LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL.01

Wykonywanie i naprawa oprzyrz膮dowania odlewniczegoZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MTL.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 1

MTL.01.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.01)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych, odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn, okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozr贸偶nia, interpretuje i pos艂uguje si臋 symbolami tolerancji geometrycznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia i rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i podzespo艂y maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.01 - charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych na podstawie oznacze艅
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co- ch艂odz膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce na podstawie katalog贸w
  4. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje osie i wa艂y
 • opisuje budow臋, spos贸b dzia艂ania i zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie element贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje zu偶ycie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces odlewania metali i ich stop贸w
 • okre艣la etapy proces贸w technologicznych wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w wytwarzanych metod膮 obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
  7. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • opisuje metody 艂膮czenia materia艂贸w
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych w zale偶no艣ci od zastosowania
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  8. wykonuje operacje obr贸bki mechanicznej i r臋cznej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • opisuje rodzaje obr贸bki maszynowej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlew贸w
 • toczy powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • frezuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szlifuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wykonuje otwory w r贸偶nych klasach dok艂adno艣ci
 • opisuje metody spajania metali
 • 艂膮czy powierzchnie przedmiot贸w przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obr贸bki r臋cznej
 • trasuje kszta艂ty przedmiot贸w obrabianych
  9. stosuje ochron臋 przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrob贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania wybranych maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • organizuje stanowisko sk艂adowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu do rodzaju materia艂u
 • stosuje zasady sk艂adowania materia艂贸w zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje spos贸b wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje spos贸b zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlew贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usuni臋cia uk艂adu wlewowego i oczyszczania odlew贸w
  12. charakteryzuje proces sporz膮dzania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • rozr贸偶nia g艂贸wne i pomocnicze materia艂y formierskie
 • okre艣la rol臋 materia艂贸w formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • okre艣la narz臋dzia i przyrz膮dy formierskie do formowania r臋cznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody r臋cznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • okre艣la etapy procesu r臋cznego wykonania rdzeni
 • okre艣la etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia metody wytwarzania odlew贸w w zale偶no艣ci od techniki zalewania form
 • omawia proces odlewania grawitacyjnego w formach w formach jednorazowych
 • omawia proces odlewania grawitacyjnego w formach odlewanie grawitacyjne w formach trwa艂ych
 • omawia proces odlewania ci艣nieniowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwi膮zania mechanizacji i automatyzacji proces贸w odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produkt贸w podstawowych i ubocznych proces贸w wytwarzania odlew贸w
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i 偶eliwa
 • omawia etapy topienia stop贸w metali nie偶elaznych
 • omawia technik臋 zalewania form
 • opisuje proces krzepni臋cia i stygni臋cia metalu w formie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • klasyfikuje materia艂y wsadowe stosowane do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • wyja艣nia rol臋 materia艂贸w wsadowych w procesie wytopu 偶eliwa, staliwa i metali nie偶elaznych
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu 偶eliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu staliwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materia艂y wsadowe do wytopu stop贸w metali nie偶elaznych
 • stosuje materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stop贸w odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze 偶elaza z w臋glem na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nie偶elaznych na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci stop贸w odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje piec贸w odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • okre艣la zasady dzia艂ania piec贸w odlewniczych
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do wytopu 偶eliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
 • okre艣la rodzaje materia艂贸w ogniotrwa艂ych stosowanych w piecach odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do topienia metali nie偶elaznych na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
  19. charakteryzuje wady odlew贸w
 • klasyfikuje wady odlew贸w
 • opisuje wady odlew贸w
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlew贸w
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • omawia zadania system贸w mechatronicznych stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w odlewnictwie
 • opisuje uk艂ady sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia procesy zu偶ycia maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • okre艣la stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • opisuje zakres obs艂ugi, konserwacji, napraw i remont贸w maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady utrzymania nale偶ytego stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • opisuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jako艣ci odlewu
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 jako艣ci na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepni臋cia odlewu
  24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MTL.01.3 - Wykonywanie oprzyrz膮dowania odlewniczego z drewna, tworzyw drewnopochodnych, tworzyw niemetalowych oraz metalu (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL1)

  1. odczytuje oznaczenia i symbole graficzne dotycz膮ce oprzyrz膮dowania odlewniczego stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
 • rozr贸偶nia oznaczenia i symbole graficzne oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
  2. przygotowuje materia艂y do wykonania oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • okre艣la kolejno艣膰 czynno艣ci podczas przygotowania materia艂贸w do wykonania oprzyrz膮dowania odlewniczego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • stosuje materia艂y do wykonania oprzyrz膮dowania odlewniczego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL1 - wykonuje elementy oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • opisuje elementy budowy oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do wykonania element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych,
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do wykonania element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do wykonania element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z metalu
  4. wykonuje pomiary warsztatowe element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • stosuje przyrz膮dy pomiarowe do wykonania element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
 • wykonuje pomiary warsztatowe element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje monta偶 element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • wymienia maszyny i urz膮dzenia stosowane do monta偶u element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • montuje elementy oprzyrz膮dowania odlewniczego z drewna tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy monterskie stosowane podczas monta偶u element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz metalu
  6. nanosi pow艂oki ochronne na powierzchnie oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • przygotowuje powierzchnie oprzyrz膮dowania odlewniczego z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz z metalu do nanoszenia pow艂ok ochronnych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do nanoszenia pow艂ok ochronnych na oprzyrz膮dowanie odlewnicze z drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych oraz z metalu

MTL.01.4 - Wykonywanie form metalowych kokilowych oraz ci艣nieniowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.1)

  1. odczytuje oznaczenia i symbole graficzne dotycz膮ce form metalowych stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej
 • podaje znaczenie oznacze艅 i symboli graficznych w dokumentacji konstrukcyjnej kokili
 • podaje znaczenie oznacze艅 i symboli graficznych w dokumentacji konstrukcyjnej form ci艣nieniowych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 podczas wykonywania form metalowych kokilowych oraz ci艣nieniowych
  2. rozr贸偶nia rodzaje form metalowych kokilowych oraz ci艣nieniowych
 • okre艣la rodzaje i przeznaczenie kokili
 • okre艣la rodzaje i przeznaczenie form ci艣nieniowych
 • opisuje elementy budowy form metalowych kokilowych i ci艣nieniowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.1 - stosuje materia艂y i narz臋dzia do wykonywania element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z metalu
 • okre艣la czynno艣ci niezb臋dne do wykonania kokili
 • okre艣la czynno艣ci niezb臋dne do wykonania form ci艣nieniowych
 • dobiera materia艂y do wykonania kokili
 • dobiera materia艂y do wykonania form ci艣nieniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje elektronarz臋dzia do obr贸bki element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z metalu
 • stosuje obrabiarki do obr贸bki mechanicznej element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z metalu
  4. wykonuje monta偶 form metalowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy monterskie do monta偶u i naprawy kokili i form ci艣nieniowych
 • stosuje znormalizowane elementy kokili i form ci艣nieniowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 na podstawie katalog贸w wytw贸rc贸w
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy monterskie do monta偶u i naprawy kokili i form ci艣nieniowych
 • stosuje narz臋dzia i przyrz膮dy monterskie stosowane podczas monta偶u form metalowych

MTL.01.5 - Wykonywanie konserwacji, naprawy i rekonstrukcji oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL01)

  1. klasyfikuje wady modeli, oprzyrz膮dowania i form metalowych
 • dokonuje podzia艂u wad odlewniczych oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • opisuje wady kszta艂tu, powierzchniowe i pow艂ok oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • podaje niezgodno艣ci oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych z wymaganiami technicznymi
 • dobiera techniki do usuni臋cia wad kszta艂tu, powierzchniowych i pow艂ok oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la czynno艣ci technologiczne niezb臋dne do usuni臋cia wad kszta艂tu, powierzchniowych i pow艂ok oprzyrz膮dowania i form metalowych
  2. rozpoznaje wady techniczne oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • opisuje wady techniczne oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z: drewna i tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, styropianu i mas ceramicznych, metalu
 • wskazuje wady wykonanych form metalowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL01 - wykonuje napraw臋 i rekonstrukcje wadliwych element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • dobiera narz臋dzia do usuni臋cia wady element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • dobiera materia艂y do usuni臋cia wady element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • dobiera materia艂y do usuni臋cia wady form metalowych
 • wykonuje obr贸bk臋 wyka艅czaj膮c膮 element贸w oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
  4. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 i konserwacj臋 oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • odczytuje z dokumentacji techniczno-ruchowej zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do oprzyrz膮dowania odlewniczego i form metalowych
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzen