LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2010

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 6441 - W magazynie zamkniętym, w którym przechowywane są środki do prania umieszczono 50 pojemników z ac...
 • Pytanie nr 6442 - Przedsiębiorstwo logistyczne zakupiło pojazd wyposażony w dwa stojące znaki ostrzegawcze, środki ...
 • Pytanie nr 6443 - Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu...
 • Pytanie nr 6444 - Szereg czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz handlowych, których celem jest przemieszczani...
 • Pytanie nr 6445 - W tabeli przedstawiono opisy zarządzania zapasami grup asortymentów. Który opis dotyczy klasyfika...
 • Pytanie nr 6446 - Wśród samochodów i zestawów specjalistycznych wyróżnia się między innymi
 • Pytanie nr 6447 - Uwzględnienie wielkości obrotu towarowego przy planowaniu rozmieszczenia towarów w magazynie ma n...
 • Pytanie nr 6448 - Przedstawiony znak umieszczony na opakowaniu ładunku informuje o konieczności chronienia go przed
 • Pytanie nr 6449 - Strategia "Pull" to
 • Pytanie nr 6450 - Tabela przedstawia wartość przesyłek doręczonych przez przedsiębiorstwo kurierskie w roku 2009. W...
 • Pytanie nr 6451 - Zadaniem centrów logistycznych jest między innymi
 • Pytanie nr 6452 - Ile opakowań o wymiarach 400x200 mm może być ułożonych w jednej warstwie na palecie EUR (1200 x 8...
 • Pytanie nr 6453 - Koszty składowania oraz koszty manipulacji zapasów w magazynie należą do kosztów
 • Pytanie nr 6454 - Zakład produkujący komputery przenośne otrzymał zamówienie na wykonanie 60 komputerów. Ustal, tle...
 • Pytanie nr 6455 - Firma przewozowa "Smyk" stosuje następujący cennik przewozu: 1-10 palet 2,00 zł/km, 11-21 palet 2...
 • Pytanie nr 6456 - Przedstawiony harmonogram czasu pracy kierowców ilustruje liczbę kursów realizowanych przez przed...
 • Pytanie nr 6457 - W czasie wykonywania prac tynkarskich, w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, pracownicy bud...
 • Pytanie nr 6458 - System HACCP wykorzystywany jest w przedsiębiorstwach produkujących i handlujących produktami spo...
 • Pytanie nr 6459 - Zasada, zgodnie, z którą ostatnie stanowisko otrzymuje harmonogram dostaw gotowych wyrobów do odb...
 • Pytanie nr 6460 - W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment
 • Pytanie nr 6461 - Treść zamówienia nie zawiera
 • Pytanie nr 6462 - Głównym celem udzielania pierwszej pomocy nie jest
 • Pytanie nr 6463 - Koszty wynagrodzeń podstawowych zarządu przedsiębiorstwa logistycznego zaliczamy do kosztów
 • Pytanie nr 6464 - Każde przedsiębiorstwo, które wytwarza odpady przemysłowe musi posiadać
 • Pytanie nr 6465 - Przedstawiony wykres stanowi przykład graficznej prezentacji szeregów
 • Pytanie nr 6466 - Ile wynoszą całkowite koszty logistyczne przedsiębiorstwa przy założeniu, że: - koszty pracy i zu...
 • Pytanie nr 6467 - Środki transportowe o zasięgu ograniczonym i ruchu ciągłym, wykorzystywane w transporcie wewnętrz...
 • Pytanie nr 6468 - Wielkość dostaw lub wartość sprzedaży objętych analizą i uśrednieniem, to
 • Pytanie nr 6469 - Do kosztów obsługi procesów informacyjnych zalicza się koszty
 • Pytanie nr 6470 - Opakowanie wyrobu dopuszczonego do obrotu, na którym umieszczono: dane o masie jednostkowej wyrob...
 • Pytanie nr 6471 - Ustal wartość rocznego planowanego zakupu mąki do produkcji makaronu, jeżeli - wartość rocznego z...
 • Pytanie nr 6472 - Tabela ilustruje wielkość współczynnika pokrycia zapasem potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w tr...
 • Pytanie nr 6473 - Proces produkcji wyrobu składa się z 1 000 wyodrębnionych czynności, a łączny koszt ich wykonania...
 • Pytanie nr 6474 - Koszty utrzymania magazynu zalicza się do
 • Pytanie nr 6475 - Przedstawiony harmonogram czasu pracy kierowców ilustruje liczbę kursów realizowanych przez przed...
 • Pytanie nr 6476 - Przedsiębiorstwo logistyczne w I kwartale poniosło koszty w wysokości 120 000 zł związane z zatru...
 • Pytanie nr 6477 - Zaplanuj liczbę pojazdów na miesiąc luty wiedząc, że dostępność pojazdu wynosi 20 dni w miesiącu,...
 • Pytanie nr 6478 - Ustal czas przewozu przesyłki kurierskiej z punktu A do punktu B, jeżeli odległość między punktam...
 • Pytanie nr 6479 - Na podstawie tabeli ustal miesięczną strukturę kosztów logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym...
 • Pytanie nr 6480 - Fragment Instrukcji wysyłkowej - eksport przedstawia część informacji dotyczących wysyłki towarów...
 • Pytanie nr 6481 - Fabryka produkująca części do samochodów osobowych realizuje dowóz części zapasowych do wielu hur...
 • Pytanie nr 6482 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 6483 - Procedury oczyszczania ścieków wymagają przeprowadzenia pomiaru zawiesin cząstek stałych i zmętni...
 • Pytanie nr 6484 - Stosowanie strategii Just in Time (dokładnie na czas) umożliwia między innymi zarządzanie
 • Pytanie nr 6485 - Elektroniczną bazę danych umożliwiających wymianę standardowych dokumentów zapewnia system
 • Pytanie nr 6486 - Lokalizacja zapasów w magazynie polegająca na tym, ze towary, które pobiera się najczęściej, umie...
 • Pytanie nr 6487 - Elementami infrastruktury kolejowej punktowej są
 • Pytanie nr 6488 - Znak ten umieszczony na opakowaniu oznacza, że opakowanie
 • Pytanie nr 6489 - Infrastrukturę portów lotniczych ze względu na zasięg stanowią porty
 • Pytanie nr 6490 - Pracownik magazynu otrzymał spis pozycji asortymentowych i ilości do pobrania oraz pick by light ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ