LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43231 - Efekt obserwowany przy jednoczesnym podaniu paracetamolu i tramadolu to
 • Pytanie nr 43232 - Nazwa łacińska flos oznacza
 • Pytanie nr 43233 - Który ze składników leku recepturowego pełni rolę środka konserwującego?
 • Pytanie nr 43234 - Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą występuje niezgodność
 • Pytanie nr 43235 - Do sporządzenia Menthaepiperitae aąuae, jako substancji pomocniczej, należy użyć
 • Pytanie nr 43236 - Puder płynny to
 • Pytanie nr 43237 - Która grupa zawiera wyłącznie preparaty galenowe?
 • Pytanie nr 43238 - W celu przygotowania 20,0 g płynu Lugola zgodnie z zamieszczonym fragmentem FP X należy
 • Pytanie nr 43239 - Walsartan jest
 • Pytanie nr 43240 - Liczba wodna jest to ilość
 • Pytanie nr 43241 - Łacińskie określenie oznaczające zawiesinę zapisywane jest na recepcie w formie skrótu
 • Pytanie nr 43242 - Zioła otrzymane przez zmieszanie określonych ilości odpowiednio rozdrobnionych substancji roślinn...
 • Pytanie nr 43243 - Diosmina należy do grupy
 • Pytanie nr 43244 - Oblicz stężenie bizmutu galusanu zasadowego w leku sporządzonym według podanej recepty.
 • Pytanie nr 43245 - Oblicz dawkę jednorazową efedryny chlorowodorku w przepisanym leku recepturowym, zakładając, że m...
 • Pytanie nr 43246 - Oblicz na podstawie składu Sal Erlenmayeri ilość bromku amonu, którą należy odważyć do sporządzen...
 • Pytanie nr 43247 - Oblicz ilość nystatyny potrzebną do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty, jeżeli Nystat...
 • Pytanie nr 43248 - W celu sporządzenia leku zgodnie z podaną receptą należy najpierw w moździerzu rozetrzeć
 • Pytanie nr 43249 - W leczeniu nadczynności tarczycy stosuje się
 • Pytanie nr 43250 - Sporządzania w warunkach aseptycznych nie wymagają
 • Pytanie nr 43251 - W sterylizatorze powietrznym czynnikiem niszczącym drobnoustroje jest
 • Pytanie nr 43252 - Który zestaw utensyliów aptecznych jest potrzebny do sporządzenia leku według zamieszczonej recep...
 • Pytanie nr 43253 - Niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie należy stosować łącznie
 • Pytanie nr 43254 - Do odkażania rąk w recepturze aseptycznej stosowany jest roztwór
 • Pytanie nr 43255 - Technik farmaceutyczny zgodnie z przepisami nie może sporządzić
 • Pytanie nr 43256 - Wykaz substancji należących do grupy II-P znajduje się
 • Pytanie nr 43257 - Do opakowania leku sporządzonego według podanej recepty należy dołączyć
 • Pytanie nr 43258 - Oblicz ilość tabletek Furosemidum 40 mg, która zawiera 0,22 g furosemidu.
 • Pytanie nr 43259 - Fenoloftaleina stosowana jako wskaźnik alkacymetryczny w roztworze kwaśnym jest
 • Pytanie nr 43260 - Objawy miopatii (uszkodzenia mięśni szkieletowych) to możliwe działanie niepożądane
 • Pytanie nr 43261 - W aptece upłynął termin ważności dla danego leku. W związku z tym przeterminowany lek należy
 • Pytanie nr 43262 - Symbol DN wpisany w polu recepty Uprawnienia dodatkowe oznacza
 • Pytanie nr 43263 - Ile wynosi maksymalna dawka jednorazowa metamizolu sodu podana drogą doustną dla dziecka o masie ...
 • Pytanie nr 43264 - Które urządzenie służy do pomiaru skręcalności właściwej substancji aktywnych optycznie?
 • Pytanie nr 43265 - Ataksja to
 • Pytanie nr 43266 - Białka osocza wiążące leki to
 • Pytanie nr 43267 - Allopurinol zapobiega
 • Pytanie nr 43268 - Sertralina należy do grupy leków o działaniu
 • Pytanie nr 43269 - Wydając lek recepturowy w postaci mieszanki, należy poinformować pacjenta, że leku nie należy sto...
 • Pytanie nr 43270 - Mechanizm działania chemioterapeutyków z grupy fluorochinolonów polega na hamowaniu

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ