LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.06

U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 6

1. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Kwalifikacje w zawodzie MG.06 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia materia艂y formierskie;
2) rozr贸偶nia rodzaje oraz okre艣la zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wy艂adunkiem oraz sk艂adowaniem materia艂贸w formierskich;
4) okre艣la etapy procesu przer贸bki mas formierskich;
5) sporz膮dza mas臋 formiersk膮 i mas臋 rdzeniow膮 zgodnie z receptur膮;
6) przeprowadza od艣wie偶anie masy formierskiej;
7) rozr贸偶nia etapy regeneracji masy formierskiej;
8) rozr贸偶nia urz膮dzenia do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
9) rozr贸偶nia urz膮dzenia do przerobu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas
rdzeniowych;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia stosowane do transportu materia艂贸w formierskich i mas
formierskich;
11) u偶ytkuje maszyny, urz膮dzenia i zmechanizowane zespo艂y do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
12) stosuje instrukcje przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.

2. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach
jednorazowych, trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych
Kwalifikacje w zawodzie MG6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlew贸w w formach jednorazowych;
2) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;
3) okre艣la etapy procesu wytwarzania form jednorazowych i rdzeni;
4) wykonuje r臋cznie formy jednorazowe i rdzenie r贸偶nymi metodami;
5) ocenia stan techniczny oprzyrz膮dowania odlewniczego;
6) rozr贸偶nia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich;
7) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania form jednorazowych i rdzeni;
8) rozr贸偶nia metody odlewania precyzyjnego w formach jednorazowych;
9) wykonuje formy jednorazowe do odlewania precyzyjnego;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia do suszenia form jednorazowych i rdzeni;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyka艅czaniem wn臋ki formy jednorazowej oraz powierzchni rdzeni;
12) kontroluje jako艣膰 wykonanych form jednorazowych i rdzeni;
13) sk艂ada i przygotowuje formy jednorazowe do zalania;
14) wykrywa wady oprzyrz膮dowania odlewniczego;
15) przygotowuje 艂y偶ki i kadzie odlewnicze do zalewania;
16) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego zalewania form;
17) okre艣la podstawowe parametry maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach jednorazowych;
18) rozr贸偶nia metody wytwarzania odlew贸w w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
19) rozr贸偶nia rodzaje form trwa艂ych i form p贸艂trwa艂ych oraz elementy ich budowy;
20) przygotowuje formy trwa艂e i formy p贸艂trwa艂e do zalewania ciek艂ym metalem;
21) nanosi otuliny izolacyjne;
22) nanosi pokrycia ochronne i oddzielaj膮ce na wn臋ki form trwa艂ych oraz na powierzchnie rdzeni;
23) rozr贸偶nia podstawowe zespo艂y maszyn i urz膮dzenia do odlewania w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
24) rozr贸偶nia podstawowe parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do odlewania w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
25) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach wytwarzania odlew贸w w
formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
26) ocenia jako艣膰 odlew贸w wykonanych w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
27) stosuje instrukcje przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania w formach: jednorazowych, trwa艂ych i p贸艂trwa艂ych.

3. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w
Kwalifikacje w zawodzie MG 06 - Ucze艅:
1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
2) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
3) dobiera narz臋dzia oraz maszyny i urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego
wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
4) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego wybijania odlew贸w z form oraz
rdzeni z odlew贸w;
5) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlew贸w oraz usuwania uk艂ad贸w wlewowych, nadlew贸w i zalewek;
6) dobiera metody naprawy odlew贸w w zale偶no艣ci od rodzaju wad odlewniczych;
7) naprawia wady odlew贸w;
8) dobiera metody zabezpieczania odlew贸w przed korozj膮;
9) u偶ytkuje urz膮dzenia do pokrywania odlew贸w 艣rodkami zabezpieczaj膮cymi przed korozj膮;
10) rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej odlew贸w;
11) stosuje instrukcje przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w.

4. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu
Kwalifikacje w zawodzie MG06 - Ucze艅:
1) rozpoznaje materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych oraz okre艣la ich zastosowanie;
2) dobiera maszyny i urz膮dzenia do roz艂adunku, sk艂adowania oraz transportu materia艂贸w wsadowych;
3) rozpoznaje czynno艣ci zwi膮zane z wy艂adunkiem oraz sk艂adowaniem materia艂贸w
wsadowych;
4) dobiera sposoby przygotowania materia艂贸w wsadowych do topienia;
5) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania i odwa偶ania materia艂贸w wsadowych;
6) przygotowuje wsad do pieca zgodnie z receptur膮;
7) stosuje instrukcje przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu.

5. U偶ytkowanie piec贸w odlewniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.6 - Ucze艅:
1) rozpoznaje g艂贸wne rodzaje stop贸w odlewniczych wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
2) rozr贸偶nia rodzaje piec贸w odlewniczych;
3) okre艣la etapy procesu topienia metali w piecach odlewniczych;
4) rozr贸偶nia rodzaje materia艂贸w ogniotrwa艂ych stosowanych w piecach odlewniczych;
5) przygotowuje do pracy i uruchamia piece odlewnicze;
6) dobiera narz臋dzia do obs艂ugi piec贸w odlewniczych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z dozowaniem wsadu do pieca odlewniczego, usuwaniem 偶u偶la, pobieraniem ciek艂ego metalu do pr贸b technologicznych;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze spustem ciek艂ego metalu;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z zalewaniem form;
10) kontroluje parametry pracy piec贸w odlewniczych;
11) stosuje instrukcje przeprowadzania bie偶膮cych przegl膮d贸w i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do topienia metali.