LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 45471 - Które ilustracje przedstawiają odgryzacze kostne?
 • Pytanie nr 45472 - Tępe części robocze występują
 • Pytanie nr 45473 - Preparaty zawierające glukoprotaminę, charakteryzującą się doskonałą tolerancją materiałową oraz ...
 • Pytanie nr 45474 - Na przedstawionym na ilustracji haku chirurgicznym może wystąpić korozja
 • Pytanie nr 45475 - Ścieraniu metalu w miejscach łączenia zapobiega
 • Pytanie nr 45476 - Które z przedstawionych na ilustracjach wyrobów należy zakwalifikować do kasacji w przypadku wyst...
 • Pytanie nr 45477 - Na których ilustracjach przedstawione są wyroby medyczne wymagające konserwacji olejem na bazie p...
 • Pytanie nr 45478 - Proces maszynowej dezynfekcji z fazami: płukanie wstępne, mycie z użyciem środka myjącego o neutr...
 • Pytanie nr 45479 - Preparat stosowany do dezynfekcji powierzchni skażonych grzybami musi wykazywać działanie bójcze ...
 • Pytanie nr 45480 - Który preparat można zastosować do dezynfekcji właściwej przez zanurzenie wyrobu przedstawionego ...
 • Pytanie nr 45481 - Alkohol nadaje się do usuwania z narzędzi, sprzętu i powierzchni pozostałości
 • Pytanie nr 45482 - Po zmieszaniu 450 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego z wodą uzyskano 18 litrów roztworu użytko...
 • Pytanie nr 45483 - Ile wody należy przygotować do sporządzenia 10 litrów 1,5% roztworu roboczego środka dezynfekcyjn...
 • Pytanie nr 45484 - Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga minimalny zakres działania biobójczego preparatu stosowanego do...
 • Pytanie nr 45485 - Proces usuwania z wody rozpuszczonych w niej soli nazywa się
 • Pytanie nr 45486 - Wskaźnik przedstawiony na ilustracji powinien
 • Pytanie nr 45487 - Której informacji nie zamieszcza się na tabliczkach znamionowych przymocowanych do myjni dezynfek...
 • Pytanie nr 45488 - Na konieczność sprawdzenia drożności dysz natryskowych w myjni dezynfektorze, po procesie termicz...
 • Pytanie nr 45489 - Do dezynfekcji kleszczyków endoskopowych przedstawionych na ilustracji minimalna wartość A0 powin...
 • Pytanie nr 45490 - Sprzęt laparoskopowy przedstawiony na ilustracji można zwolnić po myciu i dezynfekcji manualnej n...
 • Pytanie nr 45491 - Wsad w komorze sterylizatora na tlenek etylenu, przed ekspozycją na gaz, jest
 • Pytanie nr 45492 - Narzędzia chirurgiczne, tkaniny i wyroby gumowe poddaje się sterylizacji
 • Pytanie nr 45493 - W chwili gwałtownego wzrostu ciśnienia pary w komorze sterylizatora zawór bezpieczeństwa natychmi...
 • Pytanie nr 45494 - W którym procesie sterylizacji wsad, po fazie ekspozycji, płukany jest parą wodną i powietrzem?
 • Pytanie nr 45495 - Przy załadunku komory sterylizatora parowego należy przestrzegać maksymalnych wielkości wsadu pod...
 • Pytanie nr 45496 - Wskaźnik przedstawiony na ilustracji, zgodnie z umieszczoną na nim instrukcją użycia, po procesie...
 • Pytanie nr 45497 - Znaki graficzne przedstawione na ilustracji umieszczone są na
 • Pytanie nr 45498 - Który opis użycia opakowań sterylizacyjnych dotyczy zgrzewalnej torebki papierowej?
 • Pytanie nr 45499 - Cechą papieru sterylizacyjnego jest
 • Pytanie nr 45500 - Wyroby medyczne zapakowane w rękaw tyvec-folia w szpitalu mogą być poddawane sterylizacji
 • Pytanie nr 45501 - W pakiecie z bielizną operacyjną należy umieścić wskaźnik chemiczny przedstawiony na ilustracji...
 • Pytanie nr 45502 - Wskaźniki chemiczne umieszczane na zewnątrz pakietów należą do typu
 • Pytanie nr 45503 - Jeżeli wskaźniki fizyczne wskazują prawidłowe parametry, oznacza to,
 • Pytanie nr 45504 - Materiały po sterylizacji można przechowywać na otwartym regale
 • Pytanie nr 45505 - Przedstawiony na ilustracji wskaźnik chemiczny przeznaczony jest do kontroli cyklu
 • Pytanie nr 45506 - W trakcie wykonywania higienicznej dezynfekcji rąk
 • Pytanie nr 45507 - Na które zagrożenie wskazuje przedstawiony piktogram, umieszczony na opakowaniu chemikaliów?
 • Pytanie nr 45508 - Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych opiera się na przyjęciu zasady,
 • Pytanie nr 45509 - 0,9% roztwór NaCl ma zastosowanie do
 • Pytanie nr 45510 - W ciągu miesiąca zużywane są dwa opakowania środka do usuwania kleju z narzędzi o pojemności 100 ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ