LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 37591 - Kto i kiedy sporz膮dza kosztorys ofertowy?
 • Pytanie nr 37592 - Kosztorys zamienny jest przygotowywany przez
 • Pytanie nr 37593 - Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami kosztorys inwestorski dla zam贸wie艅 publicznych powinien by膰 s...
 • Pytanie nr 37594 - Podstaw臋 do sporz膮dzania kosztorysu powykonawczego stanowi膮
 • Pytanie nr 37595 - Jakie informacje znajduj膮 si臋 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t?
 • Pytanie nr 37596 - Dokumentacja projektowa nie zawiera
 • Pytanie nr 37597 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz ilo艣膰 piasku potrzebn膮 do wykonania 6 m3 艂aw...
 • Pytanie nr 37598 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz ile r-g przepracowa艂a brygada, kt贸ra wykona艂...
 • Pytanie nr 37599 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz, ile drewna okr膮g艂ego na stemple budowlane p...
 • Pytanie nr 37600 - Na podstawie danych zawartych w wyci膮gu z cennika materia艂贸w budowlanych okre艣l cen臋 za 10 kg suc...
 • Pytanie nr 37601 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz, ile m-g pracy spycharki potrzeba do usuni臋c...
 • Pytanie nr 37602 - Na podstawie Katalogu Nak艂ad贸w Rzeczowych mo偶na okre艣li膰
 • Pytanie nr 37603 - Zapis KNR 2-02 0201-01 oznacza, 偶e nak艂ady rzeczowe zosta艂y przyj臋te na podstawie tablicy o numer...
 • Pytanie nr 37604 - Przedmiar rob贸t powinien zawiera膰
 • Pytanie nr 37605 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz, ile piasku potrzeba do wykonania w korycie ...
 • Pytanie nr 37606 - Obj臋to艣膰 wykopu tymczasowego o 艣cianach pionowych, przekroju podanym na rysunku i o d艂ugo艣ci 4 m ...
 • Pytanie nr 37607 - Co jest podstaw膮 do sporz膮dzenia przedmiaru rob贸t?
 • Pytanie nr 37608 - Obmiar rob贸t wykonuje si臋 na podstawie
 • Pytanie nr 37609 - Kolejno艣膰 rob贸t w obmiarze zale偶y od
 • Pytanie nr 37610 - Obj臋to艣膰 nasypu o d艂ugo艣ci 10 m i przekroju przedstawionym na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 37611 - Za艂o偶enia wyj艣ciowe do kosztorysowania nie zawieraj膮 danych dotycz膮cych
 • Pytanie nr 37612 - Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej ck wed艂ug formu艂y: Litera L w tej ...
 • Pytanie nr 37613 - Jednostkowy nak艂ad rzeczowy robocizny okre艣lany jest w
 • Pytanie nr 37614 - Nak艂ad rzeczowy robocizny to
 • Pytanie nr 37615 - Koszty po艣rednie metod膮 wska藕nikow膮 obliczane s膮 zazwyczaj wed艂ug formu艂y
 • Pytanie nr 37616 - Zasady udzielania zam贸wie艅 publicznych s膮 nast臋puj膮ce:
 • Pytanie nr 37617 - Z przedstawionego fragmentu kosztorysu powykonawczego wynika, 偶e ca艂kowity bezpo艣redni koszt robo...
 • Pytanie nr 37618 - Na podstawie danych zawartych w tablicy z KNR oblicz koszt robocizny zwi膮zanej z wykonaniem 50 m2...
 • Pytanie nr 37619 - Podstaw膮 sporz膮dzenia kosztorysu zamiennego s膮
 • Pytanie nr 37620 - Na podstawie fragmentu kosztorysu okre艣l, ile wynosi przyj臋ta stawka robocizny.
 • Pytanie nr 37621 - Tryb udzielania zam贸wienia, w kt贸rym w odpowiedzi na publiczne og艂oszenie o zam贸wieniu oferty mog...
 • Pytanie nr 37622 - Warunki, kt贸re musi spe艂ni膰 wykonawca staraj膮cy si臋 o uzyskanie okre艣lonego zam贸wienia publiczneg...
 • Pytanie nr 37623 - Parametry, kt贸re musi spe艂nia膰 element wykonanej konstrukcji podczas odbioru oraz jako艣膰 wykonany...
 • Pytanie nr 37624 - Kt贸re dzia艂anie podejmuje wykonawca w trakcie realizacji prac, je偶eli stwierdza niemo偶no艣膰 wykona...
 • Pytanie nr 37625 - Kt贸rych informacji nie zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia?
 • Pytanie nr 37626 - Przedmiot zam贸wienia zdefiniowany w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia to
 • Pytanie nr 37627 - Wadium wynosi
 • Pytanie nr 37628 - Wykonawca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zam贸wienia nie musi
 • Pytanie nr 37629 - Kiedy wykonawca ma prawo zmieni膰 lub wycofa膰 ofert臋?
 • Pytanie nr 37630 - Oferta wykonawcy, opr贸cz proponowanej ceny za wykonanie danego zakresu rob贸t budowlanych, powinna...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ