LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 56831 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 56832 - Która z wymienionych obrabiarek skrawających wyposażona jest w układ pomiarowy?
 • Pytanie nr 56833 - Do wykonania części przedstawionej na rysunku należy (w kolejności technologicznej) wykonać nastę...
 • Pytanie nr 56834 - Nacięcie gwintu w części przedstawionej na rysunku poprzedzają (w kolejności technologicznej) nas...
 • Pytanie nr 56835 - Rowek wpustowy wewnętrzny pokazany na rysunku należy wykonać na
 • Pytanie nr 56836 - Rysunek przedstawia ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego
 • Pytanie nr 56837 - Który z przedstawionych symboli graficznych jest oznaczeniem uchwytu 3-szczękowego z mocowaniemrę...
 • Pytanie nr 56838 - Na podstawie podanego przykładu oznaczeń określ, ile wynosi promień naroża płytki wieloostrzowej ...
 • Pytanie nr 56839 - Podcięcie pod kątem 42° należy wykonać nożem oprawkowym o oznaczeniu
 • Pytanie nr 56840 - Przedstawiony na zdjęciu przyrząd mikrometryczny służy do pomiaru
 • Pytanie nr 56841 - Do wykonania zębów na kole ślimakowym (ślimacznicy) należy zastosować
 • Pytanie nr 56842 - Informacja dotycząca sposobu przesuwu konika w obrabiarce CNC znajduje się w
 • Pytanie nr 56843 - Przedstawiony na zdjęciu element wyposażenia obrabiarki służy do
 • Pytanie nr 56844 - Frez do obróbki płaszczyzn metodą walcową przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 56845 - Zdjęcie przedstawia imadło do mocowania elementów o przekroju
 • Pytanie nr 56846 - Ile wynosi prędkość obrotowa wrzeciona podczas obróbki głowicą frezową dla danych: d =100 mm, vc ...
 • Pytanie nr 56847 - Punkt wymiany narzędzia na przedstawionym rysunku oznaczono numerem
 • Pytanie nr 56848 - Korektory narzędziowe podaje się na obrabiarce CNC względem punktu
 • Pytanie nr 56849 - Przedstawiony na zdjęciu obraz cyklu stałego obrabiarki CNC dotyczy
 • Pytanie nr 56850 - Koniec podprogramu ze skokiem na początek oznacza się funkcją
 • Pytanie nr 56851 - Punkt Zerowy Przedmiotu Obrabianego został przesunięty względem zera obrabiarki o wartość Z = 234...
 • Pytanie nr 56852 - Wykaz narzędzi potrzebnych do wykonania określonej części i sposób ich zamocowania w tokarce CNC ...
 • Pytanie nr 56853 - Funkcja G33 służy do programowania gwintowania
 • Pytanie nr 56854 - Na frezarkach CNC wyposażonych w magazyn narzędzi do programowania automatycznej wymiany narzędzi...
 • Pytanie nr 56855 - Który blok programu sterującego dotyczy gwintowania o skoku stałym i wartości skoku 2 mm?
 • Pytanie nr 56856 - W celu wykonania rowka według przedstawionego rysunku parametryskrawania muszą być zaprogramowane...
 • Pytanie nr 56857 - Noniusz suwmiarki przedstawionej na rysunku umożliwia pomiar z dokładnością do
 • Pytanie nr 56858 - Wymiar tolerowany otworuϕ45,4+0,02-0,03 możnazmierzyć mikrometrem szczękowym wewnętrznymo zakresi...
 • Pytanie nr 56859 - Szybkość skrawania (obróbka zgrubna) przy toczeniu stali o granicy wytrzymałości Rm = 1050 MPa no...
 • Pytanie nr 56860 - Oprawka VDI pokazana na zdjęciu służy do mocowania
 • Pytanie nr 56861 - Oprawkę do mocowania płytki wieloostrzowej siłami sprężystości przedstawia rysunek oznaczony lite...
 • Pytanie nr 56862 - Na podstawie wymiarów z rysunku określ ile wynosi wartość przesunięcia punktu zerowego obrabianeg...
 • Pytanie nr 56863 - Liniał krawędziowy jest stosowany podczas sprawdzania
 • Pytanie nr 56864 - Podczas gwintowania na tokarce CNC w trybie automatycznym za pomocą funkcji G33, operator przesta...
 • Pytanie nr 56865 - Tryb pracy "półautomatycznej" uruchamiany jest na obrabiarce CNC przyciskiem
 • Pytanie nr 56866 - Pokazana na rysunku oprawka frezarska służy do mocowania frezów
 • Pytanie nr 56867 - Który zespół frezarki uniwersalnej należy zastosować do mocowania obrabianego przedmiotu lub uchw...
 • Pytanie nr 56868 - W celu jednoznacznego ustalenia imadła maszynowego na stole frezarki stosuje się
 • Pytanie nr 56869 - Największy wpływ na łamanie się wióra podczas obróbki płytką wieloostrzową ma
 • Pytanie nr 56870 - Położenie Punktu Zerowego Przedmiotu Obrabianego podaje się względem punktu

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ