark臋 materia艂ami odzyskanymi podczas rob贸t remontowych dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich.

3. Kosztorysowanie rob贸t drogowych
Kwalifikacje w zawodzie BD 25 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz przestrzega zasad ich sporz膮dzania;
2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas sporz膮dzania kosztorys贸w dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
3) ustala za艂o偶enia do kosztorysowania;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
5) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 dr贸g i obiekt贸w in偶ynierskich;
6) korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t budowlanych;
7) sporz膮dza kosztorysy rob贸t drogowych;
8) stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania kosztorys贸w.