LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55591 - Na rysunku pokazano opakowanie farby należącej do grupy malarskich wyrobów
 • Pytanie nr 55592 - Do której grupy wyrobów malarskich zalicza się farby akrylowe wodorozcieńczalne?
 • Pytanie nr 55593 - Mieszanina spoiwa olejnego i wypełniacza to
 • Pytanie nr 55594 - Której farby należy użyć do pomalowania ścian w pomieszczeniu inwentarskim, aby zapewnić w nim wł...
 • Pytanie nr 55595 - Na rysunku przedstawiono podłoże przygotowane do malowania ścian wykonane
 • Pytanie nr 55596 - Tynki cementowe charakteryzują się
 • Pytanie nr 55597 - Przed wykonaniem powłoki silikatowej na tynku cementowo-wapiennym należy zagruntować go
 • Pytanie nr 55598 - Którą metodę czyszczenia mocno skorodowanych elementów wiaduktu stalowego pokazanych na rysunku n...
 • Pytanie nr 55599 - Starą powłokę lakierniczą z drewnianego parkietu pokazaną na rysunku można usunąć przez
 • Pytanie nr 55600 - Do rozrobienia 25-kilogramowego worka gładzi gipsowej potrzeba 5 litrów wody. Ile wody należy uży...
 • Pytanie nr 55601 - Z informacji zawartych na etykiecie opakowania z farbą wynika, że można malować
 • Pytanie nr 55602 - Odczytaj z tablicy 1505 wartość jednostkowych nakładów farby emulsyjnej na wykonanie dwukrotnego ...
 • Pytanie nr 55603 - Które oznaczenie graficzne informuje o łatwopalności produktu malarskiego?
 • Pytanie nr 55604 - Które substancje nierozpuszczalne w wodzie i innych rozpuszczalnikach dodane do farby tworzą powł...
 • Pytanie nr 55605 - Który z kolorów można zaliczyć do barw zimnych?
 • Pytanie nr 55606 - Przygotowując farbę do malowania natryskowego, po rozcieńczeniu i wymieszaniu należy sprawdzić je...
 • Pytanie nr 55607 - Którego zestawu barw należy użyć, aby uzyskać kolor pomarańczowy?
 • Pytanie nr 55608 - Przed pomalowaniem farbą olejną tynku cementowo-wapiennego należy go zagruntować
 • Pytanie nr 55609 - Aby uzyskać idealnie prostą i wyraźną krawędź oddzielającą dwie pomalowane w różnych barwach powi...
 • Pytanie nr 55610 - Podczas malowania drewnianego okna dokładne pokrycie elementów farbą olejną uzyska się, stosując...
 • Pytanie nr 55611 - Do malowania bardzo porowatego tynku wapiennego farbą klejową należy użyć
 • Pytanie nr 55612 - Którym pędzlem należy malować trudno dostępne rury stalowe zamontowane pod sufitem pomieszczenia?...
 • Pytanie nr 55613 - Którego narzędzia trzeba użyć przy nakładaniu farby strukturalnej, aby uzyskać efekt pokazany na ...
 • Pytanie nr 55614 - Aby uzyskać efekt dekoracyjny powłoki malarskiej pokazany na rysunku, trzeba użyć
 • Pytanie nr 55615 - Efekt "tureckiej skóry" na powłoce malarskiej przedstawiony na rysunku jest możliwy do uzyskania ...
 • Pytanie nr 55616 - Robotnik za pomalowanie 1 m2 powierzchni ściany otrzymuje 10,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie pr...
 • Pytanie nr 55617 - Cena jednostkowa farby emulsyjnej wynosi 5,00 zł/litr, a jej zużycie 0,1 litra/m2. Oblicz wartość...
 • Pytanie nr 55618 - Tapeta przedstawiona na rysunku należy do grupy tapet
 • Pytanie nr 55619 - Tapeta z warstwą licową z tworzywa sztucznego charakteryzuje się odpornością na
 • Pytanie nr 55620 - Przed zagruntowaniem klejem podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych przeznaczonego do tap...
 • Pytanie nr 55621 - Na rysunku przedstawiono ścianę wykonaną
 • Pytanie nr 55622 - Ile rolek tapety podkładowej należy kupić, aby wytapetować sufit o wymiarach 3 x 5 m, jeżeli jedn...
 • Pytanie nr 55623 - Do zagruntowania i wytapetowania 1 m2 powierzchni ściany zużywa się 2 g kleju. He kleju potrzeba ...
 • Pytanie nr 55624 - Stawka pracownika za położenie tapety na ścianie wynosi 30,00 zł/m2. Jaka będzie wartość robocizn...
 • Pytanie nr 55625 - Jeżeli do wytapetowania pomieszczenia potrzeba 5 rolek tapety papierowej w cenie 20,00 zł/rolkę i...
 • Pytanie nr 55626 - Na jaką długość należy przyciąć bryty tapety z raportem do prostego pasowania o szerokości 10 cm ...
 • Pytanie nr 55627 - Do usunięcia starej tapety z powierzchni ściany należy użyć
 • Pytanie nr 55628 - Którego narzędzia należy użyć do wyznaczenia linii cięcia tapety kątem innym niż 90°?
 • Pytanie nr 55629 - Podczas gruntowania ściany klejem do tapet należy stosować
 • Pytanie nr 55630 - Tapetując ściany w pomieszczeniu, w którym zamontowane są listwy przypodłogowe, bryty tapety doci...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ