LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE.05

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody związane z kwalifikacją EE.5
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 5

1. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE.05 - Uczeń:
1) rozpoznaje układy sieciowe i środki ochrony przeciwporażeniowej;
2) rozróżnia przewody i kable elektroenergetyczne;
3) rozpoznaje sprzęt i osprzęt instalacyjny;
4) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
5) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
6) wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;
7) sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;
8) trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;
9) dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w
różnych technologiach;
10) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji;
11) sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;
12) przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;
13) lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;
14) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
15) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
16) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
17) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

2. Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE5 - Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
2) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
3) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
4) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
7) rozpoznaje układy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
8) odczytuje i sporządza szkice oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
9) dobiera narzędzia do montażu i demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
11) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
12) dokonuje uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu;
13) sprawdza zgodność wykonanych prac montażowych z dokumentacją.

3. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacje w zawodzie EE 05 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją w trakcie prac konserwacyjnych;
2) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) lokalizuje usterki występujące w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
4) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie danych katalogowych;
5) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i
urządzeń elektrycznych;
6) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po czynnościach konserwacyjnych.