LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.30

Organizacja i kontrola rob贸t budowlanych oraz sporz膮dzanie kosztorys贸w


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA BD.30):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.30
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 30

1. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem rob贸t ziemnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.30 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi zagospodarowania terenu budowy oraz wykonywania rob贸t ziemnych;
2) sporz膮dza plan zagospodarowania terenu budowy;
3) przestrzega zasad sporz膮dzania planu bezpiecze艅stwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
5) okre艣la sposoby wykonywania obiekt贸w zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiekt贸w tymczasowych;
6) dobiera sposoby wykonywania rob贸t ziemnych oraz zabezpieczania skarp,
wykop贸w i nasyp贸w;
7) dobiera materia艂y, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
8) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t
zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robotami ziemnymi;
9) sporz膮dza harmonogramy rob贸t ziemnych i rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
10) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich prac臋;
11) kontroluje wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z zagospodarowaniem terenu budowy
oraz wykonywaniem rob贸t ziemnych.

2. Organizowanie rob贸t budowlanych stanu surowego
Kwalifikacje w zawodzie BD30 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego;
2) rozr贸偶nia technologie wykonania element贸w konstrukcyjnych obiekt贸w budowlanych i rob贸t budowlanych;
3) okre艣la rodzaje po艂膮cze艅 element贸w konstrukcyjnych;
4) dobiera sposoby wykonywania rob贸t betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
5) dobiera materia艂y, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do rob贸t budowlanych stanu surowego;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania rob贸t
budowlanych stanu surowego;
7) sporz膮dza harmonogramy rob贸t budowlanych stanu surowego;
8) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t budowlanych stanu surowego i koordynuje ich prac臋;
9) kontroluje wykonanie rob贸t budowlanych stanu surowego.

3. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem obiekt贸w budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD 30 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t, normami i instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t remontowych obiekt贸w budowlanych;
2) okre艣la rodzaj i zakres rob贸t remontowych w obiektach budowlanych;
3) wykonuje inwentaryzacj臋 obiekt贸w budowlanych przeznaczonych do remontu;
4) przestrzega zasad prowadzenia ksi膮偶ki obiektu budowlanego;
5) przestrzega zasad sporz膮dzania wniosk贸w o pozwolenie na remont obiekt贸w budowlanych;
6) dobiera sposoby wykonywania remont贸w obiekt贸w budowlanych;
7) dobiera materia艂y, 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania remont贸w obiekt贸w budowlanych;
8) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do wykonywania
remont贸w obiekt贸w budowlanych;
9) sporz膮dza harmonogramy rob贸t remontowych obiekt贸w budowlanych;
10) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania remont贸w obiekt贸w budowlanych i koordynuje ich prac臋;
11) kontroluje wykonanie rob贸t remontowych obiekt贸w budowlanych.

4. Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z rozbi贸rk膮 obiekt贸w budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD30 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 rozbi贸rki obiekt贸w budowlanych;
2) wykonuje inwentaryzacj臋 obiekt贸w budowlanych przeznaczonych do rozbi贸rki;
3) przestrzega zasad sporz膮dzania wniosk贸w o pozwolenie na rozbi贸rk臋 obiekt贸w budowlanych;
4) dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu rob贸t rozbi贸rkowych
obiekt贸w budowlanych;
5) dobiera sposoby wykonywania rob贸t rozbi贸rkowych obiekt贸w budowlanych;
6) dobiera 艣rodki transportu, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania rob贸t rozbi贸rkowych obiekt贸w budowlanych;
7) sporz膮dza harmonogramy rob贸t rozbi贸rkowych obiekt贸w budowlanych;
8) dobiera zespo艂y robocze do wykonywania rob贸t rozbi贸rkowych obiekt贸w budowlanych i koordynuje ich prac臋;
9) kontroluje wykonanie rob贸t rozbi贸rkowych obiekt贸w budowlanych;
10) sporz膮dza rozliczenia materia艂贸w pochodz膮cych z rozbi贸rki obiekt贸w budowlanych.

5. Sporz膮dzanie kosztorys贸w rob贸t budowlanych
Kwalifikacje w zawodzie BD.30 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz przestrzega zasad ich sporz膮dzania;
2) rozr贸偶nia dokumenty przetargowe;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t oraz specyfikacjami istotnych warunk贸w zam贸wienia;
4) korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t budowlanych;
5) sporz膮dza przedmiary rob贸t budowlanych;
6) wykonuje obmiary rob贸t budowlanych;
7) ustala za艂o偶enia do kosztorysowania rob贸t budowlanych;
8) sporz膮dza kosztorysy ofertowe, inwestorskie, zamienne, dodatkowe i powykonawcze;
9) stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania kosztorys贸w;
10) korzysta z publikacji cenowych do szacowania warto艣ci zam贸wienia.