LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 51671 - Zapas podzespołów instalacji gazowej montowanej na specjalne życzenie klienta w warsztacie samoch...
 • Pytanie nr 51672 - Który z wymienionych czynników nie jest bezpośrednio związany z planowaniem wielkości zaopatrzeni...
 • Pytanie nr 51673 - Urządzeniem zmieniającym kierunek transportu ładunku na automatycznej linii montażowej jest
 • Pytanie nr 51674 - Uniwersalne maszyny i urządzenia technologiczne mogące produkować dowolny wyrób należący do okreś...
 • Pytanie nr 51675 - Zastosowanie przepracowanych olejów jako surowca w celu produkcji wysokiej klasy paliw nazywa się
 • Pytanie nr 51676 - Która z wymienionych danych nie jest związana z wymianą komunikatów systemu EDI?
 • Pytanie nr 51677 - Zaopatrzenie linii produkcyjnej w zapasy materiałowe w stałych cyklach realizowane jest
 • Pytanie nr 51678 - Najkrótszym cyklem produkcji i dużą liczbą operacji transportowych charakteryzuje się produkcja o...
 • Pytanie nr 51679 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal czas, potrzebny na montaż szafki.
 • Pytanie nr 51680 - Jeżeli wartość zapasu w kolejnych kwartałach kształtuje się na poziomie: I kw. – 14 500,00 zł, II...
 • Pytanie nr 51681 - Upoważnieniem do wytworzenia określonej ilości produktów z określoną datą jest
 • Pytanie nr 51682 - Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal ekonomiczną wielkość dostawy.
 • Pytanie nr 51683 - Na podstawie danych zawartych w ramce oblicz wartość zapasu materiału A w magazynie na dzień 10 l...
 • Pytanie nr 51684 - Towary, które cechują się dużą wartością obrotu i jednocześnie równomiernym zużyciem, należą zgod...
 • Pytanie nr 51685 - Który środek transportu wewnętrznego charakteryzuje się przerywanym ruchem i nieograniczonym obsz...
 • Pytanie nr 51686 - W magazynie półotwartym można składować zapasy
 • Pytanie nr 51687 - Oblicz powierzchnię modułu magazynowego, w którym składowane są dwie palety o wymiarach 1,2 × 0,8...
 • Pytanie nr 51688 - Ile wyniesie minimalna wymagana pojemność magazynu w paletowych jednostkach ładunkowych (pjł), je...
 • Pytanie nr 51689 - Maksymalna wysokość gniazda regałowego wynosi 1,2 m. Ile opakowań o wymiarach 300 × 200 × 100 mm ...
 • Pytanie nr 51690 - Działania magazynu polegające na sortowaniu, zestawieniu, zapakowaniu i oznaczeniu towaru zgodnie...
 • Pytanie nr 51691 - Na którym rysunku przedstawiono hobok?
 • Pytanie nr 51692 - Przedstawiony znak manipulacyjny umieszczony na opakowaniu informuje, że jest to ładunek, który
 • Pytanie nr 51693 - Który z wymienionych kodów jest stosowany do oznaczenia logistycznej jednostki wysyłkowej?
 • Pytanie nr 51694 - Jeżeli wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem wynosi 4 tygodnie, to wskaźnik rocznej rotacji w razach ...
 • Pytanie nr 51695 - Wózek widłowy obsługujący jedną paletową jednostkę ładunkową (pjł) pokonuje odległość 300 m z prę...
 • Pytanie nr 51696 - Oblicz roczną cenę magazynowania 4 000 szt. wyrobów, jeżeli jednostkowy roczny koszt utrzymania w...
 • Pytanie nr 51697 - Stawka za godzinę pracy pracownika magazynu wynosi 12,00 zł, a koszt pracy wózka 10,00 zł za 20 m...
 • Pytanie nr 51698 - Na rejestr przychodów i rozchodów zapasu oraz kontrolę jego stanu pozwala dokument, którym jest
 • Pytanie nr 51699 - Który wariant odpowiada właściwej kolejności etapów planowania dystrybucji w metodzie DRP (ang. D...
 • Pytanie nr 51700 - Zarządzanie zapasami przez dostawcę w łańcuchu dostaw to strategia
 • Pytanie nr 51701 - Wybierz najtańszego przewoźnika do przewozu 30 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o masie 500...
 • Pytanie nr 51702 - W którym modelu organizacji procesu transportowego 1 pojazd podczas jednej trasy dostarcza ładune...
 • Pytanie nr 51703 - System informatyczny stosowany do zarządzania w dystrybucji jest oznaczany skrótem
 • Pytanie nr 51704 - Na którym rysunku przedstawiono kod typu QR?
 • Pytanie nr 51705 - Porównywanie procesów o charakterze uniwersalnym, które wyglądają podobnie w wielu organizacjach,...
 • Pytanie nr 51706 - Na infrastrukturę techniczną centrum logistycznego składają się
 • Pytanie nr 51707 - Korzystając ze schematu, oblicz czas dostawy towarów jednym środkiem transportu z Centrum Dystryb...
 • Pytanie nr 51708 - Strefa składowania ma pojemność 460 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Długość strefy składo...
 • Pytanie nr 51709 - Poprawnie wypełniony druk zamówień w oparciu o zamieszczoną fakturę powinien zawierać informacje ...
 • Pytanie nr 51710 - Producent za wytworzenie jednego wyrobu ponosi koszt 30,00 zł i stosuje 20% narzut zysku, liczony...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ